Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ έργου: «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ», Προϋπολογισμού 714.560,06Ευρώ

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ», προϋπολογισµού 714. 560,00€
(επτακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ) µε ΦΠΑ (24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, µε προϋπολογισµό 576 .258 ,06 € (δαπάνη εργασιών, Γ. Ε. & Ο. Ε., απρόβλεπτα και απολογιστικά).
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/02/2022 ηµέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.µ.
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25/02/2022 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ.

 

22PROC009973887 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

AGIOS_EYSTRATIOS_PROTASH1-1-500_SXEDIO_signed

AGIOS_EYSTRATIOS_PROTASH1-KL500_signed

espd-request-v2

espd-request-v2_signed

ΕΣΥ_2021_signed

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_signed

Προϋπολογισμός 2021_signed

ΣΑΥ 2021_signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_2021_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_2021_signed

ΦΑΥ_2021_signed

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ_signed

ΩΤΝΚ7ΛΩ-310-2

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα