Ξεκινά η ενεργοποίηση του νέου ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 – Τι περιλαμβάνει

Ξεκινά η ενεργοποίηση του  νέου ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027, με τις δύο πρώτες προσκλήσεις –  για voucher βρεφονηπιακών σταθμών και για δράσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας – να προωθούνται  μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023. Η ενεργοποίηση του  Προγράμματος, που παρουσιάστηκε σήμερα στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης  του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027, στο Βόλο, υπό τον Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκο,  σηματοδοτεί μια  νέα περίοδο παραγωγής έργων ουσίας   για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη στήριξη της κοινωνίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με  ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους  συνολικού ύψους 554 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένους κατά 31% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του   ΕΣΠΑ  Θεσσαλίας 2014-2020.

Το τρέχον ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με τους δείκτες προόδου  που παρουσιάστηκαν στην 6η Επιτροπή  Παρακολούθησης του Προγράμματος, παρουσιάζει απορροφητικότητα 71,2 % και ολοκληρώνεται ομαλά με πλήρη επίτευξη των στόχων του. Παράλληλα, τα νέα  έργα  που εντάσσονται και  ξεκινούν  με μεταφορά τους στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027  διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει κενό στην εξέλιξη υλοποίησης των έργων και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων απορρόφησης του  νέου Προγράμματος στα επόμενα, πρώτα έτη υλοποίησης του.

Κώστας Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

«Σήμερα ξεκινάμε τη διαδικασία ενεργοποίησης του νέου  ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, ένα ΕΣΠΑ προσαρμοσμένο στον άνθρωπο και τις ανάγκες του, ένα ΕΣΠΑ που δίνει ανάσα και οξυγόνο ελπίδας σε δύσκολες εποχές και αποδεικνύει ότι είμαστε ένα με την κοινωνία. Ένα Πρόγραμμα 554 εκατομμύριων ευρώ, αυξημένο κατά  31%, σε σχέση με το προηγούμενο. Σήμερα είναι μία ιστορική μέρα.

Μαζί  γράφουμε ιστορία για τη Θεσσαλία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκο για την πολύ καλή,  γρήγορη, ουσιαστική και εποικοδομητική  συνεργασία, που οδηγεί σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Με τον Δημήτρη Σκάλκο σχεδιάσαμε και εφαρμόζουμε  μια διαδικασία build back better, με υπερδέσμευση 200%  στο τρέχον  ΕΣΠΑ, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε την δυνατότητα να προετοιμαστούν έγκαιρα τα έργα και να τα μεταφέρουμε στο  νέο Πρόγραμμα, χωρίς κενό υλοποίησης. 

Το νέο ΕΣΠΑ έρχεται σ΄ ένα διαφορετικό περιβάλλον, στο οποίο καλούμαστε να δράσουμε. Έχουμε μπροστά μας μια νέα εποχή, η οποία απαιτεί ταχύτητα, συνεργασία, συνέργεια και απλοποίηση διαδικασιών. Κάποτε υπήρχε  σταθερότητα, σήμερα  υπάρχει μία συνεχής ρευστότητα. Όσο πιο γρήγορα γίνονται τα έργα, τόσο περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται,  τόσο ενισχύεται η τοπική  πραγματική οικονομία, τόσο αποδίδονται τα οφέλη των έργων στην κοινωνία. Για αυτό χρειάζεται να προχωρήσουμε γρήγορα. Η πανδημία  προκάλεσε πρόβλημα  και καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων.

Η πρόοδος του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 – 2020

Ο προϋπολογισμός του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, ανέρχεται σε  376.696.492 € με συγχρηματοδότηση κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( ΕΚΤ).

Σήμερα :

Έχουν ενταχθεί 9.065 έργα, δράσεις και επιχειρήσεις, προϋπολογισμού 681.648.358 € , ποσοστό 181 %

– Οι νομικές δεσμεύσεις (συμβάσεις που έχουν υπογραφεί) ανέρχονται συνολικά σε 511.954.166 €, ποσοστό 136 %

– Οι δαπάνες ανέρχονται σε 268.326.034 €, ποσοστό 71,2 %

Προχωράμε στην   υλοποίηση, με έγκριση  Προγραμματικής Υπερδέσμευσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων, ποσοστού 200,38 % σε επίπεδο Προγράμματος, που αντιστοιχεί στην πρόοδο και στις προβλέψεις ολοκλήρωσής του στη λήξη της Περιόδου στις 31-12-2023, στο αποδεκτό ποσοστό τάξης 110% περίπου.

Υλοποιούνται έργα σε όλους τους τομείς του Προγράμματος που θα ολοκληρώσουν πλήρως το Πρόγραμμα στο 100% της απορρόφησης και με πλήρη επίτευξη των στόχων που έχει θέσει, ενώ παράλληλα εντάσσονται και ξεκινάνε έργα που με «μεταφορά» τους στο Νέο Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027, θα βοηθήσουν και κενό να μην υπάρχει στην εξέλιξη υλοποίησης έργων  και να επιτευχθούν οι στόχοι απορρόφησης του Νέου Προγράμματος στα πρώτα έτη» πρόσθεσε ο περιφερειάρχης

Το ΕΣΠΑ  Θεσσαλίας 2021-2027

Το  νέο Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021-2027, προϋπολογισμού  553.885.663 € , συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με 410.389.843 € (το 74,1% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος) και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο plus (ΕΚΤ+) με 143.495.824 € (το 25,9% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος).

Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε στις 5/9/2022 με Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι Στρατηγικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 είναι:

–  Ανάπτυξη ενός σύγχρονου, εξωστρεφούς και καινοτόμου παραγωγικού συστήματος.

–  Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,  μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και  αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

–  Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής  και των κοινωνικών υποδομών.

– Ενίσχυση των μεταφορικών υποδομών.

–  Περαιτέρω προστασία  και  ανάδειξη των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων.

Η κατανομή των πόρων του Προγράμματος ανά προτεραιότητα είναι:

Π1. Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας (ΕΤΠΑ) 70.336.125 €

Π2. Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα (ΕΤΠΑ) 111.816.404 €

Π3. Βελτίωση μεταφορικών υποδομών και συνδεσιμότητας (ΕΤΠΑ) 40.578.533 €

Π4Α. Υποδομές ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (ΕΤΠΑ) 81.157.067 €

Π4Β. Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας (ΕΚΤ+) 140.522.500 €

Π5. Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις (ΕΤΠΑ) 99.191.969 €

Π6Α. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 7.309.742 €

Π6Β. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ 2.973.324 €.

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Τεχνική ενημέρωση από τους Δήμους και Περιφέρειες στο https://gobhma.gr/

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα