Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου,Πρόεδρος Επιτροπής Ανταγωνισμού

Αποκλειστική συνέντευξη στον Βαγγέλη Μωυσή, Αρχισυντάκτη του περιοδικού Εργοληπτικόν βήμα Νο_114 της ΠΕΣΕΔΕ

Βαγγέλης Μωυσής

Σας μεταφέρουμε τα συγχαρητήρια της Ομοσπονδίας μας, της ΠΕΣΕΔΕ (Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) για την ανάληψη των καθηκόντων Σας, ως Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού.Θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο σχετικά με το αν πιστεύετε ότι η εμπειρία που αποκτήσατε καταρχήν ως Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και, στη συνέχεια, ως υπεύθυνη του νομικού γραφείου του Πρωθυπουργού θα σας φανεί χρήσιμη στα νέα σας καθήκοντα.

Σας ευχαριστώ για την από μέρους σας έκφραση συγχαρητηρίων, για την ανάληψη των καθηκόντων μου. Διαπιστώνω ήδη, κατά τους πρώτους μήνες της θητείας μου στην Προεδρία της Αρχής Ανταγωνισμού, ότι η μακρά εμπειρία που αποκόμισα, από την υπηρεσία μου, επί τέσσερις(4) δεκαετίες στο Δικαστικό Σώμα, είναι πολύ χρήσιμη, για την άσκηση των νέων μου καθηκόντων. Όχι μόνο, λόγω της απόκτησης επιστημονικών γνώσεων, αλλά και λόγω της απόκτησης γνώσεων διοίκησης και αντιμετώπισης δυσχερών καταστάσεων, εκ της θέσεως μου, ως Προέδρου του Αρείου Πάγου, προηγουμένως ως Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και μετά την συνταξιοδότηση μου, ως Προϊσταμένης του Νομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Όλες αυτές τις γνώσεις και την εμπειρία πιστεύω ότι
μπορώ να αξιοποιήσω στη νέα μου θέση.

Σχετικά με τον κλάδο των Δημοσίων Έργων, που ανήκουν τα μέλη της ΠΕΣΕΔΕ, παρακολουθούμε μία πολυετή διαδικασία στην ΕΠ.ΑΝΤ. που ξεκίνησε το 2012 και διαρκεί ακόμη και σήμερα. Οι καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων, έδωσαν αφορμή για σχόλια κατά της ΕΠ.ΑΝΤ., ότι «είτε κρατά θαμμένες στα συρτάρια τις δικογραφίες, είτε τις επισπεύδει» κατά το δοκούν, πιθανώς κατόπιν Κυβερνητικών εντολών. Τι έχετε να πείτε επ’ αυτού?

Πράγματι, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ξεκίνησε μια έρευνα, για ενδεχόμενες παραβάσεις των κανόνων του Ανταγωνισμού σε διαγωνισμούς ανάθεσης Δημοσίων Έργων, η οποία κατέληξε στην έκδοση δύο αποφάσεων, υπ’ αριθμ. 642 & 647/2017.

Η πρώτη εξ αυτών αφορά τις εργοληπτικές εταιρείες που υπήχθησαν στη διαδικασία της διευθέτησης και συνομολόγησαν την παράβαση και στις οποίες επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα 80.000.000 Ευρώ.

Η δεύτερη, η οποία δημοσιεύτηκε πολύ πρόσφατα, τον Μάρτιο του 2019, αφορά τις λοιπές εταιρείες, οι οποίες δεν είχαν υπαχθεί στη διαδικασία διευθέτησης και σε ορισμένες εκ των οποίων καταλογίσθηκαν παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα.

Η καθυστέρηση στο στάδιο της διερεύνησης, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί, λόγω του μεγάλου αριθμού των εταιρειών που ελέχθησαν και της δυσχέρειας του ελέγχου. Το γεγονός που έδωσε αφορμή σε δυσμενή σχόλια σε βάρος της Επ.Αντ., ήταν κυρίως για την καθυστέρηση, ως προς το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε (ενάμισυ έτος), μεταξύ της δημοσίευσης της πρώτης και της δεύτερης απόφασης, με αποτέλεσμα, κατά το διαμεσολάβησαν αυτό διάστημα, να ωφελούνται οι εταιρείες εκείνες, οι οποίες κρίθηκαν παραβατικές με την δεύτερη απόφαση και οι οποίες πέραν της καθυστέρησης ως προς την καταβολή των προστίμων, είχαν το δικαίωμα, στο ενδιάμεσο αυτό χρονικό διάστημα, να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς, για την ανάθεση δημοσίων έργων.

Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι οι καθυστερήσεις αυτές ήταν κατόπιν παρεμβάσεων. Ωστόσο, ο κυριότερος στόχος που έθεσα, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου και ο οποίος άρχισε άμεσα να υλοποιείται είναι η επιτάχυνση ως προς τη διερεύνηση των υποθέσεων και ως προς την έκδοση και δημοσίευση των αποφάσεων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την κατάλληλη στρατηγική και με την αξιοποίηση των γνώσεων και των ικανοτήτων του επιστημονικού προσωπικού, το επίπεδο του οποίου, στη συντριπτική του πλειοψηφία, είναι πολύ υψηλό.

Μετά την ECLI:EU:C:2018:855/24-10-2018 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ειδικότερα οι προβλέψεις ότι «… όσες εταιρείες έχουν συμμετάσχει, σε συμπράξεις για τη στρέβλωση του ανταγωνισμού ενδέχεται να αποκλείονται από διαγωνισμούς δημοσίων έργων» και «… η περίοδος αποκλεισμού θα υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία της δημοσίευσης της απόφασης», οι αποφάσεις της ΕΠ.ΑΝΤ., ακόμη και ο χρόνος δημοσίευσής τους αποκτούν σχεδόν ρόλο αποφασιστικής «ρύθμισης» της αγοράς. Ποια είναι η άποψή Σας?

ΙΙράγματι, η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δίνει νέες κατευθύνσεις, σε ορισμένα σημαντικά ζητήματα και προκαλεί σοβαρές συνέπειες για τους συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς ανάθεσης δημοσίων έργων. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συμμερίζεται την ανησυχία και το αυξημένο ενδιαφέρον του κλάδου και όπως σας προανέφερα, δραστηριοποιείται για την από τούδε και στο εξής επιτάχυνση των ενώπιών της διαδικασιών.Περισσότερες λεπτομέρειες δεν θα ήθελα να αναφέρω επί του παρόντος, διότι προετοιμάζουμε σχετική γνωμοδότηση, η οποία πολύ σύντομα θα δημοσιοποιηθεί.

Οι έρευνες της ΕΠ.ΑΝΤ. για τα Δημόσια Έργα, περιορίζονται στις πρακτικές και ευθύνες των επιχειρήσεων. Ωστόσο οι «παροικούντες στην Ιερουσαλήμ» γνωρίζουν ότι οι περισσότερες μεθοδεύσεις ποδηγέτησης του υγιούς ανταγωνισμού, ξεκινούν από τις ίδιες τις αναθέτουσες αρχές, μεταξύ αυτών και Υπουργεία. Πλειστάκις, η διακήρυξη του διαγωνισμού και οι προϋποθέσεις συμμετοχής φωτογραφίζουν ευθέως τον μελλοντικό ανάδοχο ή την ολιγομελή ομάδα δυνητικών αναδόχων. Ενδεχομένως οι γενικευμένες αυτές πρακτικές, είναι πολύ πιο ζημιογόνες, για το Κοινωνικό σύνολο, από τις εναρμονισμένες πρακτικές των επιχειρήσεων. Πως θα μπορούσε η ΕΠ.ΑΝΤ. να συμβάλλει στην εξάλειψη ή έστω στον αποφασιστικό περιορισμό του γενικευμένου αυτού φαινομένου, της ωμής κρατικής παρέμβασης στον υγιή ανταγωνισμό?

Στις παρατηρήσεις και στις τοποθετήσεις σας, οι οποίες τίθενται από μέρους σας ως δεδομένες(περί μεθοδεύσεων και παρεμβάσεων), δεν μπορώ να πάρω θέση, διότι δεν γνωρίζω εάν πράγματι συμβαίνουν και σε ποια έκταση. Θα πρέπει να έχει κάποιος γνώση σε βάθος των συνθηκών της σχετικής αγοράς, την οποία(γνώση) δεν θα ήταν δυνατόν να έχω αποκτήσει σε τόσο σύντομο χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων μου. Εξάλλου, όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει αρμοδιότητα, ως προς τον έλεγχο της διαδικασίας ανάθεσης, μόνον ως προς το ενδεχόμενο παράβασης των κανόνων του ανταγωνισμού.

Η ΠΕΣΕΔΕ είναι το αρχαιότερο (1933) Σωματείο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, είναι Ομοσπονδία με μέλη 49 πρωτοβάθμια Σωματεία (Σύνδεσμοι) και θεωρεί την προστασία του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού ιδιαίτερα κρίσιμη παράμετρο για την βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πως θα μπορούσε η ΠΕΣΕΔΕ να συνεργασθεί με την ΕΠ.ΑΝΤ. προς τον σκοπό αυτό?

Μεταξύ των στόχων που έθεσα, για την ακολουθούμενη πολιτική της Επιτροπής Ανταγωνισμού, είναι η συνεργασία της με τους φορείς της αγοράς, ώστε με την ανταλλαγή απόψεων και την εκατέρωθεν ενημέρωση, να προωθηθεί ο υγιής ανταγωνισμός, όχι μόνο με την ανάδειξη των κατασταλτικών μεθόδων, αλλά και με την ανάδειξη της πρόληψης.

Οι μικρομεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις , που είναι μέλη και εκπροσωπούνται από την Ομοσπονδία σας, αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του κλάδου σας και η βιωσιμότητα τους θα πρέπει να τυγχάνει ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι ανοιχτή σε συναντήσεις με τους εκπροσώπους σας για τη μεταξύ μας συνεργασία, και για να τεθούν από μέρους σας συγκεκριμένα ζητήματα, στα οποία, κατά την άποψη σας, μπορεί να ενεργοποιηθεί η Επ. Αντ., μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.

 

 

Προς:
1) κ. Γιώργο Γάγαλη, Πρόεδρο ΠΕΣΕΔΕ,
υπεύθυνο κατά το νόμο του περιοδικού ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, της ΠΕΣΕΔΕ
2) κ. Τάσο Γακίδη, Ειδικό Συνεργάτη -Νομικό Σύμβουλο ΠΕΣΕΔΕ
3) κ. Βαγγέλη Μωυσή, Αρχισυντάκτη του περιοδικού ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ

Στο τεύχος 113 (Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018) του περιοδικού της ΠΕΣΕΔΕ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ» αναγράφεται στο εξώφυλλο, με κεφαλαία γράμματα «ΕΠΙ…ΘΑΝΟΥ “ΚΡΕΜΑΜΕΝΟΙ” ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Στις εσωτερικές σελίδες (σελίδες 8, 9, 10 και 11), αναγράφεται ο ίδιος τίτλος του τετρασέλιδου άρθρου (το οποίο, σημειωτέον είναι ανυπόγραφο) και ως υπότιτλος αναγράφεται «σε επαγρύπνηση έχει θέσει τον τεχνικό κόσμο και δη τις εργοληπτικές εταιρείες και τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους ο διορισμός της πρώην Προέδρου του Αρείου Πάγου κ. Βασιλικής Θάνου στην Προεδρία της Επιτροπής Ανταγωνισμού». Παρουσιάζονται, επίσης, τα πρωτοσέλιδα εφημερίδων, στα οποία γίνεται ονομαστική αναφορά στο πρόσωπο μου και συγκεκριμένα η εφημερίδα «Η Άποψη», “με επιλογή του συστήματος Μαξίμου η κ. Βασιλική Θάνου τρύπωσε κάτω από την κυβερνητική ομπρέλα, ξεχνώντας τα όσα έλεγε το 2009 για τους έμμισθους συνταξιούχους δικαστές”, η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» “Σάλος για τον διορισμό της Θάνου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού”, η εφημερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» “Βασιλική Θάνου στο «ΤΙΜΟΝΙ» της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΕΝ ΜΕΣΩ ΘΥΕΛΛΗΣ”, η εφημερίδα «FINANCIAL TIMES» “Tsipras adviser posted to head Greek Competition post” και η εφημερίδα «Δημοκρατία» “ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΘΑΝΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΦΘΗΝΟ ΣΟΟΥ ΒΟΡΙΔΗ και ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ”.

Από τα ανωτέρω, σαφώς προκύπτει ότι επιλέγονται αποκλειστικά και μόνον (πλην ενός, της εφημερίδας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ) δημοσιεύματα, τα οποία παρουσίασαν την επιλογή μου, στην Προεδρία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατά τρόπο αρνητικό, αυθαίρετο και αβάσιμο, ως «κομματική» και ως «θέτουσα σε αμφισβήτηση την ανεξαρτησία του θεσμού», ενώ υπήρχαν και πολλά άλλα αντίθετα(θετικά) δημοσιεύματα, τα οποία αποσιωπούνται πλήρως. Παρουσιάζεται, δηλαδή, το θέμα κατά τρόπο απολύτως μονόπλευρο και κατά τρόπο αντιβαίνοντα στη δημοσιογραφική δεοντολογία, την οποία οφείλει να εφαρμόζει το περιοδικό σας, εάν επιθυμεί να χαρακτηρίζεται ως αντικειμενικό. Επί πλέον δε, ο ανώνυμος συντάκτης του άρθρου, το οποίο δημοσιεύσατε στο περιοδικό σας, ενεργώντας, επίσης, κατά τρόπο απολύτως αντιδεοντολογικό, δεν αναζήτησε, όπως υποχρεούτο και την δική μου άποψη, αλλά αρκέσθηκε να αναδείξει μόνον τα ως άνω ανακριβή και δυσφημιστικά για το πρόσωπο μου λεχθέντα.

Επιπλέον, ενώ στην αρχή του κειμένου αναγράφεται ότι “ουδέποτε υιοθετήθηκε από εκπροσώπους (του κλάδου) η κριτική και η ανησυχία που εκδηλώθηκε, σχετικά με τα κίνητρα επιλογής της συγκεκριμένης δικαστικού”, εν τούτοις από το όλο πνεύμα του περιεχομένου του άρθρου, σαφώς συνάγεται ότι γίνεται προσπάθεια από τον συντάκτη,να πείσει τους κατασκευαστικούς ομίλους και τις εργοληπτικές εταιρείες ότι πρέπει να “ανησυχούν”, διότι είναι “επί Θάνου κρεμάμενες”, όσες επιχειρήσεις έχουν καταδικαστεί τα τελευταία χρόνια, για σχετικές παραβάσεις, καθώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού, υπό τη νέα Πρόεδρο, έχει την αρμοδιότητα να κρίνει κατά πόσον συνιστούν συμμόρφωση με τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις άρσης των κυρώσεων,οι ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί. Και θα πρέπει, όπως συνάγεται, από το πνεύμα του άρθρου, να ανησυχούν, για την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία της νέας Προέδρου, αφού ο συντάκτης αναδεικνύει στο άρθρο του, πέραν των ανωτέρω δημοσιευμάτων και την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας του έτους 2018 και σημειώνει μάλιστα με bold γράμματα ότι “ο διορισμός τελικά αμφισβητεί την ίδια την ανεξαρτησία του θεσμού”. Θα πρέπει, ασφαλώς, να έχει περιέλθει σε γνώση σας ότι η αξιοπιστία, καθώς και οι αληθείς προθέσεις της ως άνω Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης(Διεθνής Αμνηστία) τέθηκαν εν αμφιβόλω από μερίδα του Τύπου, διότι έγινε γνωστό από πρόσφατα δημοσιεύματα, με συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία μέχρι στιγμής δεν διαψεύστηκαν, ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης της και οι χορηγοί της, μεταξύ των οποίων και μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, που έχουν εμπλακεί σε σοβαρά οικονομικά σκάνδαλα (NOVARTIS, SIEMENS κλπ).

Σύμφωνα με την δική μου άποψη, η οποία βασίζεται σε έγκυρες πληροφορίες, ουδείς εκ των συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς ανάθεσης κατασκευής δημοσίων έργων(εκτός από τον συντάκτη του άρθρου σας) αμφισβητεί την αντικειμενικότητα & την ακεραιότητα μου, αλλά αντίθετα είδαν πολύ θετικά την επιλογή μου στη θέση της Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού και εμπιστεύονται τόσο την αμεροληψία μου, όσο και την ορθή κρίση μου.

Αντικρούοντας τα όσα αρνητικά ελέχθησαν(τα οποία, όπως προανέφερα, μονομερώς αναδεικνύονται στο περιεχόμενο του άρθρου του περιοδικού σας) με την δημιουργία τεχνητού θορύβου, ο οποίος προκλήθηκε γύρω από το πρόσωπο μου, από ορισμένη μερίδα της αντιπολίτευσης και από τα προσκείμενα σε αυτήν ΜΜΕ, απήντησα, με σχετική ανακοίνωση, την οποία, μάλιστα απέστειλα και στην Επίτροπο Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα. Μαργκρέτε Βεστάγκερ, η οποία έχει ως εξής: «Λόγω του συνεχιζόμενου θορύβου ως προς το πρόσωπο μου οφείλω να παρατηρήσω τα εξής: Ως δικαστής, που υπηρέτησα επί πολλές δεκαετίες στο Δικαστικό Σώμα, σε όλους τους βαθμούς της ιεραρχίας, μέχρι και τον βαθμό του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, έχω πλήρη συναίσθηση της υπογρέωσής μου να ασκήσω τα καθήκοντα μου, ως Πρόεδρος της Αργής Ανταγωνισμού, με αμεροληψία και αντικειμενικότητα και να διαφυλάξω το κύρος και την ανεξαρτησία της θεσμικής αυτής θέσης, στην επιλογή της οποίας με ετίμησε, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία, τόσο το Ελληνικό Κοινοβούλιο(η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Ελληνικής Βουλής), όσο και το Υπουργικό Συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας μου (2015-2017), ως Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ιίοινικής & Πολιτικής Δικαιοσύνης (Άρειος Πάγος), η έρευνα κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς, καθώς και οι ανακρίσεις και η παραπομπή σε δίκη σε πολλά και σοβαρά οικονομικά εγκλήματα, προχώρησε κατά τρόπο ταχύ και αποτελεσματικό, όπως προκύπτει και από την υψηλότερη αξιολόγηση της Ελλάδας κατά την εν λόγω διετία στην Έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας (η οποία όμως ουδόλως το εξετίμησε στην αξιολόγηση των ετών 2016-17) και όπως αναγνωρίζεται και από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών.

Το γεγονός ότι υπηρέτησα επί ενάμισυ χρόνο στη θέση του Προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, θέση η οποία είναι καθαρά θεσμική, δεν δίνει ασφαλώς σε κανέναν το δικαίωμα να με χαρακτηρίσει ως κομματικό πρόσωπο, χαρακτηρισμός ο οποίος είναι απολύτως αυθαίρετος, αδικαιολόγητος και αβάσιμος, δεδομένου ότι ουδέποτε υπήρξα μέλος οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος, όχι μόνον, όπως όφειλα,κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο Δικαστικό Σώμα, αλλά ούτε και μετά τη συνταξιοδότηση μου, τον Ιούλιο του 2017, οπότε και είχα το δικαίωμα, όπως και όλοι οι πολίτες, να εγγραφώ σε οποιοδήποτε κόμμα. Και τούτο διότι επιθυμώ να εξακολουθώ να μην ευρίσκομαι κάτω από οποιαδήποτε δέσμευση ή επιρροή. Σημειωτέον ότι τα καθήκοντα μου ως προϊσταμένης του Νομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, τα άσκησα επί ενάμισυ έτος, /χωρίς μισθό.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, ως Υπηρεσιακής Πρωθυπουργού, θέση την οποία ανέλαβα, σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα(αρθ.37, παρ.3) όχι μόνον ουδείς αμφισβήτησε τον αντικειμενικό και αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο διασφάλισα την απόλυτα αδιάβλητη και ομαλή διενέργεια των βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου 2015, και σε κρίσιμη για τη χώρα μας περίοδο, αλλά αντίθετα τα σχόλια όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και των πολιτών ήταν θετικά.

Με τον ίδιο αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο υπηρέτησα και στο Δικαστικό Σώμα και εξελίχθηκα από τον βαθμό του Πρωτοδίκη μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο αποκλειστικά και μόνο με βάση τα υπηρεσιακά μου προσόντα, χωρίς οποιαδήποτε άλλη στήριξη ή παρέμβαση και χωρίς αυτό να αμφισβητηθεί ουδέποτε από κανέναν. Η Ελλάδα εξήλθε από τα Μνημόνια και εισήλθε σε τροχιά ανάπτυξης. Ο υγιής και αποτελεσματικός ανταγωνισμός συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη και κατά συνέπεια ο Πρόεδρος της Αρχής Ανταγωνισμού έχει καθοριστικό ρόλο. Γι’ αυτό μεγάλος μέρος των πολιτών πιστεύει ότι πίσω από όλες αυτές τις προσχηματικές σε βάρος μου αιτιάσεις, περί δήθεν έλλειψης αντικειμενικότητας από μέρους μου, υποκρύπτεται ο φόβος ορισμένων προσώπων, ότι θα διοικήσω και την Αρχή Ανταγωνισμού με την ίδια αποτελεσματικότητα που επέδειξα και στις προηγούμενες θέσεις, ώστε να εξαλειφθούν φαινόμενα μεγάλης καθυστέρησης και παραγραφών, που σημειώθηκαν κατά το παρελθόν, όπως εντοπίσθηκαν και στην Εκθεση αξιολόγησης του ΟΟΣΑ του 2018, φαινόμενα, τα οποία κατ’ αποτέλεσμα ευνοούσαν ορισμένα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα».

Θα ήθελα, λοιπόν, και διά του παρόντος, να διαβεβαιώσω τα μέλη σας και τους αναγνώστες σας ότι μπορούν να εμπιστεύονται την Αρχή Ανταγωνισμού, της οποίας εγώ την τιμή να προΐσταμαι και ότι αναμένω από το Προεδρείο της ΠΕΣΕΔΕ τη στήριξη του έργου μας και την ανάπτυξη μιας μεταξύ μας καλής συνεργασίας, προς όφελος του υγιούς και αποτελεσματικού ανταγωνισμού, στον κλάδο, τον οποίον εκπροσωπείτε.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλώ, να δημοσιεύσετε την παρούσα δήλωση-πρόσκληση στο αμέσως επόμενο τεύχος του περιοδικού σας και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή με αναγγελία στο εξώφυλλο, με τίτλο «Απάντηση της Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού Βασιλικής Θάνου» και με δημοσίευση ολόκληρου του περιεχομένου στις εσωτερικές σελίδες.

Επιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματος μου.

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_114 της ΠΕΣΕΔΕ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα