Απάντηση στο εξώδικο που δεχτήκαμε με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

1.Το ΄΄ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ΄΄ στο τεύχος υπ’ αριθ. 129 (Μαρτίου – Απριλίου 2022) και στην ιστοσελίδα του δημοσίευσε άρθρο του Δικηγόρου Αθηνών – Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ κ. Σωτηρίου Ν. Μπρέγιαννου με τίτλο ΄΄ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ΄΄ και με τον υπότιτλο ΄΄Ένας Υπουργός πατάσσει την διαφθορά και οδηγεί την χώρα στον 21ο αιώνα΄΄, που αναφέρεται στην πρόσφατη πρωτοβουλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον τομέα της διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων.

2.Η εταιρία ΄΄GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.΄΄ και οι κ.κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης (Πρόεδρος του Δ.Σ. αυτής), Ιωάννης Μαυρουδής (πρώην Διευθύνων Σύμβουλος αυτής) και Δημήτριος Καπνιάς (Διευθύνων Σύμβουλος αυτής) απέστειλαν στην ΠΕΣΕΔΕ και στην εταιρία ΄΄GOΒΗΜΑ ΙΚΕ΄΄ (ιδιοκτήτρια του διαδικτυακού τόπου gobhma.gr, στον οποίο δημοσιεύεται η ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού ΄΄ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ΄΄) την από 31.5.2022 ΄΄εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία-πρόσκληση΄΄, της οποίας το πλήρες κείμενο έχει επί λέξει ως ακολούθως:

΄΄ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Παραδείσου 2 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 800548182 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ).
 2. Του Χριστόδουλου Αντωνιάδη, του Γεωργίου και της Δάφνης, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Κέννεντυαρ. 64, Βίλλα Ριτζ Ζ2- Πυλαία Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 55535, με Α.Φ.Μ. 016261452, ατομικά με την ιδιότητα του Προέδρου ΔΣ της εταιρείας με την επωνυμία «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
 3. Του Ιωάννη Μαυρουδή του Παναγιώτη και της Αικατερίνης, κάτοικου Βούλας Αττικής, οδός Ελευθερίας 54 & Σεφέρη αρ. 5-7, με Α.Φ.Μ: 131408656, ατομικά με την ιδιότητα του πρώην Διευθύνοντος συμβούλου και νομίμου εκπροσώπουτης εταιρείας με την επωνυμία «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατά την περίοδο από 3.9.2018 μέχρι την 30.8.2021.
 4. Του Δημητρίου Καπνιά του Γεωργίου, και της Αναστασίας, κατοίκου Πόρου Αττικής, περιοχή Ασκέλι, Τ.Κ. 180 20 με Α.Φ.Μ. 072377640 ατομικά και με την ιδιότητα του Διευθύνοντος συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» από 31.8.2021 μέχρι σήμερα.

ΚΑΤΑ

 1. της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ που εδρεύει στην Αθήνα, οδό Θεμιστοκλέουςαρ.4 ΤΚ 10678, όπως νόμιμα εκπροσωπείται νόμιμα, ιδιοκτήτρια και εκδότρια του Διμηνιαίου περιοδικού «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ»
 2. της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΟΥ ΒΗΜΑ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΟΥ ΒΗΜΑ ΕΚΕ» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Σισμανογλείου 4 ή Παϊσίου 4, Τ.Κ. 15126, με ΑΦΜ 801520527, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ιδιοκτήτρια του διαδικτυακού τόπου
  gobhma.gr στον οποίο δημοσιεύεται η ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού «ΕΡΓΟΛΗΙΤΠΚΟΝ ΒΗΜΑ»
 3. του Σωτηρίου Μπρέγιαννου, του Νικολάου, δικηγόρου Αθηνών, κατοίκου στη Λεωφόρο Μεσογείων 2 Τ.Κ. 11527 Αθήνα.

***************************

Με έκπληξη και δικαιολογημένη αγανάκτηση διαβάσαμε την από 28/5/2022 ανάρτηση στο διαδικτυακό χώρο: https://gobhma.gr/σ-ν-μπρέγιαννος-μια-σπουδαία-μεταρρύθ/, του παρακάτω άρθρου που είχε δημοσιευτεί στο περιοδικό «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ» τομ.129:

Σ. Ν. Μπρέγιαννος: Μία σπουδαία μεταρρύθμιση – Ένας Υπουργός πατάσσει την διαφθορά και οδηγεί την χώρα στον 21ο αιώνα – GoΒήμα (gobhma.gr)

Στο συγκεκριμένο άρθρο με θέμα την «αναμόρφωση της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ» από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο συντάκτης του κ. Σωτήριος Ν. Μπρέγιαννος, με την ιδιότητα του Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕ, αναφέρει επιλέξει τα εξής:

 1. « Επί πολλά χρόνια είχε στηθή ένας μηχανισμός απάτης και παρανόμου πλουτισμού από μεσάζοντες – αρπακτικά με την συνέργειατων διοικήσεων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) και με την ανοχή των πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Αναπτύξεως και Τροφίμων.
 2. Ο θεσμός αυτός με απ’ ευθείας αναθέσεις, που εγένοντοχωρίς την τήρηση των νομίμων διαδικασιών και χωρίς τον επιβαλλόμενο από τον νόμο έλεγχο νομιμότητος των σχετικών συμβάσεων, επιτύγχανε επί πολλά χρόνια να προσπορίζει παρανόμως σε βάρος των αγροτών της χώρας και του ΟΠΕΚΕΠΕ εκατομμύρια Ευρώ ετησίως χωρίς να παρέχει καμία υπηρεσία.

Τα εκατομμύρια αυτά ήσαν περισσότερα από 10 ετησίως πριν από το 2014 και περισσότερα από 5 ετησίως από το 2014 μέχρι το 2021.

Προς τούτο ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε χρόνο επέτρεπε σε μεσάζοντες – αρπακτικά να δηλώνουν και να λεηλατούν τον αγροτικό κόσμο της χώρας και τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις (Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων- ΚΥΔ), που κάθε χρόνο υποβοηθούν τους αγρότες στην υποβολή της Ενιαίας Αιτήσεως Ενισχύσεων, χωρίς να παρέχουν καμία υπηρεσία στους αγρότες και στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, μολονότι στα χαρτιά εφαίνετο ότι παρείχαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα ΚΥΔ πλήθος υπηρεσιών. Όταν δε ο ΟΠΕΚΕΠΕ εκαλείτο να εξηγήσει ποίες υπηρεσίες παρείχαν οι εν λόγω μεσάζοντες -αρπακτικά, χωρίς ντροπή απαντούσε ότι δήθεν παρέχουν υπηρεσίες cloud (!!!)

Ως δε να μην έφθιναν αυτά, οι εν λόγω μεσάζοντες – αρπακτικά με τις ευλογίες του ΟΠΕΚΕΠΕ χρησιμοποιούσαν το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά βούληση αξιοποιώντας για δικό τους επαγγελματικό συμφέρον τα προσωπικά και τα λοιπά δεδομένα των αγροτών, που είχαν καταχωρηθή στο σύστημα αυτό, έκλειναν την πρόσβαση στο σύστημα αυτό σε όποιον δεν τους πλήρωνε τα ‘λύτρα’ της ομηρείας του, εκβίαζαν κάθε χρόνο την πολιτική ηγεσία με την απειλή της διακοπής των πληρωμών των ενισχύσεων στους αγρότες και έτσι επιτύγχαναν την διαιώνιση της λεηλασίας και ταυτοχρόνως είχαν ιδρύσει δικά τους ΚΥΔ σε ολόκληρη την χώρα ανταγωνιζόμενοι αθεμίτως τα άλλα ΚΥΔ, που προσπαθούσαν απεγνωσμένα να “βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί”.

 1. Επί πολλά χρόνια μία μικρή ομάδα συνεταιριστικών οργανώσεων, που μετείχαν στην διαδικασία της Ενιαίας Αιτήσεως Ενισχύσεως ως Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων και δεν μπορούσαν να ανεχθούν τα διαπραττόμενα εγκλήματα, έδιναν μάχες σε όλα τα επίπεδα για να αποκαλυφθούν τα εγκλήματα αυτά και να τιμωρηθούν οι αυτουργοί και οι συνεργοί τους. Όμως, σε όλα τα επίπεδα όλοι, κατά το συνήθως συμβαίνον, έκλειναν μάτια και αυτιά και απέφευγαν συστηματικά να ασχοληθούν με το ζήτημα και να σταματήσουν τα επί χρόνια εξακολουθητικώς διαπραττόμενα εγκλήματα.
 2. Και ώ του θαύματος, ο μόλις προ τριών(3) μηνών ορισθείς νέος Υπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως και Τροφίμων επεξεργάσθηκε ταχύτατα όλα τα δεδομένα, αξιολόγησε αμέσως όλα τα στοιχεία, εισέπνευσε την αναδυόμενη “δυσοσμία” και με την στήριξη του πρωθυπουργού “καθάρισε εν μία νυκτί τον κόπρο του Αυγείου και έκοψε τον γόρδιο δεσμό της εγκληματικής δράσεως των μεσαζόντων -αρπακτικών απαλλάσσοντας τους αγρότες και τα ΚΥΔ όλης της χώρας από τους κατά κυριολεξία “προστάτες”, που επλούτιζαν σε βάρος τους.
 3. Μετά τις ενέργειες αυτές του Υπουργού Αγροτικής Αναπτύξεως:

(α) Οι αγρότες της χώρας και τα ΚΥΔ δεν θα πληρώνουν κανέναν για να υποβάλλουν τις αιτήσεις στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ μέχρι σήμερα οι μεσάζοντες εισέπρατταν από το 2014 μέχρι σήμερα, χωρίς λύγο και αιτία, ποσό 6,95 Ευρώ ανά αίτηση χωρίς ΦΠΑ, και συνολικά κάθε χρόνο 5 εκατομμύρια Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Από το 2014 μέχρι το 2021 εισέπραξαν συνολικά άνω των 32 εκ. Ευρώ.

(β) Tocloud“, για το οποίο κάθε χρόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ επλήρωνε στους μεσάζοντες, μέσω των αγροτών και των ΚΥΔ, ποσό 5 εκ. Ευρώ, εφέτος εκόστισε στον ΟΠΕΚΕΠΕ μόνον 78.000 Ευρώ,

(γ) Ο ΟΠΕΚΕΠΕ απέκτησε τον έλεγχο του συστήματος του, προβαίνει μόνος του στους αναγκαίους διασταυρωτικούς ελέγχους, ελέγχει πλήρως τα προσωπικά δεδομένα των αγροτών της χώρας και δεν επιτρέπει αυτά να είναι στην διάθεση κάθε τυχάρπαστου μεσάζοντα,

(δ) Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Αναπτύξεως και Τροφίμων απαλλάχθηκε από τους συνεχείς εκβιασμούς των μεσαζόντων

(ε) Έσπασε το ” απόστημα” της απάτης και της διαφθοράς.

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_129 της ΠΕΣΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων).

Επειδή με βεβαιότητα ο συντάκτης του συγκεκριμένοι) άρθρου γνωρίζει ότι το παραπάνω άρθρο αναφέρεται εκτός από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον οποίο κατονομάζει, και στην εταιρεία GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε., την οποία αν και δεν τόλμησε να κατονομάσει ευθέως στο άρθρο, ωστόσο την «φωτογράφησε» αφού είναι γνωστό σε όλους τους ανθρώπους του αγροτικού τομέα, ότι απετέλεσε τον μοναδικό Πιστοποιημένο Φορέα Συντονισμού στο πλαίσια του ΟΣΔΕ, από το έτος 2014 μέχρι το 2021, κατ’ εφαρμογή της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και δυνάμει της υπ’ αρ. 24/38602/27-3-2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των με αρ. 15210/04.03.2021 και 18520/22.3.2021 αποφάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. από την ίδρυση της το έτος 2014 και μέχρι σήμερα παρείχε με επιτυχία και σεβασμό στους Έλληνες παραγωγούς και τα ΚΥΔ και τηρώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της νομιμότητας, της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, τις υπηρεσίες της προς τους αγρότες και τα πιστοποιημένα ΚΥΔ, με σκοπό την ορθή και αποτελεσματική ρύθμιση της διαδικασίας πληρωμής στους δικαιούχους παραγωγούς/αγρότες των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 1306/2013, τον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής (EE) 809/2014 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (EE) 2015/2333 της Επιτροπής. Η απόλυτα επιτυχημένη εργασία της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. έχει αναγνωριστεί δημόσια τόσο σε εθνικό επίπεδο ακόμη και πολύ πρόσφατα από τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τους αρμόδιους για την αγροτική πολιτική φορείς της EE.

Επειδή συνεπώς γνωρίζετε ή οφείλατε να γνωρίζετε, δεδομένου ότι όλες οι παραπάνω διατάξεις και υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. ορίστηκε Φορέας συντονισμού των ΚΥΔ, έχουν νόμιμα και αρμοδίως εκδοθεί και δημοσιευτεί, επομένως όλοι οι ισχυρισμοί που περιέχονται στο άρθρο και ειδικά όσα αναφέρονται περί δήθεν υπάρξεως «μηχανισμού απάτης και παρανόμου πλουτισμού από μεσάζοντες – αρπακτικά», που προέβαινε δήθεν σε «απ’ ευθείας αναθέσεις, που εγένοντο χωρίς την τήρηση των νομίμων διαδικασιών και χωρίς τον επιβαλλόμενο από τον νόμο έλεγχο νομιμότητας των σχετικών συμβάσεων, επιτύγχανε επί πολλά χρόνια να προσπορίζει παρανόμως σε βάρος των αγροτών της χώρας και του ΟΠΕΚΕΠΕ εκατομμύρια Ευρώ ετησίως χωρίς να παρέχει καμία υπηρεσία», καθώς και ότι δήθεν «χωρίς να παρέχουν καμία υπηρεσία στους αγρότες και στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, μολονότι στα χαρτιά εφαίνετο ότι παρείχαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα ΚΥΔ πλήθος υπηρεσιών» αποτελούν παντελώς ψευδείς, ανυπόστατους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς, κατά της εταιρείας μας GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε και των φυσικών προσώπων των νομίμων εκπροσώπων της, κατά των οποίων βάλλετε ευθέως αποκαλώντας τους «απατεώνες», «εγκληματίες», «εκβιαστές», οι οποίοι προδήλως προσβλητικοί, αόριστοι και αβάσιμοι ισχυρισμοί σπιλώνουν ανεπανόρθωτα την φήμη και την υπόληψη της εταιρείας μας και των νομίμων εκπροσώπων της, αλλά θίγουν και τον επαγγελματισμό των δεκάδων στελεχών και εργαζομένων της. Με τους συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς αλλά και με όλο το περιεχόμενο και το ύφος του άρθρου, προκαλείτε ανεπανόρθωτη οικονομική ζημία και ηθική βλάβη στην εταιρεία, αλλά και ατομικά στους νομίμους εκπροσώπους της, κατασυκοφαντώντας μια καθόλα νόμιμη και επιτυχημένη επιχείρηση, προς τους κάθε είδους συνεργάτες της, πελάτες της και τρίτους.

Επιπλέον αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο «φράσεις» στη πραγματικότητα ύβρεις και απαράδεκτοι χαρακτηρισμοί αναφερόμενοι ευθέως στην εταιρεία μας και τους νομίμους εκπροσώπους της, όπως:

«Λύτρα» ομηρείας

Διαιώνιση λεηλασίας

Διαπραττόμενα εγκλήματα

«Προστάτες» που πλούτιζαν σε βάρος των αγροτών

Το θηρίο της διαφθοράς και της εγκληματικότητας

«Απόστημα» απάτης και διαφθοράς, τα οποία ενέχουν προδήλως σκοπό εξυβρίσεως.

Επειδή ο συντάκτης του άρθρου προβαίνει στις συγκεκριμένους ισχυρισμούς, χαρακτηρισμούς και δηλώσεις μολονότι γνωρίζει με κάθε βεβαιότητα ως πληρεξούσιος δικηγόρος Αγροτικών Συνεταιρισμών τους οποίους εκπροσωπεί ενώπιον πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και εισαγγελικών αρχών εναντίον μας, ότι αντίστοιχοι χαρακτηρισμοί έχουν αποκρουστεί και δεν έχουν γίνει δεκτοί από κανένα δικαστήριο, ούτε έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα καμία δικαστική απόφαση που να διαπιστώνει τις συκοφαντικές κατηγορίες και τις αιτιάσεις αυτές, παρά μόνο αποτελούν επικοινωνιακές πομφόλυγες που αποσκοπούν προφανώς, ώστε να αποφύγουν οι εντολείς του την εξόφληση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς την εταιρεία μας.

Επειδή με το περιεχόμενο του άρθρου επιχειρείται-ανεπιτυχώς για όσους γνωρίζουν τα δεδομένα- η ευθεία διαστρέβλωση της πραγματικότητας και προκαλούνται απαραδέκτως εντυπώσεις εξαιρετικά αρνητικές, σπιλώνοντας την φήμη της εταιρείας μας, ιδίως, όμως, προσβάλλουν βάναυσα την τιμή και υπόληψη των νομίμων εκπροσώπων της, προκαλώντας ονειδιστικές και απαξιωτικές σε βάρος τους αξιολογήσεις από οιονδήποτε αναγνώσει το άνω κείμενο – άρθρο, το οποίο μάλιστα απευθύνεται σε αόριστο αριθμό προσώπων ενόψει της αναρτήσεως και διατηρήσεως του στο διαδίκτυο

Επειδή ο συντάκτης του άρθρου ως νομικός σύμβουλος και δικηγόρος παρ’ ΑρείωΠάγω, γνωρίζει με κάθε βεβαιότητα ότι το περιεχόμενο του άρθρου που έχει συντάξει και υπογράψει, τυγχάνει εξ’ ολοκλήρου ψευδές, ο δε λόγος του τελεί καθ’ υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου για την διατύπωση των σκέψεων του, έχοντας σαφώς εξυβριστικό χαρακτήρα, υπόκειται δε στις διατάξεις περί προσβολής δια του τόπου (Ν. 1178/1981) και οφείλει ο ίδιος ή/και η ιδιοκτήτρια του περιοδικού ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ τόσο της έντυπης όσο και της ηλεκτρονικής έκδοσης, να αποκαταστήσουν την απαράδεκτη προσβολή με την καταχώρηση του κειμένου χωρίς να προβαίνουν στους συγκεκριμένους αναληθείς, προσβλητικούς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς εναντίον μας

Επειδή, το άρθρο 14 του Συντάγματος θεσπίζει μεν το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας και της ελεύθερης έκφρασης γνώμης ή διάδοσης πληροφοριών ή άσκησης κριτικής, προσδιορίζει δε τα όρια του έως το σημείο εκείνο που δενπροσβάλλεται η προσωπικότητα του ατόμου. Το δε καθήκον του τύπου προς ενημέρωση της κοινής γνώμης, ιδίως όταν αυτό ικανοποιεί το εύλογο ενδιαφέρον δεν μπορεί να είναι υπέρτερο από τα δικαίωμα του ατόμου να διαφυλάττει την τιμή και την υπόληψη του, την ιδιωτική του ζωή, και τα προσωπικά του δεδομένα.

Επειδή, η προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας τελείται και από ποινικά κολάσιμες πράξεις, όπως η εξύβριση, η απλή δυσφήμηση ή η συκοφαντική.

                                                                          ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματος μας ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα για το ως άνω βαρύτατα αναληθές, προσβλητικό και συκοφαντικό δημοσίευμα σε βάρος της εταιρείας μας και των νομίμων εκπροσώπων μας.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

όπως προβείτε σε αφαίρεση από την ιστοσελίδα σας και ανάκληση του ως άνω δημοσιεύματος καθώς και επανόρθωση χωρίς χρονοτριβή, με δημοσίευση, εντός δεκαημέρου από την επίδοση της παρούσας, στο περιοδικό ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ και στην ιστοσελίδα σας gobhma.gr και σε αντίστοιχη θέση προβολής που είχε το άνω δημοσίευμα, με ανάλογη παρουσίαση και ενδεδειγμένο τονισμό, του κάτωθι επανορθωτικού δημοσιεύματος, δηλώνοντας ρητά τη συγγνώμη Σας για όλα τα ψεύδη που αναφέρατε, τις ανακριβείς πληροφορίες και ψευδείς ισχυρισμούς, που προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη μας, αποκαθιστώντας την αλήθεια των πραγμάτων

«Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του αναγνωστικού κοινού μας με θέμα την «αναμόρφωση της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ»από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τίτλο: «Σ. Ν. Μπρέγιαννος: Μία σπουδαία μεταρρύθμιση – Ένας Υπουργός πατάσσει την διαφθορά και οδηγεί την χώραστον 21ο αιώνα – Go Βήμα (gobhma.gr)καταφερόταν σε βάρος της εταιρείας με την επωνυμία «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και των νομίμων εκπροσώπων της με υπερβολικό και αδικαιολόγητο τρόπο, με συνέπεια την εύλογη αντίδραση της ως άνω εταιρείας και των νομίμων εκπροσώπων της.

Στο πλαίσιο τον καθήκοντος αληθείας, και σύμφωνα με την δημοσιογραφική δεοντολογία, την Επαγγελματική Ηθική και Κοινωνική Ευθύνη των δημοσιογράφων – μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α., που επιβάλλει ως πρώτιστο καθήκον του δημοσιογράφου προς την κοινωνία και τον εαυτό του τη δημοσιοποίηση όλης της αλήθειας, θεωρώντας ως προσβολή για την κοινωνία και πράξη μειωτική για κάθε δημοσιογράφο τη διαστρέβλωση, την απόκρυψη, την αλλοίωση ή την πλαστογράφηση των πραγματικών περιστατικών, τάσσοντας του ως υποχρέωση να σέβεται και να τηρεί το διακριτό της είδησης επανορθώνοντας, ανακριβείς πληροφορίες και ψευδείς ισχυρισμούς, που προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη των πολιτών ανακαλούμε στο σύνολο του το δημοσίευμα ως άστοχο, ανακριβές και προδήλως συκοφαντικό, ιδίως δε, τις συκοφαντικές αναφορές-φράσεις του συντάκτη κατά το μέρος που αναφέρεται σε «μηχανισμού απάτης και παρανόμου πλουτισμού από μεσάζοντες – αρπακτικά» «Λύτρα» ομηρείας- Διαιώνιση λεηλασίας – Διαπραττόμενα εγκλήματα – «Προστάτες» που πλούτιζαν σε βάρος των αγροτών – Το θηρίο της διαφθοράς και της εγκληματικότητας – «Απόστημα» απάτης και διαφθοράς» απηχούν προσωπικές του απόψεις, τις οποίες επ’ ουδενί συμμεριζόμαστε. Ζητούμε συγγνώμη και Δηλώνουμε ότι ουδεμία πρόθεση είχαμε να προσβάλουμε την εταιρεία με την επωνυμία «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» τους νομίμους εκπροσώπους της και τον θεσμικό της ρόλο, ως Πιστοποιημένου Φορέα Συντονισμού στα πλαίσια του ΟΣΔΕ από το έτος 2014 μέχρι το 2021, τον οποίο αναγνωρίζουμε».

Το ως άνω επανορθωτικό δημοσίευμα καλείστε να δημοσιεύσετε εντός της νόμιμης δεκαήμερης προθεσμίας, υπογράφοντας το και υιοθετώντας πλήρως, ρητώς, ανυπόκριτα και ανεπιφύλακτα, όσο και επωνύμως, το περιεχόμενο του, τόσο η εφημερίδα και η ιστοσελίδα σας, όσο και ο συντάκτης του επίμαχου δημοσιεύματος.

ΑΛΛΩΣ, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα προβούμε στην άσκηση κάθε προβλεπόμενου ενδίκου βοηθήματος και μέσου, ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, προς υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας προς αποκατάσταση της αλήθειας και του κύρους της εταιρείας μας και των νομίμων εκπροσώπων της.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς που απευθύνεται και κοινοποιείται, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφων αυτήν στις εκθέσεις επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα, 31.5.2022

Οι εξωδίκως δηλούντες

 Χριστόδουλος Αντωνιάδης

 Δημήτριος Καπνιάς

για την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. και ατομικά

 Ρόζα Γαργαλάκου

για την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.

 Ιωάννης Μαυρουδής΄΄

3.Το ΄΄ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ΄΄ και η ΠΕΣΕΔΕ δεν είναι σε θέση να ελέγξουν το περιεχόμενο του άρθρου, που δημοσιεύεται σ’ αυτό, και δεν ευθύνονται για το περιεχόμενό τους. Ανεξάρτητα, όμως, απ’ αυτά, το ΄΄ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ΄΄ και η ΠΕΣΕΔΕ, μολονότι δεν είναι σε θέση να ελέγξουν τους ισχυρισμούς, που εμπεριέχονται στην ανωτέρω ΄΄εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία – πρόκληση΄΄ της εταιρίας ΄΄GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.΄΄ και των νομίμων εκπροσώπων της, και μολονότι ούτε η εν λόγω εταιρία ούτε οι νόμιμοι εκπρόσωποί της κατονομάζονται στο επίμαχο άρθρο, δηλώνουν(α) ότι ανεκάλεσαν το επίμαχο άρθρο από την ιστοσελίδα, (β) ότι δημοσίευσαν σ’ αυτήν ολόκληρη την ΄΄εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία – πρόσκληση΄΄της εταιρίας΄΄GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.΄΄ και των νομίμων εκπροσώπων της και (γ)ότι ουδεμία πρόθεση είχαν να προσβάλλουν την εταιρία ΄΄GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.΄΄ και τους νόμιμους εκπροσώπους της.

ΑΘΗΝΑ, 13.6.2022

ΠΕΣΕΔΕ

GOBHMA IKE

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα