Ανάγκη για ένα Κώδικα Δημοσίων Συμβάσεων

Ανάγκη για ένα Κώδικα Δημοσίων Συμβάσεων, ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ ΔΙΚΗΓΌΡΟΣ Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω NOMIKOΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ της ΠΕΣΕΔΕ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

πηγή: Ε.Β. Νο_122 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ της ΠΕΣΕΔΕ

Από το 2012 είχε ξεκινήσει μια πρώτη σοβαρή προσπάθεια για την σύνταξη ενός κώδικα δημοσίων συμβάσεων. Όμως, όπως συμβαίνει πάντοτε στην χώρα μας (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων), η προσπάθεια αυτή εγκλωβίστηκε από πλειάδα συντεχνιακών αλλά και ανόμων και αθεμίτων συμφερόντων, που οδήγησε στην θέσπιση του “πολύπλοκου”, “δαιδαλώδους” και “δυσχερούς” στην εφαρμογή Νόμου 4412/2016.  Όπως ήταν αναμενόμενο, από την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του (8.8.2016) το νομοθέτημα αυτό μέσα σε τρία μόλις χρόνια εφαρμογής υπέστη 32 νομοθετικές τροποποιήσεις (με τους νόμους 4431/2016, 4441/2016, 4446/2016, 4447/2016, 4456/2017, 4465/2017, 4469/2017, 4472/2017, 4478/2017, 4482/2017, 4487/2017, 4491/2017, 4495/2017, 4497/2017, 4509/2017, 4512/2018, 4519/2018, 4530/2018, 4541/2018, 4568/2018, 4582/2018, 4605/2018, 4601/2019, 4605/2019, 4608/2019, 4609/2019, 4612/2019, 4622/2019, 4623/2019, 4643/2019, 4635/2019, 4674/2020), πολλές εκ των οποίων ήσαν φυσικό επακόλουθο των εγγενών αδυναμιών του νομοθετήματος και άλλες υπήρξαν αποτέλεσμα (όπως συμβαίνει, δυστυχώς, πάντοτε) φωτογραφικών παρεμβάσεων προς εξυπηρέτηση ποικίλων συμφερόντων, συντεχνιακών και άλλων.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ν. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ ΔΙΚΗΓΌΡΟΣ Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω NOMIKOΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ της ΠΕΣΕΔΕ

Η σημερινή Κυβέρνηση, εξαρχής, μεταξύ των προτεραιοτήτων της όρισε την θέσπιση ενός κώδικα δημοσίων συμβάσεων, που θα διασφαλίζει την διαφάνεια, την αυστηρότητα και την ταχύτητα των διαδικασιών, την ίση μεταχείριση των διαγωνιζομένων, την τήρηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού, την νομιμότητα και την εγκυρότητα των ενεργειών της διοικήσεως και την προστασία του δημοσίου χρήματος.

Όμως, η προσδοκία αυτή δεν επαληθεύθηκε και για μια ακόμη φορά η βούληση για αλλαγή περιορίσθηκε σε μια ακόμη  “βελτίωση” των διατάξεων του Ν. 4412/2016 (την 33η κατά σειρά). Έτσι, η Επιτροπή, που συγκροτήθηκε προς τούτο, μέλος της οποίας υπήρξε ο γράφων, έλαβε εξ αρχής την εντολή για “ανάταξη” του Ν. 4412/2016 μέσα σε εξαιρετικά περιορισμένο χρόνο τριών (3) μηνών και όχι για την εξ αρχής θέσπιση ενός κώδικα δημοσίων συμβάσεων, που να υπηρετεί συγκεκριμένους στόχους.

Το έργο της εν λόγω Επιτροπής ήταν δύσκολο και, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Προέδρου της καθηγητή κ. Γεωργίου Δελλή και των μελών της, κατέστη έτι δυσχερέστερο γιατί εξελίχθηκε, μεσούσης της πανδημίας του κοροναϊού, με δυσχέρειες στην πραγματοποίηση των συνεδριάσεων και με τηλεδιασκέψεις. Το αποτέλεσμα του έργου της Επιτροπής, εν όψει των συνθηκών, και κυρίως του μικρού εύρους της σχετικής εντολής, του περιορισμένου χρόνου και των δυσχερειών στις συνεδριάσεις των μελών της, θα μπορούσε, αντικειμενικά, να θεωρηθεί ως επαρκές.

Όμως, το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι αυτό που χρειάζονται η χώρα και η οικονομία μας. Πρόκειται για μια ακόμη ΄΄ανάταξη΄΄ ενός νομοθετήματος, από τις πολλές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, που δεν αναιρείτο “δαιδαλώδες” και τις εγγενείς αδυναμίες του Ν. 4412/2016.

Κατά την ταπεινή γνώμη του γράφοντος, η χώρα μας και η οικονομία μας χρειάζονται έναν κώδικα δημοσίων συμβάσεων, που θα έχει επτά (7) απολύτως σαφή κεφάλαια, τα οποία θα διέπονται από την απλότητα και την καθαρότητα των  προβλέψεων και των διαδικασιών και δη: (α) ένα κεφάλαιο γενικών διατάξεων, που θα ισχύουν για όλες τις δημόσιες συμβάσεις (ορισμοί κλπ), (β) ένα κεφάλαιο για την απ’ ευθείας σύναψη δημοσίων συμβάσεων μέχρι ποσού 50.000 Ευρώ με προβλέψεις ελέγχου, καταστολής και κυρώσεων σε περίπτωση μη τηρήσεως του νόμου, (γ) ένα κεφάλαιο για την σύναψη όλων των δημοσίων συμβάσεων από 50.001 Ευρώ και άνω με τις ίδιες διαδικασίες αδιακρίτως των ορίων της κοινοτικής οδηγίας 2014/24 (άνω ή κάτω των ορίων), (δ)ένα κεφάλαιο για την σύναψη των δημοσίων συμβάσεων των αναθετουσών αρχών, που ασχολούνται με τις δραστηριότητες ύδατος, ενέργειας, ταχυδρομικών μεταφορών κλπ, επειδή το απαιτεί έτσι η κοινοτική οδηγία 2014/25, (ε)ένα κεφάλαιο για τις συμβάσεις παραχωρήσεων, επειδή το απαιτεί έτσι η κοινοτική οδηγία 2014/23, (στ)ένα κεφάλαιο για την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και (ζ) ένα κεφάλαιο για την παροχή προστασίας κατά το στάδιο της συνάψεως της συμβάσεως και κατά το στάδιο της εκτελέσεως της συμβάσεως.

Ένας τέτοιος απλός και καθαρός κώδικας, που θα εξασφαλίζει την διαφάνεια, την αυστηρότητα και την ταχύτητα των διαδικασιών, την ίση μεταχείριση των διαγωνιζομένων, την χρηστή συμπεριφορά των αναθετουσών αρχών, την τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού, την επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης και το δημόσιο χρήμα και θα αποτρέπει φαινόμενα διαφθοράς και αυθαιρεσίας πρέπει να αποτελέσει το όραμα της σημερινής Κυβερνήσεως και όλων των εμπλεκομένων με τις δημόσιες συμβάσεις φορέων χωρίς ύστερες ή υστερόβουλες διαθέσεις ή φωτογραφικές αποτυπώσεις.

Προς τούτο η Κυβέρνηση, αν θέλει να δώσει ένα σαφές στίγμα εκσυγχρονισμού της χώρας και της οικονομίας, πρέπει να συγκροτήσει Επιτροπή νομομαθών, που γνωρίζουν το αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων, χωρίς την συμμετοχή παραγόντων της διοικήσεως ή των εμπλεκομένων φορέων, στην οποία να δώσει την σαφή εντολή να φέρει σε διάστημα 15 μηνών ένα σχέδιο Κώδικα Δημοσίων Συμβάσεων, ενεργώντας με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο θεσπίσθηκαν σπουδαία νομοθετήματα της χώρας, όπως αυτό του Αστικού Κώδικος.

Ένας τέτοιος Κώδικας δεν είναι μόνον αναγκαίος για τον εκσυγχρονισμό της χώρας και της οικονομίας αλλά είναι απαίτηση προαγωγής του νομικού πολιτισμού μας και θέσπιση ενός απολύτως συγχρόνου συστήματος σχέσεων και συναλλαγών του πολίτη με το ευρύτερο Κράτος.

Αν αυτό δεν γίνει, η χώρα, η οικονομία και η κοινωνία θα κινούνται διαρκώς σε ένα απολύτως λασπώδες και βαλτώδες έδαφος αναπνέοντας το βορβορώδες αιώρημα της αυθαιρεσίας, της αδρανείας και των καθυστερήσεων.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα