Υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2019,Χρήστος Βέντζιος, Φοροτεχνικός Σύμβουλος της ΠΕΣΕΔΕ

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_119 της ΠΕΣΕΔΕ

Γράφει ο Χρήστος Βέντζιος, Φοροτεχνικός Σύμβουλος της ΠΕΣΕΔΕ

Ξεκίνησε και φέτος η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2019, ενώ το φορολογικό  έτος 2020 άρχισε με  κάποιες σημαντικές αλλαγές. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των δηλώσεων είναι η 30η Ιουνίου .

Για το  φορολογικό  έτος 2018 , τα εισοδήματα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα , μισθούς, συντάξεις και αγροτική δραστηριότητα  θα φορολογηθούν με την γνωστή κλίμακα, δηλαδή.

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΣΥΝΤΕΛ. ΦΕΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣ/ΤΟΣΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ
20.000,0022%4.400,0020.000,004.400,00
10.000,0029%2.900,0030.000,007.300,00
10.000,0037%3.700,0040.000,0011.000,00

ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ 45%

Ο φόρος που προκύπτει με την παραπάνω κλίμακα μειώνεται  μόνο για μισθωτούς ,  συνταξιούχους και αγρότες  κατά 1.900,00 ευρώ,όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 20.000,00 ευρώ για άγαμο φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα μέλη, σε 1.950,00 ευρώ για φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο μέλος , σε 2.000,00 ευρώ για φορολογούμενο με δύο εξαρτώμενο μέλη και σε  2.100,00 ευρώ για φορολογούμενο με τρία και πλέον  εξαρτώμενα μέλη.Για φορολογούμενους με εισόδημα πάνω από 20.000,00 ευρώ από μισθούς και συντάξεις , το ποσό της μείωσης του φόρου μειώνεται κατά 10,00 ευρώ ανά 1.000,00 ευρώ φορολογητέου εισοδήματος.

Επιβάλλεται επίσης εισφορά αλληλεγγύης  σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

12.000,000,00%012.000,000
8.000,002,20%176,0020.000,00176,00
10.000,005,00%500,0030.000,00676,00
10.000,006,50%650,0040.000,001.326,00
25.000,007,50%1.875,0065.000,003.201,00
155.000,09,00%13.950,00220.000,0017.151,00
Υπερβάλλον10,00%   

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες , ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα  είναι ο ίδιος για όλες τις μορφές  και ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων  που τηρούν ( απλογραφικά ή διπλογραφικά).  Έτσι όλες οι νομικές οντότητες που αποκτούν κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα  φορολογούνται  για το φορολογικό έτος 2019 με συντελεστή 24%.

Για το φορολογικό έτος 2020 που ήδη διανύουμε ,  μεταξύ άλλων,  να επισημάνουμε τις εξής   σημαντικές αλλαγές.

Η πρώτη αφορά στην αλλαγή της κλίμακας φορολογίας των φυσικών προσώπων, η οποία πλέον έχει ως  εξής.

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΣΥΝΤΕΛ. ΦΕΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣ/ΤΟΣΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ
10.000,009%900,0010.000,00900,00
10.000,0022%2.200,0020.000,003.100,00
10.000,0028%2.800,0030.000,005.900,00
10.000,0036%3.600,0040.000,009.500,00

ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ 44%

Ο φόρος που προκύπτει  μειώνεται κατά το ποσό των 777,00 ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, κατά  810,00 ευρώ για τον φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέκνο, κατά 900,00 ευρώ για 2 εξαρτώμενα τέκνα, κατά 1.120,00 ευρώ για 3 εξαρτώμενα τέκνα και σε 1.340,00 ευρώ για 4 εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρτο, η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά 220,00 ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. Οι μειώσεις αυτές δεν εφαρμόζονται για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00 ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 20,00 ευρώ ανά 1.000,00 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις μέχρι του ποσού της μείωσης του φόρου  που αναφέρεται παραπάνω.

Σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται  με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής , από φέτος το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) τουπραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία – συντάξεις ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ δαπανών.

Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας  προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22%.

Η αλλαγή από το φορολογικό 2020  αφορά τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα , για τα οποία απαιτείται επίσης η πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες , φορολογούνται με συντελεστή είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής.

Μειώθηκε επίσης ο συντελεστής φορολογίας μερισμάτων. Έτσι τα μερίσματα  φορολογούνται με συντελεστή πέντε τοις εκατό 5%.

Και για το τέλος , αξίζει να επισημάνουμε την   τροποποίηση του άρθρου 23 του ΚΦΕ για τις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες . Έτσι πλέον δεν εκπίπτουν ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ , εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘ. ΒΕΝΤΖΙΟΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 29 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Τ.: .2310.451108 – 6974494303 Email :ventziosx@gmail.com

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα