Περιφέρεια Θεσσαλίας: «Συντήρηση γέφυρας Νεοχωρίτη – οδού προς Σφαγεία Οιχαλίας» Π.Ε. Τρικάλων, Προϋπολογισμός: 100.000,00 €

2021.139 «Συντήρηση γέφυρας Νεοχωρίτη – οδού προς Σφαγεία Οιχαλίας» Π.Ε. Τρικάλων (Α/Α 159702)

Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη εργασιών 80.645,16 € και Φ.Π.Α. 19.354,84 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 €.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
Προθεσμία περαίωσης έργου ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Α1 τάξης και άνω

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ.1α, την 8η IOYNIOY του 2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10 π.μ..

Ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 14η ΙΟΥΝΙΟΥ του 2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

7.ΤΕΥΔ νεο

ΑΔΑΜ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ_signed

ΤΕΥΔ_signed

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα