ΚΟΜΒΟΙ, κυκλοφοριακής ανακούφισης

Τις δράσεις που έχει αναλάβει παρουσιάζει στο Εργοληπτικόν Βήμα Νο_137 η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με σκοπό να δημιουργηθούν κυκλοφοριακοί κόμβοι που θα δώσουν κυριολεκτικά κυκλοφοριακή «ανάσα» και θα ανακουφίσουν την κίνηση πολιτών και τουριστών στην Κέρκυρα.

Σε ένα τουριστικό νησί όπως  είναι η Κέρκυρα, αλλά και λόγω της αυξημένης κίνησης στην  καθημερινότητα των Κερκυραίων, είναι πλέον δεδομένο ότι έχουν ξεπεραστεί οι αντοχές του οδικού δικτύου του νησιού.

Επιβάλλονται λύσεις οι οποίες, πρέπει να είναι άμεσες, παρεμβατικές & αποτελεσματικές. Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και τεχνικών έργων, κ. Μανώλης Ορφανουδάκης και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχοντας επισημάνει τα σημεία στα οποία είναι επιβεβλημένη η δημιουργία κυκλοφοριακών κόμβων που θα δώσουν κυριολεκτικά κυκλοφοριακή «ανάσα» και θα ανακουφίσουν την κίνηση πολιτών της Κέρκυρας και των τουριστών, προχώρησαν στη λήψη αποφάσεων.

Το πρώτο βήμα ήταν η εκπόνηση των μελετών οι οποίες στα συγκεκριμένα σημεία θα καθοριστούν τα δεδομένα από τα οποία θα προκύψουν τα στοιχεία για την κατασκευή του κάθε κόμβου.

΄Έτσι τα σημεία που επελέγησαν είναι:

 • τα τρία γεφύρια,
 • οι κόμβοι Αλυκών Ποταμού (Εκάτης),
 • η Σωτηριώτισσα (πρώην Παραμυθούπολη).

Οι μελέτες είναι ήδη έτοιμες και παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Η μελέτη για την δημιουργία κυκλικών κόμβων στο οδικό δίκτυο, αξίας 200.000,00 € δημοπρατήθηκε στις 18/3/2022 και συμβασιοποιήθηκε στις 15/2/2023.

Το αντικείμενο της, ήταν  η αναδιαμόρφωση 3 υφισταμένων κόμβων οι οποίοι  χρήζουν βελτίωσης, σε κυκλικούς κόμβους.

Κ1

Αναλυτικά, οι προς βελτίωση κόμβοι είναι οι παρακάτω:

 • Κόμβος 1: “Τρία Γεφύρια”, μεταξύ της Τριτεύουσας Εθνικής Οδού Κέρκυρας – Γύρου  Αχιλλείου και της Κύριας Δημοτικής οδού Αλεπού” – Κανάλια. Ο κόμβος σήμερα είναι
  τετρασκελείς  και η κυκλοφορία ρυθμίζεται με φωτεινή σηματοδότηση.
 • Κόμβος 2: “Σωτηριώτισσας”, μεταξύ  της  δευτερεύουσας  εθνικής οδού  Κέρκυρας -Παλαιοκαστρίτσας και της δημοτικής  οδού Κοντοκαλίου, περίπου στο 6ο χλμ. Ε.Ο. Κέρκυρας –
  Παλαιοκαστρίτσας. Ο κόμβος σήμερα είναι τρισκελείς και η κυκλοφορία ρυθμίζεται με σήμανση υποχρεωτικής διακοπής πορείας (“STOP”).
 • Κόμβος 3: “Εκάτης” , μεταξύ  της δευτερεύουσας εθνικής οδού” Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας και της δημοτικής οδού Εθνικής Αντιστάσεως. Ο κόμβος σήμερα είναι τρισκελείς και η κυκλοφορία ρυθμίζεται με φωτεινή σηματοδότηση.

Με την ανακατασκευή των παραπάνω κόμβων ως κυκλικούς, θα επιτευχτεί βελτιωμένη εποπτεία, σαφέστερη καθοδήγηση των οδηγών ως προς τις εντός κόμβου κινήσεις και σημαντική μείωση της ταχύτητας των διερχομένων οχημάτων, προς όφελος της οδικής ασφάλειας.

Κ2
Κ3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ («ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ»)

Πρόκειται για έργο ΕΣΠΑ που χρηματοδοτήθηκε στις 30/4/2020, δημοπράτηθηκε στις 2/3/2021 με υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ» στις 14 /2/2022.

Το Τουριστικό Καταφύγιο Σκαφών Αναψυχής, το οποίο αναμένεται μετά την ολοκλήρωσή του να προσδώσει προστιθέμενη αξία στην ευρύτερη περιοχή της Σπηλιάς στην Κέρκυρα αποτελώντας ένα εμβληματικό και αναπτυξιακού χαρακτήρα έργο, έχει συνολικό προϋπολογισμό 9.700.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.., εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 9.006.944,30 € (από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020») και η ιδιωτική συμμετοχή (O.Λ.ΚΕ.) στα 693.055,70 €.

Κύριος του έργου είναι ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας (Ο.Λ.ΚΕ.), ενώ φορέας εκτέλεσής του η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Το έργο έχει χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 18 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία.

Τα έργα στοχεύουν  στην αποπεράτωση του τουριστικού καταφυγίου στη θέση Σπηλιά στην πόλη της Κέρκυρα ώστε το τελικό αποτέλεσμα να συνιστά ένα ολοκληρωμένο και πλήρως λειτουργικό τουριστικό καταφύγιο στο κέντρο μιας ιδιαίτερης ιστορικής και αισθητικής σημασίας πόλης, το οποίο θα είναι και πλήρως εναρμονισμένο με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

Τα έργα προσβλέπουν στην:

 • Επισκευή και ανακαίνιση του κτιριακού συγκροτήματος «Καφέ Γυαλί», ώστε να εξασφαλισθούν οι απαραίτητοι χερσαίοι χώροι εξυπηρέτησης του Τ.Κ.
 • Αντιμετώπιση του θέματος ανανέωσης των υδάτων της λιμενολεκάνης
 • Εξασφάλιση ικανής ηλεκτρικής παροχής για τη λειτουργία του καταφυγίου.
 • Αντιμετώπιση της εκβολής των παντοροϊκών αγωγών αποχέτευσης Σπηλιάς στη λιμενολεκάνη του Τ.Κ.

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Λιμενικά έργα:

 • Ολοκλήρωση του προσήνεμου μόλου, από τον οποίο έχει ήδη κατασκευαστεί το πρώτο ευθύγραμμο τμήμα μήκους 38 μέτρων.
 • Τοποθέτηση πλωτών προβλητών

Υδραυλικά έργα :

 Έχουν ως αντικείμενο την εξάλειψη του σημερινού απαράδεκτου φαινομένου της εκβολής μίγματος ομβρίων υδάτων και λυμάτων στο εσωτερικό του νέου τουριστικού λιμένα στη Σπηλιά. Περιλαμβάνουν νέο αγωγό συλλογής υπερχειλίσεων παντοροϊκών αγωγών αποχετευτικού δικτύου ώστε να απομακρυνθεί η εκβολή τους από την λιμενολεκάνη καθώς και αντλιοστάσιο και υποθαλάσσιο καταθλιπτικό αγωγό που θα οδηγεί τα λύματα βαθιά στη θάλασσα

Οικοδομικά έργα :

 Η κατηγορία περιλαμβάνει την επισκευή –ενίσχυση και αναδιαρρύθμιση του κτιριακού συγκροτήματος «ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ» και τη μελέτη εφαρμογής των ειδικών εγκαταστάσεων της χερσαίας ζώνη λιμένα, που δεν περιελάμβανε η αρχική μελέτη, όπως κατασκευές οριοθέτησης και φύλαξης (περίφραξη –φυλάκια είσοδοι κ.λπ.)

Στην παρούσα φάση έχουν ολοκληρωθεί κατά 60% τα λιμενικά και κατά 50% τα κτιριακά

Πρόκειται για έργο που Δημοπράτηθηκε στις 28/1/2021 με υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «Μ.Τ. ΑΤΕ» στις 14 Ιουνίου 2022

Το έργο προϋπολογισµού 4.800.000 € υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης: «Αποκατάσταση της Villa Rossa» που είναι ενταγµένη στο «ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020» και χρηµατοδοτείται από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους σε ποσοστό 20%.

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 24 µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του διατηρητέου κτιριακού συγκροτήματος της Villa Rossa που  χωροθετείται σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 5426,70 τ.μ. και αποτελείται από την κύρια κατοικία της Villa Rossa (Κόκκινη Έπαυλη) η οποία είναι τριώροφη (ισόγειο και δύο όροφοι) με ημιυπόγειο, συνολικής επιφανείας 837,01 τ.μ. , το κτίσμα των παλαιών στάβλων επιφανείας 128,09 τ.μ., το οκταγωνικό περίπτερο επιφανείας 7,35 τ.μ.,  το μικρό βοηθητικό κτίσμα παλαιάς δεξαμενής επιφανείας 6,04 τ.μ. και τον υπαίθριο χώρο του συγκροτήματος επιφανείας 5.000,00τ.μ. περίπου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ “ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ -ΒΡΥΩΝΗ” ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση της επικαιροποίησης της μελέτης, ώστε κατόπιν έγκρισης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης από το Υπουργικό Συμβούλιο  να Δημοπρατηθεί άμεσα το έργο” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ – ΒΡΥΩΝΗ ”  Προυπολογισμού  27.000.000,00 €  με  χρηματοδότηση  ΕΣΠΑ  το οποίο θα δώσει ανάσα στην κίνηση κυρίως προς το Νότιο τμήμα του νησιού.

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_137 της ΠΕΣΕΔΕ

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση

Αυτά και άλλα πολλά άκρως ενδιαφέροντα στο περιοδικό της ΠΕΣΕΔΕ που κυκλοφορεί – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ! Καλή ανάγνωση!
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα