ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, του Αναστάσιου Γακίδη,Νομικός Σύμβουλος της ΠΕΣΕΔΕ

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_119 της ΠΕΣΕΔΕ

Γράφει ο Τάσος Γακίδης, Νομικός Σύμβουλος της ΠΕΣΕΔΕ

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η ραγδαία εξάπλωση του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 (που προκαλεί την ασθένεια COVID-19) παγκοσμίως αποτελεί μία πρωτόγνωρη κατάσταση και ήδη έχει αδιαμφισβήτητα πλήξει το ελληνικό αλλά και το παγκόσμιο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Με αυτά τα δεδομένα, η ελληνική κυβέρνηση έχει, ήδη εδώ και έναν περίπου μήνα,  προχωρήσει στην επιβολή μιας σειράς κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του με την έκδοση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ενδεικτικά 25.02.2020, 11.03.2020, 20.03.2020, 30.03.2020) καθώς και όλων των μετέπειτα Υπουργικών Αποφάσεων σε εφαρμογή και εξειδίκευση των ανωτέρω μέτρων. Μεταξύ αυτών, έχουν ήδη επιβληθεί μέτρα αναστολής λειτουργίας του μεγαλύτερου μέρους των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της χώρας, προς τον σκοπό περιορισμού της εξάπλωσης του ιού.

            Η δραστηριότητα μου, λοιπόν, ως εργολήπτη δημοσίων έργων, αν και δεν έχει τεθεί σε αναστολή λειτουργίας από την κυβέρνηση, έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα των προμηθευτών μου αποτελείται από επιχειρήσεις και επαγγελματίες, που έχει ανασταλεί υποχρεωτικά η λειτουργία τους από το κράτος εδώ και αρκετές ημέρες. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο το γεγονός ότι η δραστηριότητα μου έχει ήδη συμπεριληφθεί στην λίστα των κλάδων που πλήττονται σημαντικά από την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού, δυνάμει των  Υπουργικών Αποφάσεων 1072 ΦΕΚ1157Α/3.4.2020, 1073 ΦΕΚ1158Α/3.4.2020, 1074 ΦΕΚ1159Α/3.4.2020, 1075 ΦΕΚ1160Α/3.4.2020) του Υπουργείου Οικονομικών (περί παρατάσεων και αναστολών φορολογικών υποχρεώσεων).

            Επιπροσθέτως, έχει ήδη επιβληθεί περιορισμός στις μετακινήσεις και τις συναθροίσεις των εργαζομένων, με αποτέλεσμα τη δυσκολία προσέγγισης των εργαζομένων στα εργοτάξια. Ο περιορισμός αυτός, σε συνδυασμό με την υποχρέωση απομάκρυνσης από τους χώρους εργασίας των εργαζομένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, έχουν ως αποτέλεσμα την υπολειτουργία τόσο των εργοταξίων, όσο και των γραφείων.

            Άλλωστε, μετά την οφειλόμενη στα ως άνω μέτρα απουσία υπαλλήλων, οι οποίοι αποτελούν μέλη της Επίβλεψης ή των απαιτούμενων Επιτροπών (παραλαβής φυσικού εδάφους, χαρακτηρισμού εδάφους, ΠΠΑΕ, κλπ), η Υπηρεσία αδυνατεί να ασκεί επαρκώς τα καθήκοντα διοίκησης και επίβλεψης, ενώ η καθημερινή παρουσία επιβλεπόντων υπαλλήλων είναι επιβεβλημένη. Ήδη παρατηρείται καθυστέρηση στον έλεγχο των επιμετρήσεων, με συνέπεια την αδυναμία υποβολής λογαριασμών και πληρωμής αυτών.

            Υπενθυμίζω ότι, ήδη, με την υπ’ αριθ.  20319/24. 3. 2020 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αναβλήθηκε η διενέργεια διαγωνισμών και παρατάθηκαν οι προθεσμίες εκτέλεσης των συμβάσεων έργων όπου κύριος του έργου είναι το Υπουργείο.

            Με την παρούσα επιστολή μου, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι εξαιτίας των ως άνω ειδικών συνθηκών που δημιουργήθηκαν λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού έχουν προκληθεί σε εμένα σοβαρότατες δυσχέρειες (τεχνικής και οικονομικής φύσεως) κατά την εκτέλεση  της μεταξύ μας σύμβασης, τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να προβλέψω αλλά ούτε και να αποφύγω. Τα ανωτέρω συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας που δικαιολογούν την αδυναμία τήρησης εκ μέρους μου των συμβατικών υποχρεώσεών μου

            Για τους ανωτέρω λόγους, και, κυρίως, για λόγους προστασίας της υγείας του προσωπικού μου, σας δηλώνω τη διακοπή των εργασιών της εργολαβίας με τίτλο «……………………….».

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ ,Νομικός Σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημ. Έργων,Θεσσαλονίκη, Λέοντος Σοφού 2, ΤΚ 54625, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα