Εξαιρετική δουλειά από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)!

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_110 της ΠΕΣΕΔΕ

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Δεκτή μια στις δύο προσφυγές σε διαγωνισμούς δημοσίου

Σχεδόν τις μισές από τις συνολικά 460 προσφυγές επιχειρήσεων για διαγωνισμούς του δημοσίου που κατατέθηκαν στο α’ πεντάμηνο του 2018 έκανε δεκτές η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της μόλις το 2017. Έτσι αποδεικνύεται στην πράξη πως είτε λόγω προχειρότητας είτε λόγω σκοπιμοτήτων παραβιάζονται βασικές αρχές, όπως είναι εκείνη της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Θετικό πρόσημο αποτελεί βέβαια η λειτουργία της ίδιας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, καθώς πλέον οι επιχειρήσεις αντί να προσφεύγουν στις διάφορες «επιτροπές ενστάσεων» δήμων ή άλλων κρατικών φορέων, με αμφισβητούμενη αντικειμενικότητα, απευθύνονται στην ΑΕΠΠ. Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια, με δεδομένο ότι οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο, οι υπεύθυνοι για τις κρατικές προμήθειες να μην μπορούν πλέον να δηλώσουν άγνοια για το τι συνέβη π.χ. σε έναν διαγωνισμό που η Αρχή αποφάνθηκε πως περιείχε «φωτογραφικές» διατάξεις.

Με μια πρώτη ματιά στις προσφυγές ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων προς την ΑΕΠΠ εντοπίζουμε εκατοντάδες διαγωνισμούς μόνο στο α’ πεντάμηνο του 2018, που αφορούν είτε μικρές προμήθειες, όπως είναι εκείνες του  νοσοκομειακού υλικού, είτε ακόμα και μεγάλες συμβάσεις ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, για λογαριασμό Υπουργείων και άλλων μεγάλων κρατικών Οργανισμών, ενώ ένας μεγάλος αριθμός προσφυγών αφορά Δήμους και Περιφέρειες σε όλη τη χώρα.

Η Αρχή, που συστάθηκε με βάση το πολυνομοσχέδιο για τις κρατικές προμήθειες, «έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής». Με βάση τη νομοθεσία, «η ΑΕΠΠ απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Υπόκειται μόνο στον έλεγχο της Βουλής, σύμφωνα με τον κανονισμό της».

Γράφει ο Φώτιος Θεοδ. Κατσίγιαννης Πρόεδρος ΑΕΠΠ Πρόεδρος ΕΦΕΤΩΝ Δ.Δ. ε.τ.

Πρόεδρος της Αρχής είναι ο κ. Φώτης Κατσίγιαννης, επίτιμος πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων. Τα υπόλοιπα 19 μέλη της ΑΕΠΠ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημόσιου ή δικηγορικού λειτουργήματος ή οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα