Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής Εργασίας «Working Level Steering Committee (WLSC)» για την εκπόνηση του έργου «Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου και Οδικού Χάρτη για την εφαρμογή του BIM στην Ελλάδα»

Απόφαση 128352 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής Εργασίας «Working Level Steering Committee (WLSC)» για την εκπόνηση του έργου «Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου και Οδικού Χάρτη για την εφαρμογή του BIM στην Ελλάδα»».

Συγκροτούμε Συντονιστική Επιτροπή Εργασίας-«Working Level Steering Committee (WLSC)» για την εκπόνηση του έργου «Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου και Οδικού Χάρτη για την εφαρμογή του BIM στην Ελλάδα», αποτελούμενη από τους:

1. κ. Μιλένα Κόντου (τηλ.: 210 6508809, email: adminsec@yme.gov.gr), ως εκπρόσωπο του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Συντονίστρια της Επιτροπής και κ.
Ιωάννη Κανελλόπουλο, Συντονιστή της Ομάδας Διαχείρισης Έργου του εν λόγω έργου (τηλ.: 210
6449752, email: i.kanellopoulos@ggde.gr), ως αναπληρωματικό μέλος,
2. Εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναπληρωματικό μέλος, όταν
ορισθούν,
3. κ. Αναστασία Αλεξανδροπούλου (τηλ.: 210 3332424, email: natalexan@mnec.gr), ως εκπρόσωπο
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και κ. Στυλιανό Τσέργα (τηλ.: 210 3332273, email:
stsergas@mnec.gr), ως αναπληρωματικό μέλος,
4. κ. Αθανάσιο Γούλο (τηλ: 210 9098892, email: a.goulos@mindigital.gr) ως εκπρόσωπο του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κ. Αλεξάνδρα Καράβα (τηλ.: 210 4802924 ,email:
a.karava@gsis.gr), ως αναπληρωματικό μέλος,
5. κ. Κωνσταντίνο Χαροκόπο (τηλ.: 210 3385138, email: k.charokopos@gsco.gov.gr), ως εκπρόσωπο
της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της ΠτΚ και κ. Ασπασία Χατζηπασχάλη (τηλ.: 210 3385149,
email: achatzipaschali@gsco.gov.gr), ως αναπληρωματικό μέλος,
6. κ. Δέσποινα Ανδρουλάκη (τηλ.: 6947843142, email: d_androulaki@hotmail.com), ως εκπρόσωπο
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (TEE) και κ. Άννα Αναγνωστάκη (τηλ.: 6944248325, email:
aanag@tee.gr) , ως αναπληρωματικό μέλος,
7. κ. Ευάγγελο Σαπουντζάκη (τηλ.: 210 7722049, email: cvsapoun@central.ntua.gr), ως εκπρόσωπο
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και κ. Νικόλαο Λαγαρό (τηλ.: 210 7723725, 210
77232625, email: nlagaros@central.ntua.gr), ως αναπληρωματικό μέλος,
8. κ. Χρίστο Πυργίδη (τηλ.: 2310-995795, email: pyrgidis@civil.auth.gr,), ως εκπρόσωπο της
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και κ. Κωνσταντίνο
Κατάκαλο (τηλ.: 2310 995652, email: kkatakal@civil.auth.gr), ως αναπληρωματικό μέλος,
9. κ. Ιωάννη Λαδόπουλο (τηλ.: 6944713088, email: i.ladopoulos@dektis.gr), ως εκπρόσωπο των
Μελετητικών Οργανώσεων (ΣΕΓΜ) και κ. Ελευθέριο Διγώνη (τηλ.: 210 7214215, email:
e_dig@otenet.gr), ως αναπληρωματικό μέλος,
10. κ. Δημοσθένη Τουλιάτο (τηλ.: 210 7723487, email: dtouliat@central.ntua.gr), ως εκπρόσωπο των
Εργοληπτικών Οργανώσεων (ΣΑΤΕ) και κ. Εμμανουήλ Μπόγρη (τηλ.: 210 7227553, email:
mbogris@ebarchitects.eu), ως αναπληρωματικό μέλος.
11. κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη (τηλ.: 210 7757212, email: mdaktylidis@yahoo.gr), ως εκπρόσωπο της
Πανελλήνιας Ένωσης Διπλ. Μηχανικών Εργοληπτών Δημ. Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) και κ.
Αντώνιο Πανά (τηλ.: 210 9480680, email: antpanas@yahoo.gr), ως αναπληρωματικό μέλος.

Η Συντονιστική Επιτροπή Εργασίας αναμένεται να απασχολείται τακτικά, μία φορά ανά δίμηνο, καθ’
όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου και εκτάκτως, όποτε κριθεί αναγκαίο, μετά από πρόσκληση
του Συντονιστή της. Το ανωτέρω έργο της Επιτροπής θα παρέχεται άνευ αμοιβής, εντός του
κανονικού ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων εκπροσώπων, στα γραφεία του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγος) ή μέσω τηλεδιασκέψεων. Η θητεία
της Επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση του έργου «Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου και Οδικού Χάρτη
για την εφαρμογή του BIM στην Ελλάδα».

για να διαβάσετε πατήστε 6ΓΒΠ465ΧΘΞ-769 (1)

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα