Βιολέττα Μήτρου: «Κορυφαία αναγκαιότητα η σύνδεση του λιμένος με το σιδηρόδρομο»

Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Βιολέττα Μήτρου, εξηγεί στο ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ  ποια θα είναι η επόμενη ημέρα του κλάδου των λιμένων ενώ αναφέρεται και στις ευκαιρίες ανάπτυξης του ΟΛΒ.

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_127 της ΠΕΣΕΔΕ

Στην άμεση ανάγκη για σύνδεση των σιδηροδρομικών μεταφορών και των λιμένων που πρέπει παράλληλα να καταστούν ενεργειακοί κόμβοι αναφέρεται η Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΛΒ, Βιολέττα Μήτρου αναλύοντας τις προοπτικές και τις προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο κλάδος των λιμένων. Στο πλαίσιο αυτό και με στόχευση την άμεση απάντηση στις απειλές της κλιματικής αλλαγής ηΈνωση Λιμένων Ευρώπης και ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου, θα υποβάλλει πρόταση για χρηματοδότηση της μελέτης για το έργο «Αναβάθμιση υποδομής διασυνδεσιμότητας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του λιμένος Βόλου», που αφορά στο έργο coldironing – ηλεκτροδότηση πλοίων κατά την παραμονή τους στο λιμάνι του Βόλου, που αποτελεί υποχρέωση για όλους τους λιμένες, από το 2030 και μετά.Παράλληλα, η κ. Μήτρου σημειώνει ότι σε συνεννόηση με τον ΤΑΙΠΕΔ διερευνώνται οι δυνατότητες ανάπτυξης του ΟΛΒ σε τομής όπως το Yachting, η σύνδεση με το τρένο και η κρουαζιέρα με στόχο να αποτελέσει το λιμάνι έναν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης  με δραστηριότητες για την αύξηση των εσόδων και φυσικά τη διατήρηση κι αύξηση των θέσεων εργασίας
ΒΟΛΟΣ

Στην Εθνική Λιμενική Πολιτική έχει τεθεί ως προτεραιότητα η σύνδεση του σιδηροδρομικού και λιμενικού δικτύου της χώρας. Πόσο σημαντική θα είναι μια τέτοια εξέλιξη στην ανάπτυξη της αγοράς των μεταφορών;

Η σύνδεση των λιμένων της χώρας με τον σιδηρόδρομο ορθώς αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες σε ό,τι αφορά στην πολιτική συνδυασμένων μεταφορών (logistics) τα επόμενα έτη. Σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, υπάρχει στενή σχέση των μεταφορικών μέσων μεταξύ σιδηροδρόμων και πλοίων, με ενδιάμεσο τα λιμάνια. Η βελτίωση των συνδέσεων λιμένων-σιδηροδρόμων, τόσο από πλευράς υποδομής όσο και από πλευράς επιχειρήσεων, είναι μεγάλης σημασίας για την αύξηση των φορτίων που μεταφέρονται.

Μάλιστα, η τελευταία ευρωπαϊκή οδηγία για το σιδηροδρομικό δίκτυο προβλέπει τη σύνδεση της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, στην οποία υπάρχει ηλεκτροκίνητη γραμμή, αλλά και με τις υπόλοιπες χώρες των δυτικών Βαλκανίων.

Θεωρούμε κορυφαία αναγκαιότητα την σύνδεση του λιμένος με τον σιδηρόδρομο. Οι βιομηχανίες επιζητούν σύνδεση με τον σιδηρόδρομο, καθώς ενισχύουν τις εξαγωγές τους και μειώνουν το κόστος μεταφοράς των προϊόντων. Στόχος των λιμανιών όπως και του λιμένος Βόλου, είναι να καταστεί ανταγωνιστικό και επενδυτικά ελκυστικό, προκειμένου να αυξήσει τα έσοδά του και με τη σύνδεση του σιδηροδρόμου, θα επιτευχθεί.

Στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και τον οδικό χάρτη πρασίνισμα μεταφορών, ο ενεργειακός μετασχηματισμός των λιμανιών της χώρας, έχει χαρακτηριστεί ως προτεραιότητα. Ποιες αλλαγές προκρίνετε και ποια θα είναι η επιβάρυνση ή το όφελος στην αγορά

Τα λιμάνια πρέπει να γίνουν ενεργειακοί κόμβοι. Η μετεξέλιξη των λιμένων σε πράσινα λιμάνια, δηλαδή φιλικά προς το περιβάλλον αποτελεί στροφή όλης της Ευρώπης.  Σύμφωνα με στοιχεία, η ΕΕ έχει δεσμευτεί για μείωση των ρύπων στις μεταφορές κατά 90% ως το 2050. Η ναυτιλία ευθύνεται για το 13% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του τομέα των μεταφορών στην Ευρώπη. Ο ΟΛΒ από την πλευρά του, συντείνει σε προγράμματα και προσπάθειες που κατατείνουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τον σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Μάλιστα, το λιμάνι του Βόλου έχει πιστοποιηθεί με το περιβαλλοντικό πρότυπο PERS, που έχει αναπτύξει η Ένωση Λιμένων Ευρώπης και ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου, θα υποβάλλει πρόταση για χρηματοδότηση της μελέτης για το έργο «Αναβάθμιση υποδομής διασυνδεσιμότητας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του λιμένος Βόλου», που αφορά στο έργο coldironing – ηλεκτροδότηση πλοίων κατά την παραμονή τους στο λιμάνι του Βόλου, που αποτελεί υποχρέωση για όλους τους λιμένες, από το 2030 και μετά.

Αποτελεί αδιαμφισβήτητα όφελος καθώς σύμφωνα και με επίσημα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, τα τελευταία χρόνια, παρ’ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί παγκοσμίως, οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του IMO, έχουν αυξηθεί από 977 εκατ. τόνους το 2012 σε 1076 εκατ. τόνους το 2018, μια αύξηση 10% περίπου με αυξανόμενες τάσεις, όσο η ζήτηση αυξάνεται.H συνεισφορά της ναυτιλίας στο σύνολο των εκπομπών αυξήθηκε από 2,7% το 2012 σε 2,9% το 2018, ποσοστό βέβαια πολύ χαμηλό συγκριτικά με άλλους κλάδους, που καταδεικνύει ότι ο ναυτικός είναι ο πλέον «πράσινος» δρόμος διαμετακόμισης. Συνολικά η ναυτιλία ευθύνεται για το 13% των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών.

ΒΟΛΟΣ

Κλιματική αλλαγή φυσικές καταστροφές. Πως επηρεάζει το τον τομέα ων των λιμένων και πως θα μπορούσαν να θωρακιστούν τα λιμάνια απέναντι σε πιθανές φυσικές καταστροφές;

Το παγκόσμιο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής γίνεται όλο και πιο έντονο τα τελευταία χρόνια. Έχουμε γίνει μάρτυρες φυσικών καταστροφών και βέβαια και λιμενικές υποδομές, έχουν πληγεί από τη μανία της φύσης.

Χρειάζεται να μελετηθούν και να μάθουμε από τα χαρακτηριστικά των φυσικών καταστροφών που έχουν πλήξει τη χώρα μας. Να αναλύσουμε και να σχεδιάσουμε τεχνικά έργα και υποδομές, που θα θωρακίζουν και θα προστατεύουν τα λιμάνια μας. Ωστόσο,η κλιματική αλλαγή και το μέγεθος των φυσικών καταστροφών, θα πρέπει να μας αφυπνίσει έτσι ώστε να σχεδιάσουμε υποδομές που θα προστατεύουν τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τη φύση.

Μέσα στο επόμενο έτος, αναμένεται να προχωρήσει ο διαγωνισμός του ΤΑΠΕΔ για την ιδιωτικοποίηση του λιμένος. Τι προσδοκάτε από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στην πόλη του Βόλου αλλά και εν γένει στην οικονομία της χώρας;

Ως μέτοχος το ΤΑΙΠΕΔ αλλά και εμείς ως Διοίκηση του ΟΛΒ θέλουμε να αξιοποιηθεί το λιμάνι και να μεγιστοποιήσει την αξία του για την οικονομία και την κοινωνία. Κατά την πρόσφατη επίσκεψη των εκπροσώπων του ΤΑΙΠΕΔ στο λιμάνι του Βόλου, συζητήσαμε τις δυνατότητες του Yachting, τη σύνδεση με το τρένο, την κρουαζιέρα κ.α. και το ΤΑΙΠΕΔ διαπίστωσε ότι υπάρχουν εμπορικές δραστηριότητες και μπορούν να αξιοποιηθούν στο μέγιστο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την τοπική κοινωνία.

Αυτό που προσδοκάμε είναι να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που υπάρχουν, με φιλικές πάντα δραστηριότητες προς το περιβάλλον και τηρουμένης της περιβαλλοντικής νομοθεσίες, όπως λειτουργούμε και σήμερα με τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στον λιμένα. Στόχος μας, να αποτελέσει το λιμάνι έναν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης  με δραστηριότητες για την αύξηση των εσόδων και φυσικά τη διατήρηση κι αύξηση των θέσεων εργασίας.

Το λιμάνι του Βόλου παρουσιάζει ένα πλήθος δραστηριοτήτων: Εξυπηρετεί γενικό φορτίου, εμπορευματοκιβώτια, ακτοπλοΐα, αλλά κρουαζιέρα, λειτουργεί ως σημείο εισόδου για σκραπ… Ποιο είναι το πλάνο περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών τα επόμενα χρόνια;

Οι προοπτικές που ανοίγονται για τον λιμένα Βόλου, είναι ποικίλες, αλλά έχουν να κάνουν με τον σχεδιασμό του ΤΑΙΠΕΔ και του επενδυτή που θα επιλεγεί για να αναπτύξει το λιμάνι μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, σχεδιάζει και προγραμματίζει δράσεις κι έργα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Στόχος μας να αξιοποιήσουμε το λιμάνι για το συμφέρον της οικονομίας της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας. Αναβαθμίζοντας τις λιμενικές υποδομές και τον μηχανολογικό εξοπλισμό και προωθώντας μελέτες για τη σύνδεση του λιμένος με το νέο σιδηροδρομικό δίκτυο και την ΠΑΘΕ, έργα που σχεδιάζονται, δημιουργούμε προοπτικές ανάπτυξης προκειμένου να εξασφαλίσουμε ταχύτερη κι ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των χρηστών του.

Στόχος μας, η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του λιμένα και η προσέλκυση επενδυτικών σχημάτων και εταιρειών με σκοπό την επαύξηση των λιμενικών μας δραστηριοτήτων, κάτω από αυστηρά περιβαλλοντικά πρωτόκολλα και με πιστή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα