Ύδωρ 2.0: Το μεγαλύτερο πρόγραμμα από τη δεκαετία του 1960

21 αρδευτικών έργων 1,6 δισ. ευρώ

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_126 της ΠΕΣΕΔΕ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Τα έργα θα υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ σε εννέα Περιφέρειες της χώρας καλύπτοντας το σύνολο σχεδόν της υπαίθρου.

Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημήτρης Παπαγιαννίδης παρουσίασε στο HILTON, παρουσία του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, πλήθους Υπουργών, Περιφερειαρχών, Προέδρων Οργανισμών και υπολοίπων κυβερνητικών και υπηρεσιακών παραγόντων. Αναλυτικά ανέφερε:

To«Ύδωρ 2.0» αποτελεί ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Μετριασμού των Επιπτώσεων από την Κλιματική Κρίση μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης των επόμενων χρηματοδοτικών περιόδων και το Εθνικό ΠΔΕ. Είναι πρόγραμμα βιώσιμο, ευφυές, ασφαλές, πλήρες και λειτουργικό που θα υλοποιηθεί εντός των χρονικών περιορισμών του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης, με άμεσης προτεραιότητας δημόσια έργα προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών, καταναλωτών και πολιτών προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας και των αγροτικών περιοχών.

Είναι το μεγαλύτερο από τη δεκαετία του 1960 πρόγραμμα 21 αρδευτικών έργων, τα οποία πρόκειται να κατασκευαστούν με Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) συνολικού κόστους 1,6 δισ. ευρώ που θα υπερβεί τα 4 δισ. ευρώ εφόσον συνυπολογισθεί το κόστος συντήρησης και λειτουργίας για τα 25 χρόνια και οι πληρωμές διαθεσιμότητας. Τα εν λόγω έργα θα συνεισφέρουν στους κάτωθι στόχους του Εθνικού Σχεδίου «Ύδωρ 2.0»:

 • Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του αγροτοδιατροφικού κλάδου, ο οποίος ιστορικά αποτελεί έναν από του πιο δυναμικούς κλάδους της εγχώριας οικονομίας.
 • Στην αύξηση του αγροτικού εισοδήματος μέσω της προβλεπόμενης ανάπτυξης της δραστηριότητας του πρωτογενούς τομέα,
 • Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη διάρκεια της κατασκευής και στη συνέχεια συντήρησης του Έργων.
 • Στην αποτελεσματικότερη προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή (προστασία της βιοποικιλότητας, μείωση της κατανάλωσης νερού από πρωτογενείς πηγές, κ.α.)
 • Στην δυνητική προσέλκυση και κινητοποίηση επιπλέον επενδύσεων.

Τα έργα που θα υλοποιηθούν με τη μορφή ΣΔΙΤ (Σχεδιασμός-Κατασκευή-Χρηματοδότηση-Λειτουργία-Συντήρηση)συνδυάζουν πολλές συνέργειες ενσωματώνοντας το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου σε ένα ενιαίο μακροπρόθεσμο συμβόλαιο διάρκειας 25 ετών. Εξαιτίας της μακροχρόνιας συμμετοχής του στο έργο, ο ιδιωτικός φορέας έχει κίνητρο να εξετάσει συνολικά τον κύκλο ζωής του περιουσιακού στοιχείου (σχεδιασμός, κατασκευή, συντήρηση, μακροπρόθεσμη λειτουργία, επιστροφή χρημάτων). Η άμεση εκκίνηση και ταχεία υλοποίηση των έργων μέσω αυτής της μορφής θα δημιουργήσει μεγαλύτερο θετικό κοινωνικό και οικονομικό  αντίκτυπο στις τοπικές κοινότητες και στο σύνολο της χώρας.

Η πρώτη δέσμη 8 αρδευτικών έργων σε 7 Περιφερειακές Ενότητες, που σήμερα στη δημοσιότητα, έχει συνολικό κόστος κατασκευής με ΣΔΙΤ 608,4 εκατ. ευρώ, τα οποία αυξάνονται στο 1,52 δις. ευρώ εφ’ όσον συνυπολογιστεί το κόστος συντήρησης για την 25ετία. Τα συγκεκριμένα έργα πρόκειται να συμβάλουν στην άρδευση 455 χιλιάδων στρεμμάτων και να ωφελήσουν περισσότερους από 36.000 αγρότες. Σημειώνεται πως τα Αρχικά Επενδυτικά Σχέδια της εν λόγω Δέσμης έχουν κατατεθεί ήδη στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ.

τα 8 αρδευτικά έργα που έχουν ανακοινωθεί και στα οποία προχωρούν οι σχετικές διαδικασίες, είναι τα κάτωθι:

 1. Έργα μεταφοράς νερού από ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης 203 εκατ. ευρώ (507,5 εκατ. ευρώ εφ’ όσον συνυπολογιστεί το κόστος συντήρησης και λειτουργίας για 25 χρόνια). Αρδευόμενα στρέμματα: 56.220 στρεμ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ / 241.830 στρεμ.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Ωφελούμενοι αγρότες 5.000 / 20.000 ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

 1. Φράγμα στο Μπουγάζι Δομοκού και αρδευτικό δίκτυο 26,4 εκατ. ευρώ (66 εκατ. ευρώ). Χωρητικότητα νέου Ταμιευτήρα (μ3): 2.500.000

Αρδευόμενα στρέμματα: 10.000 στρεμ.

Ωφελούμενοι αγρότες 1.000

 1. Φράγμα στο Λιβάδι Αράχοβας, αρδευτικό δίκτυο και υδροηλεκτρικό εργοστάσιο 23 εκατ. ευρώ (57,5 εκατ. ευρώ).

Χωρητικότητα νέου Ταμιευτήρα (μ3): 3.760.000

Αρδευόμενα στρέμματα: 6.000 στρεμ.

Ωφελούμενοι αγρότες 600

 1. Εκσυγχρονισμός δικτύων άρδευσης Ταυρωπού 114 εκατ. ευρω (285 εκατ. ευρώ).

Αρδευόμενα στρέμματα: 115.000 στρεμ.

Ωφελούμενοι αγρότες 5.750

 1. Λιμνοδεξαμενή Χοχλακιών Σητείας και δίκτυο προσαγωγών μεταφοράς νερού σε υφιστάμενο δίκτυο άρδευσης 27,5 εκατ. ευρώ (68,7 εκατ. ευρώ).

Χωρητικότητα νέου Ταμιευτήρα (μ3): 840.000

Αρδευόμενα στρέμματα: 4.125στρεμ.

Ωφελούμενοι αγρότες 500

 1. Φράγμα και Δίκτυο Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας και δίκτυο άρδευσης 28 εκατ. ευρώ (70 εκατ. ευρώ).

Χωρητικότητα νέου Ταμιευτήρα (μ3): 1.705.000

Αρδευόμενα στρέμματα: 10.450 στρεμ.

Ωφελούμενοι αγρότες 1.050

 1. Φράγμα Μιναγιώτικο Πύλου και δίκτυο άρδευσης 98,5 εκατ. ευρώ (246,25 εκατ. ευρώ).

Χωρητικότητα νέου Ταμιευτήρα (μ3): 11.000.000

Αρδευόμενα στρέμματα: 35.000 στρεμ.

Ωφελούμενοι αγρότες 3.500

 1. Αρδευτικό δίκτυο Υπέρεια – Ορφανά Καρδίτσας 88 εκατ. ευρώ (220 εκατ. ευρώ).

Αρδευόμενα στρέμματα: 74.650 στρεμ.

Ωφελούμενοι αγρότες 3.730

Πρόκειται περί προγράμματος αρδευτικών έργων, αντίστοιχου με τα έργα που έχουν γίνει σε Αεροδρόμια, Λιμάνια και Αυτοκινητοδρόμους. Το μέγεθος των επενδύσεων θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα χρόνια προβλήματα αυθαιρεσιών και ελλειμματικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων και θα συμβάλει στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Τα έργα θα υλοποιηθούν σε εννέα Περιφέρειες της χώρας καλύπτοντας το σύνολο σχεδόν της υπαίθρου. Θα υπάρξει διάχυση της ανάπτυξης με στόχευση στην τοπική οικονομία. Σε αντίθεση με το παρελθόν υπάρχουν καθορισμένα χρονοδιαγράμματα που θα τηρηθούν αυστηρά ώστε στο τέλος του 2025 τα έργα να έχουν παραδοθεί πλήρως λειτουργικά στον ελληνικό λαό. Παρόμοια έργα έχουν να γίνουν από τις δεκαετίες του 50 και του 90.

Εν κατακλείδι, η επιτυχής έκβαση του προγράμματος θα οδηγήσει την χώρα και τον αγροτικό τομέα σε μια νέα εποχή όπου ο σεβασμός στο βιώσιμο και αειφορικό περιβάλλον θα συμβαδίζει με τον αποτελεσματικό μετασχηματισμό της αγροτικής παραγωγής.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα