Αντωνία Μοροπούλου,Προέδρος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και καθηγήτρια στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_112 της ΠΕΣΕΔΕ

Για πολλά και καυτά θέματα που αφορούν άμεσα τον κατασκευαστικό κλάδο μιλά στο «Εργοληπτικόν Βήμα» η κα Αντωνία Μοροπούλου, πρόεδρος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και καθηγήτρια στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην πολύ σημαντική συνέντευξη που μας παραχώρησε. Η κα Μοροπούλου αναφέρεται διεξοδικά στην τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ που επιχειρείται το τελευταίο διάστημα ενώ αναφέρεται και στις φημολογούμενες συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ και στο κατά πόσον αυτές οι εξελίξεις θα καλύψουν το πάγιο αίτημα για αναγνώριση των ενιαίων και αδιάσπαστων τίτλων σπουδών των πολυτεχνείων, πολυτεχνικών σχολών ως μεταπτυχιακού επιπέδου.

«Απαραίτητη η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ»

Από την αρχή της θητεία σας επιχειρείτε μία σοβαρή προσπάθεια για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ. Παρ’ όλες όμως τις προσπάθειες του Προεδρείου της Κεντρικής Αντιπροσωπείας, συγκεκριμένο κομμάτι της Αντιπροσωπείας τις «υποσκάπτει» και δεν επιτρέπει να υπάρξουν εξελίξεις. Ποια είναι η άποψή σας; Πόσο σημαντική  και για ποιους λόγους είναι απαραίτητη η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ και πως θα συνεχισθεί η προσπάθεια από εδώ και πέρα;

Η τροποποίηση του Θεσμικού Πλαισίου του ΤΕΕ κρίθηκε απαραίτητη:

  1. Για την ενίσχυση και διεύρυνση του ρόλου του Τ.Ε.Ε. ως θεσμικού συμβούλου της Πολιτείας.
  2. Για την ενίσχυση του Τ.Ε.Ε. με διεύρυνσή του σε νέες κατηγορίες μελών.
  3. Για την ενίσχυση του κύρους του με καθιέρωση της άμεσης δημοκρατίας και την προσαρμογή των εκλογικών διαδικασιών στις νέες συνθήκες
  4. Για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της Αντιπροσωπείας και της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, η ευελιξία και η εναρμόνισή τους. Ήδη στην κατεύθυνση αυτή οργανώθηκαν εκδηλώσεις διαλόγου από την Αντιπροσωπεία.

Το ΤΕΕ ως θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας, ολοκληρώνοντας εντός του 2018 μία πορεία 95 χρόνων προσφοράς στους μηχανικούς και την ελληνική κοινωνία, πραγματοποίησε στις 3 Φεβρουαρίου 2018, στην Αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής των Ελλήνων, εθνική διαβούλευση αλλαγής του Θεσμικού Πλαισίου του, ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος του στις νέες συνθήκες, όπως απαιτεί η ανάπτυξη της χώρας, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, των Προέδρων των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής Μορφωτικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπορίου, όπως επίσης και των διατελεσάντων Προέδρων της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε., Προέδρων της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε., Πρυτάνεων των Πολυτεχνείων, Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών και Προέδρων Τμημάτων Μηχανικών σε όλη την Επικράτεια.

Στην εκδήλωση αυτή ο διάλογος διαμόρφωσε όρους σύγκλισης απόψεων τουλάχιστον στα θέματα που αποτελούν προτεραιότητες αλλαγής του Θεσμικού Πλαισίου του ΤΕΕ, ώστε να ενισχύεται ο Θεσμικός του ρόλος, η θέση και ο ρόλος των Μηχανικών, η προστασία τους ως εργαζομένων, ιδιαίτερα μέσα στην κρίση, καθώς και η προάσπιση της παιδείας και του επαγγέλματος του Μηχανικού.

Αυτονόητα υπογραμμίστηκε ισχύουν ότι οι προγραμματικές κατευθύνσεις που χάραξε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ στην πρώτη προγραμματική της συνεδρία με τη σημερινή σύνθεση τον Μάιο του 2017.

Στις 16 Ιουλίου 2018 συνεχίστηκε ο διάλογος στην αίθουσα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ με εκπροσώπους των φορέων των Μηχανικών και με έμφαση τόσο στα θέματα της Παιδείας και του επαγγέλματος, όσο και στα θέματα λειτουργίας και του Οργανισμού του ΤΕΕ.

Στην επόμενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας στις 8/12/2018 θα συζητηθούν:

  1. Η Τροποποίηση του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ 222 Α, άρθρο 29, παρ.3 – για την ένταξη των Διπλωματούχων Μηχανικών της ΣΕΜΦΕ του Ε.Μ.Π. στο Τ.Ε.Ε., ως Μηχανικών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικής (σε συμμόρφωση της Διοικήσεως του Τ.Ε.Ε. προς την υπ’ αριθ. 4148/2015 Απόφαση του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ) όσο και για την ένταξη των Διπλωματούχων Μηχανικών Οικονομίας της Πολυτεχνικής  Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο ΤΕΕ, ως Μηχανικών Οικονομίας, σύμφωνα με προηγούμενες εισηγήσεις των εισηγητικών θεσμικών οργάνων του ΤΕΕ.
  2. Η Επικύρωση Οργανισμού ΤΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ.6α του Ν.2503/97 για τη «γνώμη της Αντιπροσωπείας»).
  3. Η Πρόταση Τροποποίησης Νομοθεσίας, σχετικά με την διασφάλιση του νομοπαρασκευαστικού και συμβουλευτικού ρόλου του Τ.Ε.Ε. καθώς και τη διεύρυνση της άσκησης του επαγγέλματος των Μηχανικών.

Σύμφωνα με τον Τύπο, η Κυβέρνηση θα επιχειρήσει αναδιάρθρωση και εξορθολογισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης με συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ. Κατά την άποψή σας, οι εξελίξεις καλύπτουν το πάγιο αίτημα για αναγνώριση των ενιαίων και αδιάσπαστων τίτλων σπουδών των πολυτεχνείων, πολυτεχνικών σχολών και τμημάτων αυτών ως μεταπτυχιακού επιπέδου; Διευθετούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών κάθε ειδικότητας; υπάρχουν επαγγελματικά θέματα των μηχανικών που δεν έχουν ακόμα αντιμετωπισθεί όπως για παράδειγμα τα Επαγγελματικά Μητρώα, Προδιαγραφές Μελετών, Κανονισμών Έργων και Διαδικασιών Ολικού Ελέγχου Ποιότητας;

Όταν το 2014 με τον σχετικό πολυνόμο τέθηκε ως μνημονιακή επιταγή η κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου (Β.Δ. 1930, Ν.6422/1934 κα) που κατοχύρωνε τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ξεκίνησε έναν τιτάνιο αγώνα που, με αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας του και σε συνεργασία με τα Πολυτεχνεία, τις Πολυτεχνικές Σχολές και τους Επιστημονικούς Επαγγελματικούς Συλλόγους των Μηχανικών, ευοδώθηκε με την έκδοση στις 5.11.2018 του υπ’αρ. 99 (ΦΕΚ Α187) Προεδρικού Διατάγματος «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα», με επισπεύδοντα τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Η ΔΕ του ΤΕΕ σήμερα, στα 95 χρόνια λειτουργίας του ΤΕΕ, χαιρετίζει την έκδοση του ΠΔ επισημαίνοντας την ιστορικότητα της στιγμής.

Η υποχρεωτική κατά νόμο διαδικασία αδειοδότησης από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος των διπλωματούχων μηχανικών διασφαλίζει τη δυνατότητα να ασκούν αυτοί και μόνο το επάγγελμα στο υψηλότερο επίπεδο τεχνικής ευθύνης (μελέτη, επίβλεψη, ολοκληρωμένος προγραμματισμός, διαχείριση και εκτέλεση έργων). Σημειώνω, όμως, ότι παραμένει αρρύθμιστη η διαβάθμιση τεχνικής ευθύνης, βάσει των διαφορετικών επιπέδων σπουδών και των γνωστικών αντικειμένων. Η ρύθμιση αυτή, όπως την προτείναμε, θα αποτελούσε κλειδί για την άσκηση των επαγγελμάτων στην τεχνική πυραμίδα με τρόπο που να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον.

Η πάγια αυτή θέση του ΤΕΕ, έχει ήδη διαμορφώσει και το τοπίο για την επιζητούμενη απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων για όλους τους πτυχιούχους τετραετών σπουδών (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης. Το ΤΕΕ, με δική του πρωτοβουλία και απόφαση της Αντιπροσωπείας του, ίδρυσε Μητρώο Τεχνολόγων, Πτυχιούχων ΤΕΙ, κ.ά., το οποίο αποτελεί τη βάση ενοποίησης του τεχνικού κόσμου με εξορθολογισμό και διαφάνεια, εν ονόματι του συμφέροντος της ελληνικής κοινωνίας.

Η ΔΗΠΑΜ αγωνίζεται γι’ αυτές τις θέσεις από την ίδρυσή της και ως επικεφαλής της και Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ είχα  συντονιστική ευθύνη μαζί με το Θεόφραστο Βαμβουρέλλη, εκ μέρους της ΔΕ ΤΕΕ, στις επεξεργασίες που κατέθεσε το ΤΕΕ βάσει του έργου των 13 Επιτροπών και των κεντρικών θέσεων του ΤΕΕ.

Η ΔΗΠΑΜ έχει προτείνει και Η Αντιπροσωπεία ΤΕΕ έχει ψηφίσει να δημιουργηθεί Παρατηρητήριο άσκησης του επαγγέλματος (10/6/2017) βάσει του ΠΔ, ώστε η κριτική της πρακτικής εφαρμογής του να συμβάλει στην άρση παραλείψεων ή στρεβλώσεων που αναρτώνται. Άλλωστε το πεδίο άσκησης του επαγγέλματος είναι η τεχνική ανάπτυξη, πεδίο ζωντανό και αντιφατικό.

Πολλοί κλάδοι αντιδρούν στο ότι ναι μεν το ΤΕΕ επεδίωξε την πρόσβαση σε επαγγελματικά δικαιώματα με βάση τα γνωστικά αντικείμενα των σπουδών, χωρίς όμως να απαλλοτριώνονται τα κεκτημένα.  Όλοι θέλουν να καταργηθούν τα κεκτημένα των ιστορικά προηγούμενων κλάδων, χωρίς, όμως, οι ίδιοι να δέχονται την κατάργηση των δικών τους κεκτημένων, τα οποία, βεβαίως θίγουν τους ιστορικά επόμενους ιδρυόμενους Κλάδους.

Το παράδειγμα των Πολιτικών Μηχανικών, των Αρχιτεκτόνων, των Αγρομόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, των Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι χαρακτηριστικό. Χρειάζεται ένα νέο Consensus,  τουλάχιστον όμως ας διαμορφωθεί στη βάση της άσκησης των δικαιωμάτων μας όπως τα αναγνωρίζει το ΠΔ και όχι χωρίς αυτά.

Η δημιουργία πληθώρας νέων πολυτεχνικών σχολών και τμημάτων τα τελευταία χρόνια δεν οδηγεί τελικά στην απαξίωση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών;

Η λειτουργία νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της χώρας πόσο μάλλον Πανεπιστημίων όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όσο και η αναδιάρθρωση της ανώτατης τεχνικής παιδείας με συγχωνεύσεις τμημάτων ΑΕΙ- ΤΕΙ θα έπρεπε να στηρίζονται σε μια τεκμηριωμένη ανάλυση των αναγκών άσκησης του επαγγέλματος και σε αυτή τη βάση να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και των Πολυτεχνείων της χώρας, η οποία εν προκειμένω δε ζητήθηκε.

Για την απαραίτητη διάρθρωση της πυραμίδας των τεχνικών επαγγελμάτων η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου έχει πρόσφατα (10/06/1017) ρητά διατυπώσει την αναγκαιότητα της διαβάθμισης των εκπαιδευτικών επιπέδων, ώστε να διαβαθμίζεται ανάλογα και η τεχνική ευθύνη.

Το επίπεδο τεχνικής ευθύνης κατά την άσκηση του επαγγέλματος των διπλωματούχων μηχανικών και των πτυχιούχων 4ετών σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι διαφορετικό από εκείνο των 5ετών σπουδών των Πολυτεχνικών σπουδών που αναγνωρίστηκαν πρόσφατα, με βάση τους χρόνιους αγώνες μας (Ν.4485/17) ως Integrated Master και αποτελεί κλειδί για τη διαβάθμιση της τεχνικής ευθύνης. Όμως, η ταύτιση των γνωστικών αντικειμένων των τίτλων διπλωματούχων μηχανικών και των Τμημάτων του νεοϊδρυμένου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής υποδεικνύει λογική διάσπασης των σπουδών και μάλιστα σε μια εποχή που η συνθήκη της Bologna  έχει τροποποιηθεί και δεν απαιτεί δύο κύκλους σπουδών.

Με το σκεπτικό ότι σε κάθε γνωστικό αντικείμενο ειδικότητας μηχανικών πρέπει να αντιστοιχεί ένας τίτλος σπουδών δηλώσαμε στη σχετική συζήτηση στη Βουλή ότι θεωρούμε απαραίτητο οι τίτλοι των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής να φέρουν επεξηγηματικό τίτλο, σε επίρρωση της ως άνω τοποθέτησης για τη διαβάθμιση της τεχνικής ευθύνης κατά την άσκηση του επαγγέλματος:

  • Διπλωματούχοι Μηχανικοί, ενιαίων 5ετών σπουδών, 7ο επίπεδο ευρωπαϊκής κλίμακας προσόντων και
  • Πτυχιούχοι Μηχανικοί 4ετών σπουδών, 6ο επίπεδο ευρωπαϊκής κλίμακας προσόντων.

Επίσης, πάγια υπογραμμίζουμε την ανάγκη από κοινού υποστήριξης της Παιδείας και του επαγγέλματος του Μηχανικού και προασπίζεται το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και το δημόσιο συμφέρον κατά την άσκηση των τεχνικών επαγγελμάτων. Πόσο μάλλον σήμερα, σε χαλεπούς καιρούς».

Με βάση το ν.4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων, πρόκειται να επαναπροσδιορισθούν τα Επαγγελματικά Μητρώα των Εργοληπτικών και Μελετητικών Επιχειρήσεων, τα σημερινά Μ.Ε.Ε.Π. και Γ.Ε.Μ. Ποια είναι η άποψή σας για την διαμόρφωση των νέων μητρώων;

Όσον αφορά στα μητρώα, το ΤΕΕ διεκδικεί να είναι υπεύθυνο για την τήρηση όλων των σχετικών διαδικασιών. Ήδη ψηφίστηκε από τον Ιούνιο του 2017 στην Αντιπροσωπεία και λειτουργεί επιτροπή για τη ρύθμιση αυτού του θέματος, ενώ παράλληλα η Διοικούσα Επιτροπή συνεργάζεται με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τις αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις και την εφαρμογή τους.

Η Αντωνία Μοροπούλου γεννήθηκε στην Ρόδο στις 28.12.1952 και παρουσιάζει 42 έτη ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εμπειρίας και δραστηριότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΕΜΠ (1975), και Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός του ΕΜΠ (1983), Καθηγήτρια στη Σχολή Χημικών Μηχανικών, στον Τομέα Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών, Διευθύντρια του ομώνυμου Εργαστηρίου. Διετέλεσε εκλεγμένη Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού (2010-2012) και Αναπληρωτής Πρύτανη ΕΜΠ (2013-2014). Είναι Διευθύντρια Σπουδών της Κατεύθυνσης «Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης» του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία Μνημείων» στη Σχολή Αρχιτεκτόνων, μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής και ιδρυτικό στέλεχος του προγράμματος.Είναι εκλεγμένη Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (2017-σήμερα). Η αφοσίωσή της στην Παιδεία και το Επάγγελμα των Μηχανικών υπογραμμίζει την πεποίθησή της για το ρόλο τους στην ανάπτυξη της χώρας. Διετέλεσε ως Αντιπρόεδρος και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Εκπαίδευση των Μηχανικών – European Society for Engineering Education – SEFI (2013-2016), και συνέβαλε σε τροποποίηση της Διακήρυξης της Bologna (2015), για τη συνύπαρξη διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων, στην Παιδεία των Μηχανικών και τη διασφάλιση των ενιαίων αδιάσπαστων 5ετών προγραμμάτων σπουδών.Διετέλεσε, μετά από κρίση και εκλογή, Καθηγήτρια επί συμβάσει (Professoressa à Contratto) στο Università IUAV di Venezia (Σχολή Αρχιτεκτόνων, 1993) και προσκεκλημένη Καθηγήτρια στο Princeton University (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, 1995-96). Έχει επίσης προσκληθεί να διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα και διαλέξεις στο Universiteit Antwerpen, στο Sapienza Università di Roma, στο Università Ca’ Foscari Venezia, στο Princeton University και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.Έχει αναπτύξει προηγμένη τεχνογνωσία την οποία έχει εφαρμόσει σε σημαντικά μνημεία ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο (Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, σε μνημεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Βενετίας και της Μεγάλης Ελλάδας, στο ναό του Luxor στην Αίγυπτο, σε βυζαντινές και μετα-βυζαντινές Μονές στο Άγιο Όρος και την Κρήτη, σε βυζαντινά μοναστήρια στη Σερβία και στο Κοσσυφοπέδιο, στις ενετικές οχυρώσεις και ιστορικές Πόλεις της Ρόδου, ​​του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και της Κέρκυρας, στο Ιερό της Θεάς Δήμητρας στην Ελευσίνα, καθώς και σε φρούρια, μνημεία και ναούς και ιστορικές πόλεις στην περιοχή της Μεσογείου: Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Μάλτα, Τουρκία, Ισραήλ, Λίβανο, Συρία, Παλαιστίνη, Τυνησία, Αίγυπτο). Έχει πρωτοστατήσει σε σημαντικές πρωτοβουλίες και προγράμματα, στην εισαγωγή, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της αειφόρου ανάπτυξης, με βάση τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών με έμφαση στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα των νέων, στην επιστημονική υποστήριξη στη λήψη των αποφάσεων: ως ιδρυτικό μέλος της Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) της Ευρώπης (1981-1983), ως εκλεγμένη Πρόεδρος του Προγράμματος “Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Εκπαίδευσης και Απασχόλησης” (LEED) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (1982-1987), ως Επιστημονικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας σε Επιτροπές Διεθνών Οργανισμών (ΟΟΣΑ, UNESCO, INSULA, ΕΕ, ICOMOS, ΕΙΤ, CE-PACT, Ηνωμένα Έθνη, EPA, TMS, κ.α.) (1982-σήμερα), ως σύμβουλος στο Υφυπουργείο Νέας Γενιάς (1981-1985) και στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (1985-1986), ως εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων (1986-1990), ως συντονίστρια της Επιστημονικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού των Ιστορικών Πόλεων (OWHC) (2003) και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής των Αθηνών (2011-2014).Έχει συνεισφέρει στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών ερευνητικών στρατηγικών: ως εμπειρογνώμονας στο External Advisory Group στο “Η Πόλη του Αύριο και η Πολιτιστική Κληρονομιά” της ΕΕ στη Γ.Δ. ΧΙΙ (2000-2003), ως Εθνικός Εκπρόσωπος στην Προγραμματική Επιτροπή της Οριζόντιας Δράσης του Ειδικού Προγράμματος του 6ου ΠΠ “Ολοκλήρωση και ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας” (2003-2004), ως Εκπρόσωπος φορέων στο Στρατηγικό Χώρο Έρευνας Αντισεισμικής Τεχνολογίας (2007). Έχει διατελέσει μέλος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της ΕΕ, στο θεματικό δίκτυο EUREKA (2003-2005) και έχει μετάσχει στις πρωτοβουλίες CHRAF και EACH (2005-2008), καθώς και στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της Έρευνας για την Πολιτιστική Κληρονομιά στο Horizon 2020, στις διαβουλεύσεις εμπειρογνωμόνων για τη σύνταξη των προσκλήσεων του οποίου στους τομείς Πολιτισμός, Ενέργεια, Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη καλείται συστηματικά από το 2014. Αξιακή αναφορά και έναυσμα για την πορεία της, που συνδέει την Εκπαίδευση με την Κοινωνία και τη δημόσια γενικά δράση και προσφορά, υπήρξε η συμμετοχή της στο φοιτητικό κίνημα κατά της Δικτατορίας και στην εξέγερση του Πολυτεχνείου το ’73 ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της κατάληψής του.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα