Viohalco: 45% αύξηση στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών το α’ εξάμηνο 2022

Η Viohalco δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2022.

H ανακοίνωση της εταιρείας

  • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3.597 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 45% έναντι 2.489  εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021.  
  • Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA (α-EBITDA) ανήλθε σε 355 εκατ. ευρώ έναντι 196  εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021. 
  • Το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε σε 412 εκατ. ευρώ έναντι 253 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο  του 2021. 
  • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 293 εκατ. ευρώ έναντι 137 εκατ. ευρώ  κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021. 

Κύρια επιχειρησιακά στοιχεία 

  • Οι παγκόσμιες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη των προϊόντων των  εταιριών της Viohalco. 
  • Βελτιωμένοι όγκοι πωλήσεων και υψηλά επίπεδα αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας, καθώς οι εταιρίες της Viohalco αξιοποίησαν την αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα τους κατά το   πρώτο εξάμηνο του 2022.
  • Συνεχείς επενδύσεις για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας και των  χαρτοφυλακίων προϊόντων, κυρίως στους κλάδους αλουμινίου και καλωδίων, ενισχύουν  περαιτέρω την αποδοτικότητα και την επέκταση σε νέες γεωγραφικές περιοχές.
  • Επιτυχημένη εκτέλεση πολύπλοκων έργων, αναθέσεις νέων συμβολαίων και σημαντικό  χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών για τους κλάδους καλωδίων και σωλήνων χάλυβα. 
  • Ενίσχυση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στον κλάδο ακινήτων. 
  • Συνεχής προσήλωση σε βελτιώσεις της λειτουργικής αποδοτικότητας με σκοπό την άμβλυνση των  ανησυχιών για τις αυξημένες τιμές ενέργειας και το κόστος των υλικών.

Οι εταιρίες της Viohalco σημείωσαν ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατά το πρώτο   εξάμηνο του 2022, αξιοποιώντας τη βελτιστοποιημένη παραγωγική δυναμικότητα,  τα διευρυμένα χαρτοφυλάκια προϊόντων, καθώς και τη ισχυρή ζήτηση για τα   προϊόντα τους λόγω των παγκόσμιων μεγατάσεων βιωσιμότητας.  

Στον κλάδο αλουμινίου, ο τομέας έλασης αλουμινίου επέδειξε ισχυρές   λειτουργικές επιδόσεις και αποδοτικότητα, αξιοποιώντας την πρόσθετη   παραγωγική δυναμικότητα που προήλθε από την επένδυση στο τετραπλό θερμό   έλαστρο αλουμινίου Tandem, ενώ παράλληλα διατήρησε την ανάπτυξή του σε στρατηγικούς τομείς και γεωγραφικές περιοχές. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων   του κλάδου αποτυπώνει τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς κατά το πρώτο εξάμηνο  του 2022, καθώς και τη συνεχή ανοδική τάση της ζήτησης για λύσεις   ανακυκλώσιμων προϊόντων. 

Ο κλάδος χαλκού συνέχισε να αναπτύσσεται, εστιάζοντας περισσότερο στην   κερδοφορία παρά στους όγκους. Συνεχίστηκαν οι επενδύσεις για την ενίσχυση της   αποδοτικότητας, του χαρτοφυλακίου προϊόντων και της κερδοφορίας. Το κεφάλαιο   κίνησης ήταν ασυνήθιστα υψηλό, αλλά μόνο προσωρινά, ενώ προβλέπεται να  επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα έως το τέλος του έτους. Οι μακροπρόθεσμες  προοπτικές για τα προϊόντα του κλάδου, ειδικά για όσα έχουν εφαρμογή στην ηλεκτροκίνηση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον εξηλεκτρισμό και τη  μεταφορά ενέργειας κ.λπ. παραμένουν θετικές. 

Χάρη στην αύξηση του όγκου πωλήσεων, σε συνδυασμό με την παραγωγική  αποδοτικότητα και την ομαλή εκτέλεση πολύπλοκων καλωδιακών έργων, ο κλάδος  καλωδίων μπόρεσε να διατηρήσει τη δυναμική που έχει αποκτήσει τα τελευταία  χρόνια. Οι πωλήσεις προήλθαν από ένα ευρύ φάσμα καλωδίων και οδήγησαν σε  ικανοποιητική αξιοποίηση όλων των γραμμών παραγωγής. Οι βελτιωμένες  οικονομικές επιδόσεις συνδυάστηκαν με αρκετές αναθέσεις νέων έργων, οι οποίες  διαμόρφωσαν ένα χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών ύψους περίπου 650  εκατ. ευρώ.  

Στον κλάδο σωλήνων χάλυβα καταγράφηκε ανάκαμψη της ζήτησης λόγω γεωπολιτικών παραγόντων. Παρατηρήθηκε κατά συνέπεια επανέναρξη πολλών  έργων που είχαν αναβληθεί, καθώς και σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών,  παρότι το προϊοντικό μείγμα των παραγγελιών που εκτελέστηκαν επηρέασε  αρνητικά την κερδοφορία του κλάδου. Το τρέχον χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων  παραγγελιών υπερβαίνει τα 450 εκατ. ευρώ. 

Ο κλάδος χάλυβα πέτυχε αύξηση του όγκου πωλήσεων, λόγω των συνεχιζόμενων  εύρωστων επιδόσεων σε όλες τις βασικές αγορές και των αυξανόμενων πωλήσεων  των πλατέων προϊόντων χαμηλής έντασης άνθρακα. Παράλληλα διατήρησε την  κυρίαρχη θέση του στην αγορά της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Κύπρου. Τα  παραπάνω επιτεύχθηκαν παρά το δύσκολο περιβάλλον στο οποίο  δραστηριοποιούνται οι εταιρίες του κλάδου και το οποίο χαρακτηρίζεται από  σημαντικές αυξήσεις του κόστους των υλικών και διαταραχές της εφοδιαστικής  αλυσίδας. 

Τέλος, στον κλάδο ακινήτων, η ενίσχυσε το επενδυτικό της  χαρτοφυλάκιο μέσω της απόκτησης 18 νέων περιουσιακών στοιχείων, στο πλαίσιο  της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους κατά 21,35 εκατ. ευρώ μέσω της  εισφοράς σε είδος ακινήτων και μετοχών δύο εταιριών ακινήτων. 

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα