Νέες τεχνολογίες στη φαρέτρα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_128 της ΠΕΣΕΔΕ

Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. συνεχίζει να καινοτομεί υιοθετώντας τεχνολογίες αιχμής με σκοπό τον βέλτιστο έλεγχο και παρακολούθηση των Δημοσίων Συμβάσεων στην Ελλάδα.

Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., μετά την επιτυχή πιστοποίησή της σύμφωνα με δύο διεθνή Πρότυπα ISO 37001:2016 (Anti-Bribery Management System) & 9001:2015 (Quality Management System), συνεχίζει να καινοτομεί, χρησιμοποιώντας αναδυόμενες τεχνολογίες αιχμής (τεχνητή νοημοσύνη, θεωρία γράφων, μηχανική μάθηση) για σκοπούς βέλτιστης παρακολούθησης και ελέγχου του τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων στην Ελλάδα. Η μακρά εμπειρία της Αρχής στον προαναφερόμενο τομέα, έχει καταδείξει ότι η σύναψη περί των 200.000 συμβάσεων ετησίως, με την εμπλοκή περίπου 2.500 Αναθετουσών Αρχών και Φορέων δεν μπορεί να διοικηθεί, ελεγχθεί και παρακολουθηθεί επαρκώς χωρίς τα υπερσύγχρονα εργαλεία που παρέχει η τεχνολογία. Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. φιλοδοξεί να ανοίξει το δρόμο στην ανάπτυξη τέτοιας μεθοδολογίας και να βοηθήσει έτι περαιτέρω στο στρατηγικό σχεδιασμό και στη λήψη βέλτιστων πολιτικών αποφάσεων στον κρίσιμο για τη χώρα μας αναπτυξιακό τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η δυνατότητα επεξεργασίας Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Analytics) με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) θεωρείται από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ως η μόνη λύση-απάντηση – εξ επόψεως ελεγκτικών μεθόδων αλλά και μεθόδων παρακολούθησης – στις σύγχρονες αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς των Δημοσίων Συμβάσεων στην Ελλάδα, που αριθμεί περί τις 200.000 συμβάσεις κατ’ έτος και τουλάχιστον 2.500 Αναθέτουσες Αρχές και Φορείς. Μόνον με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής περί επεξεργασίας (Μεγάλων) Δεδομένων δύναται να επιτευχθεί αφενός η αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομικότητα του συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης και αφετέρου η βέλτιστη ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της χώρας έναντι της ΕΕ.

Στο ως άνω πλαίσιο, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. προβαίνει σε ανάθεση παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάλυσης του δικτύου της αγοράς των δημοσίων συμβάσεων (προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων), με τη χρήση των σημαντικών δυνατοτήτων των σύγχρονων τεχνολογιών (big data analytics, machine learning, μεθοδολογία ανάλυσης δικτύων με χρήση γράφων), ούτως ώστε να επιτευχθεί η «χαρτογράφηση» του πεδίου των δημοσίων συμβάσεων της χώρας, και παράλληλα, να βελτιστοποιηθεί η άσκηση του ελεγκτικού και συντονιστικού ρόλου της. Αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών είναι η πιλοτική διερεύνηση της αξιοποίησης των ανωτέρω  τεχνολογιών, μέσω της ανάπτυξης μεθοδολογίας ανάλυσης του δικτύου της αγοράς των δημοσίων συμβάσεων και δημιουργίας σχετικής βάσεως δεδομένων, με τη χρήση, μεταξύ άλλων, της ανάλυσης γράφων (graph analytics) και οικονομικών ερευνών, σε δεδομένα που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις της Χώρας.

Πρώτιστος στόχος είναι ο εντοπισμός τεχνητών κατατμήσεων και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων από δεδομένα στατιστικών αναλύσεων για την πληρέστερη παρακολούθηση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων της χώρας.

 

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα