Υλοποίηση νέων έργων στον Δήμο Λαρισαίων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της δημοτικής Αρχής του Δήμου Λαρισαίων για την υλοποίηση νέων σημαντικών έργων που έχουν δρομολογηθεί και παίρνουν τον δρόμο τους με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Πρόκειται για έργα που συνεχίζουν να διαμορφώνουν νέες συνθήκες στο Δήμο και αποτελούν τμήμα του συνολικού σχεδιασμού της δημοτικής αρχής με στόχο την εξέλιξη της Λάρισας σε σύγχρονη μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκή πόλη.

Έτσι τις τελευταίες εβδομάδες μια σειρά από έργα έχουν δρομολογηθεί, αφού για κάποια απ’ αυτά έχουν εκδοθεί ήδη οι προκηρύξεις και αναμένεται η ανάδειξη των αναδόχων εταιρειών, ενώ για άλλα έχουν ληφθεί οι προπαρασκευαστικές αποφάσεις από την Οικονομική Επιτροπή και αναμένεται η προκήρυξή τους. Υπάρχουν τέλος και σημαντικά έργα για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες και αναμένεται να ξεκινήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Συνοπτικά κάποια από τα έργα αυτά, είναι τα εξής:

Ολοκλήρωση εσωτερικού δακτυλίου (προϋπολογισμός 11,7 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και πόρους του Δήμου Λαρισαίων)

Έργο ιδιαίτερης σημασίας για την βελτίωση της κυκλοφοριακής λειτουργίας του εσωτερικού δακτυλίου της Λάρισας (Ηρ. Πολυτεχνείου, Αεροδρομίου, Γεωργιάδου, Τ. Τσιόγκα, Πολυτεχνείου) που υλοποιείται με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Το έργο, για το οποίο έχει υπογραφεί σύμβαση, αφορά στην πλήρη ανακατασκευή της Ηρώων Πολυτεχνείου, σε μήκος 1,6 χλμ. από την οδό Καρδίτσης, έως την οδό Κουτσίνα, στο ύψος του σχολικού συγκροτήματος του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου. Στο τμήμα αυτό πέραν της ανακατασκευής πεζοδρομίων και οδοστρώματος, προβλέπεται και η κατασκευή δυο κυκλικών κόμβων, στη συμβολή της Ηρώων Πολυτεχνείου με την Φαρσάλων και την 23ης Οκτωβρίου. Επίσης προβλέπεται απαλλοτρίωση ακινήτων στο τμήμα από Καρδίτσης έως Φαρσάλων, για τη διάνοιξη της οδού σε πλήρες πλάτος.

Στο έργο της ολοκλήρωσης του εσωτερικού δακτυλίου, περιλαμβάνεται και η ανακατασκευή της οδού Τ. Τσιόγκα (πρώην Καλλιθέας), από τον κυκλικό κόμβο του Αγίου Αχιλλείου μέχρι τη γέφυρα Ναϊάδων Νυμφών, καθώς και τη διάνοιξή της από τη γέφυρα Ναϊάδων μέχρι τον κόμβο της ΔΕΥΑΛ. Επίσης, προβλέπονται παρεμβάσεις και στην οδό Κραννώνος. Το έργο, το οποίο θα εξελιχθεί τμηματικά, με διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες. Το έργο θα ξεκινήσει στις αρχές του καλοκαιριού με την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή Ηρ. Πολυτεχνείου – Βόλου.

Ανάπλαση παρόχθιας ζώνης Πηνειού ποταμού κατά μήκος της εσωτερικής κοίτης (προυπ. 2,3 εκατ. ευρώ, χρηματοδότηση «Αντώνης Τρίτσης»)

Αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης και η έναρξη των έργων που προβλέπουν παρεμβάσεις στην παρόχθια ζώνη του ποταμού από τον κόμβο της Νέας Σμύρνης, μέχρι τη ΔΕΥΑΛ. Η παρόχθια ζώνη του Πηνειού, μετατρέπεται σε γραμμικό πάρκο μήκους 4 χλμ

230420 erga pineios

Διασύνδεση Αρχαιολογικών – Πολιτιστικών σημείων στην πόλη της Λάρισας (προϋπολογισμό 3,7 εκατ. ευρώ χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0)

Το έργο εντάχθηκε μετά από σημαντική προεργασία από το Δήμο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει δημοπρατηθεί και αφορά στη δημιουργία μιας ενιαίας και συγκεκριμένης διαδρομής που θα συνδέει 16 αρχαιολογικά μνημεία και τα πολιτιστικά σημεία του κέντρου της Λάρισας, από το Α’ και Β’ Αρχαία Θέατρα, τα μνημεία στον λόφο του Φρουρίου, τα τμήματα του Ιουστινιάνειου Τείχους, τον Μύλο του Παππά, το Γενί Τζαμί κ.α.

Προβλέπονται ανακατασκευές δρόμων, συλλεκτήριων και ήπιας κυκλοφορίας στην περιοχή παρέμβασης.

230420 erga diasyndesi arx xoron

«Ανάπλαση Εγκαταστάσεων Πάρκου Αλκαζάρ (προϋπολογισμός 2,2 εκατ. ευρώ – χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0)

Το έργο έχει προκηρυχθεί και προβλέπει την ολική και πλήρη ανακατασκευή της τεχνητής λίμνης στο πάρκο του Αλκαζάρ, της κεντρικής πεζογέφυρας (Πηνειάδων νυμφών ή γέφυρα Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου) και του μνημείου Εθνικής Αντίστασης που αποτελεί έργο του Φιλόλαου Τλούπα).

Αντικατάσταση οδοφωτισμού με νέα φώτα LED σε όλο το Δήμο

Τις αμέσως επόμενες εβδομάδες ξεκινάει από τα χωριά του Δήμου Λαρισαίων η αντικατάσταση του οδοφωτισμού με νέα φώτα LED. Θα αντικατασταθούν περισσότερα από 15.000 φωτιστικά σώματα σε όλη την πόλη και στα χωριά. Η αντικατάσταση γίνεται στο πλαίσιο της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών. Αιόλου-Βυζαντίου-Ηρώων Πολυτεχνείου (προϋπ. 3 εκατ. ευρώ , χρηματοδότηση ΕΣΠΑ/ΕΠ Θεσσαλίας)

Αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για το έργο που αφορά στην πλήρη ανακατασκευή της οδού Αιόλου από την οδό 23ης Οκτωβρίου έως την οδό Αγιάς , τις οδούς Βυζαντίου από την οδό Υψηλάντου έως την οδό 23ης Οκτωβρίου, τμήματα των οδών Λουκιανού και Χατζηζωγίδου και τμήμα της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου από την οδό Αγιάς έως την οδό Αεροδρομίου (εμπρός από το ΑΤΑ), ώστε να ενταχθεί σε αυτές ποδηλατόδρομος διπλής κυκλοφορίας συνολικού μήκους 1.500 μ.

Το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού με την ολοκλήρωσή του ο κατασκευασμένος ποδηλατόδρομος των οδών Βενιζέλου, Φιλελλήνων, Μεγ. Αλεξάνδρου, Ηλιοδώρου, Ρούσβελτ, Ιουστινιανού συνδέεται με τον ποδηλατόδρομο της οδού Νικηταρά (το έργο είναι σε εξέλιξη) και καταλήγει στο νεοκατασκευασθέν τμήμα της Τάφρου Ι1, δημιουργώντας έτσι ασφαλή ποδηλατική διαδρομή προς το κέντρο από τις συνοικίες του ΑΤΑ και της Νέας Σμύρνης.

Kέντρο Ανοικτού Εμπορίου (ΟPEN MALL) (προϋπ. 1,7 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ/ πρόγραμμα ΕπΑνΕΚ)

Μετά την έκδοση των τελικών εγκρίσεων από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) και το Κεντρικό Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο, αναμένεται η προκήρυξη του έργου του Open Mall.

Η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται στο κέντρο της Λάρισας και αφορά το τμήμα της οδού Βενιζέλου από την οδό Ολύμπου έως την οδό Φιλελλήνων, τον πεζόδρομο της Ανδρούτσου, καθώς και τον μικρό κάθετο πεζόδρομο που την ενώνει με την οδό Ερμού. Περιλαμβάνει διαμόρφωση των παραπάνω οδών και κατασκευές με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος και την αισθητική αναβάθμισή τους (στέγαστρα σκίασης, υδάτινες νησίδες, οδοφωτισμός, αστικός εξοπλισμός, info kiosks.

Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικών μονάδων και κατασκευή παιδικής χαράς (πρώην Ορφανοτροφείο στην οδό Αιόλου (προϋπ 2,2 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ/ΕΠ Θεσσαλίας)

Με το συγκεκριμένο έργο για το οποίο ετοιμάζεται η δημοπράτησή του, δημιουργείται μεγάλο πάρκο στο χώρο του κέντρου δια βίου μάθησης της οδού Αιόλου (πρώην Ορφανοτροφείο). Θα δημιουργηθούν νέοι αύλειοι χώροι με παιγνίδια για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και ένα σημαντικό πάρκο υπερτοπικής σημασίας με πρόσβαση τόσο από την Ηρώων Πολυτεχνείου όσο και από την Αιόλου.

230420 erga aioloy

Κέντρο Ανοιχτής Υποστήριξης για παιδιά με σύνδρομο Down (κτίριο οδού Λάμπρου Κατσώνη). (προϋπ. 934.000 ευρώ χρηματοδότηση ΕΣΠΑ/ΠΕΠ Θεσσαλίας)

Αναμένεται η δημοπράτηση του έργου, το οποίο αφορά σ την ανακαίνιση και ενίσχυση του στατικού φορέα διωρόφου κτιρίου, στην οδό Λάμπρου Κατσώνη 6, που εκμισθώνει το Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας στον σύλλογο Γονέων και Φίλων ατόμων με σύνδρομο Down «Ο ΚΥΚΝΟΣ».. Το κτίριο αποτελεί ένα σημαντικά αξιόλογο στοιχείο του δομικού και ιστορικού πλούτου της Λάρισας, καταγεγραμμένο μάλιστα από Επιστημονική Ομάδα του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ από το 1993 και καταταγμένο στον κατάλογο ως προπολεμικού κτηρίου με στοιχεία που το καθιστούν ενδιαφέρον για διατήρηση.

Ανακατασκευή Ανθίμου Γαζή και Ηπείρου (από Αν. Γαζή, έως πάρκο Αγίου Αντωνίου) – Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας”. Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Οδική Ασφάλεια του Ταμείου Ανάκαμψης

Το έργο αφορά στην ανακατασκευή της Ανθίμου Γαζή, η οποία παραμένει συλλεκτήρια οδός , ενώ ανακατασκευάζονται πεζοδρόμια και δημιουργείται ποδηλατόδρομος, και στην Ηπείρου στο τμήμα από Ανθ Γαζή μέχρι το πάρκο του Αγίου Αντωνίου, η οποία επίσης παραμένει οδική αρτηρία.

230420 erga gazi ipiroy 2
«Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη Φαλάνη και κατασκευή δημοτικών οδών» (προϋπ. 1 εκατ. ευρώ- χρηματοδότηση Ταμείο Αλληλεγγύης και ίδιοι πόροι Δήμου Λαρισαίων)

Το έργο κατασκευής κυκλικού κόμβου στη Φαλάνη και οι παρεμβάσεις σε δρόμους της περιοχής εγκρίθηκε πρόσφατα από την Οικονομική Επιτροπή και αναμένεται η δημοπράτηση.

Τις επόμενες ημέρες θα δρομολογηθούν και οι δημοπρατήσεις έργων που αφορούν το πρόγραμμα «Έξυπνες Πόλεις» και περιλαμβάνουν και έργα που αφορούν σε ελεγχόμενη στάθμευση. Τέλος, συνεχίζονται κανονικά τα έργα του Δήμου Λαρισαίων για την αναστύλωση του κτιρίου Μπεζεστένι, για το Προσκήνιο Πολιτισμού (Θέατρο ΟΥΗΛ) και άλλα μικρότερα έργα. Επίσης, κανονικά συνεχίζονται και τα έργα αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΛ.

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Τεχνική ενημέρωση από τους Δήμους και Περιφέρειες στο https://gobhma.gr/

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα