Xριστίνα Aλεξοπούλου: Ανηφορικός ο δρόμος προς μία καθημερινότητα χωρίς διακρίσεις

Συλλογική προσπάθεια σε πολιτειακό και επαγγελματικό επίπεδο είναι η συνταγή για την επίτευξη ισότητας στο επαγγελματικό περιβάλλον σημειώνει η Υφυπουργός Μεταφορών Xριστίνα Aλεξοπούλου μιλώντας στο Εργοληπτικόν Βήμα Νο_137

«Με περισσότερα από 20 χρόνια αφιερωμένα στη σκληρή εργασία στα εργοτάξια, ως άνθρωπος που δραστηριοποιείται στην αγορά και την πραγματική οικονομία, δεν βλέπω γυάλινες οροφές. Αντίθετα, θεωρώ την πρόκληση του να θέτω τον πήχη ψηλά ως τον μοναδικό στόχο. Στη ζωή, συχνά καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ανισότητες και δύσκολες συνθήκες, και για να ξεχωρίσει κανείς ιδιαίτερα στον χώρο της αγοράς, απαιτείται δυναμισμός και αποφασιστικότητα» υποστηρίζει η Υφυπουργός Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου. Αναγνωρίζοντας τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για την βελτίωση της ισότητας στα φύλα στον εργασιακό στίβο και δη στα τεχνικά επαγγέλματα η κ. Αλεξοπούλου τονίζει πως «ο δρόμος προς μία καθημερινότητα χωρίς διακρίσεις παραμένει ανηφορικός». Όπως σημειώνει, η έλλειψη ισότητας στην πρόσβαση σε ευκαιρίες και η ανεπαρκής αναγνώριση αποτελούν εμφανή εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Στο πλαίσιο αυτό σημειώνει ότι απαιτείται συλλογική προσπάθεια σε πολιτειακό και επαγγελματικό επίπεδο. «Εκπαίδευση, προωθητικές πολιτικές και στήριξη αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία για την επίτευξη αυτών των στόχων, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την ισότητα στον εργασιακό χώρο» υπογραμμίζει. Τέλος, επισημαίνει πως ως Υφυπουργός Μεταφορών, διαπιστώνει συχνά ότι σε υψηλού επιπέδου συσκέψεις, ότι η πλειοψηφία των εκπροσώπων αντιπροσωπεύεται κυρίως από άνδρες. Υπογραμμίζει, εντούτοις, πως η γυναικεία παρουσία σε κυβερνητικό επίπεδο έχει ενισχυθεί σημαντικά.

  • Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μηχανικοί που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ή επιχειρηματικά σήμερα στην Ελλάδα;  Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν;
Υφυπουργός Μεταφορών Xριστίνα Aλεξοπούλου

Στην σημερινή εποχή, η αναγνώριση και η επίτευξη ισότητας στον εργασιακό χώρο για τις γυναίκες μηχανικούς παραμένει πρόκληση, παρά τις ενθαρρυντικές εξελίξεις που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια. Αν και προσδοκούμε περαιτέρω πρόοδο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι ο δρόμος προς μία καθημερινότητα χωρίς διακρίσεις παραμένει ανηφορικός. Η έλλειψη ισότητας στην πρόσβαση σε ευκαιρίες και η ανεπαρκής αναγνώριση αποτελούν εμφανή εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Για να ανταπεξέλθουμε των προκλήσεων, απαιτείται συλλογική προσπάθεια σε πολιτειακό και επαγγελματικό επίπεδο. Είναι απολύτως ζωτικής σημασίας να ενισχυθούν πολιτικές εταιρικής κουλτούρας που προωθούν την ισότητα στον εργασιακό χώρο. Επιπλέον, η επένδυση σε προγράμματα εκπαίδευσης που προωθούν την ποικιλομορφία στον εργασιακό χώρο είναι απαραίτητη.

Παρά τις προκλήσεις, έχω πλήρη πεποίθηση ότι με αφοσίωση και ταυτόχρονα με την αναγνώριση της αξίας τους, οι γυναίκες μηχανικοί θα συνεχίσουμε να διακρινόμαστε στον επαγγελματικό χώρο. Πρέπει να επιμείνουμε στην ενίσχυση της πολιτικής και εκπαιδευτικής υποδομής προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου η ισότητα και η διαφορετικότητα αναγνωρίζονται και ενθαρρύνονται. Μόνο με τέτοιες προσπάθειες θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και να καταστήσουμε τον εργασιακό χώρο πιο ισότιμο για όλους.

  • Πού βρισκόμαστε σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού αναφορικά με τη συμμετοχή γυναικών σε τεχνικά επαγγέλματα και, δη, σε θέσεις ευθύνης;

Η Ελλάδα, παρότι αντιμετωπίζει προκλήσεις σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών σε τεχνικά επαγγέλματα και ειδικότερα σε θέσεις ευθύνης, διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο σεβασμού προς τις γυναίκες. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι ο σεβασμός αυτός είναι σημαντικά πιο υψηλός στις περιπτώσεις των γυναικών που αναλαμβάνουν επιπλέον ευθύνες ως μητέρες.

Τα τεχνικά επαγγέλματα απαιτούν την αποτελεσματικότητα και την οργανωτικότητα, χαρίσματα που διακρίνουν τις γυναίκες σε υψηλό βαθμό. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό στα τεχνικά επαγγέλματα είναι μεγάλη, και επομένως, δεν υπάρχει έλλειψη ούτε ανδρών ούτε γυναικών.

Παρόλα αυτά, είναι αναγκαίο να επισημανθεί η ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας των γυναικών στα τεχνικά επαγγέλματα και της προώθησης της συμμετοχής τους σε θέσεις ευθύνης. Εκπαίδευση, προωθητικές πολιτικές και στήριξη αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία για την επίτευξη αυτών των στόχων, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την ισότητα στον εργασιακό χώρο. Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, μπορούμε να προωθήσουμε μια πιο δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση των γυναικών στον επαγγελματικό χώρο, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αναδείξουν πλήρως το δυναμικό τους.

  • Δίνονται αρκετά κίνητρα στις γυναίκες για να εισέλθουν δυναμικά στον τεχνικό κόσμο; Αλλάζουν τις παραδοσιακές ισορροπίες οι νέες γενιές;

Παρατηρείται εντυπωσιακή αύξηση του ενδιαφέροντος των γυναικών για τη δραστήρια συμμετοχή τους στον τεχνικό κόσμο, εν μέρει λόγω των κινήτρων που παρέχει η ίδια η αγορά. Η οικονομία κινείται σε πολύ πιο θετικούς ρυθμούς σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν της περασμένης δεκαετίας, τονίζοντας την ανάπτυξη στον τομέα των κατασκευών τα τελευταία χρόνια και παρέχοντας πολύ καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Επιπλέον, η δυνατότητα δημιουργίας συνδυάζεται με ελκυστικές μισθολογικές απολαβές και προοπτικές εξέλιξης, κάτι που αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για τις γυναίκες που αναζητούν επαγγελματική ανέλιξη στον τεχνικό τομέα.

Σχετικά με τις παραδοσιακές ισορροπίες, παρατηρείται μια εξέλιξη λόγω των νέων γενεών που εκμεταλλεύονται την τεχνολογική πρόοδο και υπογραμμίζουν τη σημασία της ισότητας. Η ανοικτή συζήτηση και η ανάδειξη επιτυχημένων προτύπων συμβάλλουν στην αλλαγή του ρόλου των γυναικών στον τεχνικό τομέα, προάγοντας την αποδοχή και την ενθάρρυνση.

  • Με την εμπειρία που έχετε αποκομίσει από την πορεία σας και στην αγορά αλλά και στην πολιτική, πιστεύετε ότι έχει σπάσει η «γυάλινη οροφή» στους δύο αυτούς παραδοσιακά ανδροκρατούμενους χώρους που έχετε δραστηριοποιηθεί;

Με περισσότερα από 20 χρόνια αφιερωμένα στη σκληρή εργασία στα εργοτάξια, ως άνθρωπος που δραστηριοποιείται στην αγορά και την πραγματική οικονομία, δεν βλέπω γυάλινες οροφές. Αντίθετα, θεωρώ την πρόκληση του να θέτω τον πήχη ψηλά ως τον μοναδικό στόχο. Στη ζωή, συχνά καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ανισότητες και δύσκολες συνθήκες, και για να ξεχωρίσει κανείς ιδιαίτερα στον χώρο της αγοράς, απαιτείται δυναμισμός και αποφασιστικότητα.

Στον ρόλο μου ως Υφυπουργός Μεταφορών, διαπιστώνω συχνά ότι σε υψηλού επιπέδου συσκέψεις, η πλειοψηφία των εκπροσώπων αντιπροσωπεύεται κυρίως από άνδρες. Αυτό ασφαλώς πρέπει να διορθωθεί, και ήδη συμβαίνει. Η γυναικεία παρουσία σε κυβερνητικό επίπεδο έχει ενισχυθεί σημαντικά, όπως είχε δεσμευθεί και ο πρωθυπουργός. Η πρώτη τετραετία έχει θέσει τις βάσεις, προκειμένου να δούμε τις γυναίκες πιο ενισχυμένες και δυναμικές στα επόμενα χρόνια.

  • Ποιους στόχους έχετε θέσει για τη θητεία σας;

Από την πρώτη μέρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης μου ανέθεσε τον τομέα των Μεταφορών, εργαζόμαστε επιμόνως και μεθοδικά με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης των αναγκών που προκύπτουν σε αυτόν τον πολύ απαιτητικό χώρο.
Κύριος στόχος μας είναι, εξ αρχής, η προώθηση των πράσινων και έξυπνων μαζικών μεταφορών. Είναι κρίσιμο να αλλάξουμε την κουλτούρα γύρω από τα ΜΜΜ. Στοχεύουμε να εξελιχθούμε προς το πρότυπο της Ευρώπης, και αυτό θα επιτευχθεί. Η Ελλάδα έχει ήδη δείξει δέσμευση για τη υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης, και η πράσινη μετάβαση αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Επιδιώκουμε συνεχή βελτίωση των μεταφορών, ώστε τα ΜΜΜ να αποτελούν προτεραιότητα για τους πολίτες και να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, επικεντρωμένες πάνω από όλα στην ασφάλεια και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Η διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες σε όλα τα δημόσια μεταφορικά συστήματα της χώρας, σταθερής ή μη τροχιάς, αστικά και υπεραστικά, συμπεριλαμβανομένων των ταξί και των ΚΤΕΛ, αποτελεί εθνικό μας στόχο.Επικαιροποιούμε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας Ελλάδα 2030, το οποίο, εκτός των άλλων, αποσκοπεί στη μείωση του αριθμού των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων κατά 50% έως το 2030.

Προτεραιότητά μας είναι, επίσης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Αξιοποιούμε τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ψηφιοποίηση δεκάδων διαδικασιών και υπηρεσιών, οι οποίες ταλαιπωρούν τόσο τους πολίτες, όσο και τους εργαζομένους. Στο πλαίσιο του στρατηγικού μας σχεδιασμού, από την πρώτη ημέρα είμαστε σε επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του τομέα των Μεταφορών, εντός και εκτός Υπουργείου, με αυτοψίες και επιτόπου επισκέψεις, έτσι ώστε, ως πολιτική ηγεσία, να υπηρετούμε έμπρακτα τους πολίτες.

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_137 της ΠΕΣΕΔΕ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ: ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ & ΤΟ ΑΥΡΙΟ

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση

Αυτά και άλλα πολλά άκρως ενδιαφέροντα στο περιοδικό της ΠΕΣΕΔΕ που κυκλοφορεί – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ! Καλή ανάγνωση!
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα