ΒΙΜ: Λύσεις από την TÜV HELLAS για εκπαίδευση, πιστοποίηση προσώπων και πιστοποίηση εταιρειών

Τί είναι το ΒΙΜ

Oι τεχνολογίες Μοντελοποίησης Κατασκευαστικών Πληροφοριών (Building Information Modeling – BIM) προσφέρουν καινοτόμες ψηφιακές μορφές υλοποίησης των κατασκευών και διαχείρισης των εγκαταστάσεων. Η ψηφιοποίηση των κατασκευών με τη χρήση ΒΙΜ σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής με έξυπνες και βιώσιμες υποδομές, καθώς η κλιματική αλλαγή, η ορθολογική χρήση των πόρων, οι εξελίξεις στην τεχνολογία αποτελούν κάποιες από τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Το BIM αποτελεί το εργαλείο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κατασκευαστικού κλάδου. Βασίζεται στη χρήση έξυπνων ψηφιακών μοντέλων, τα οποία προσφέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να γίνεται, μέσω συνεργατικών τρόπων εργασίας, ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή και η λειτουργία εγκαταστάσεων και υποδομών γρηγορότερα, φθηνότερα, με καλύτερη ποιότητα και λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Το ΒΙΜ εφαρμόζεται σε κατασκευαστικά έργα και εγκαταστάσεις όλων των μεγεθών και όλων των επιπέδων πολυπλοκότητας. Αυτό περιλαμβάνει μεγάλα κτίρια, δίκτυα υποδομών, μεμονωμένες κατασκευές και εξοπλισμό. Εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού σχεδιασμού, της μελέτης, της υλοποίησης, της λειτουργίας, της συντήρησης, της ανακαίνισης και της επισκευής, έως και την κατεδάφιση.

Αυτό που εισάγει το ΒΙΜ είναι η 3D οπτική αναπαράσταση των λειτουργιών ενός έργου και όχι μόνο της γεωμετρίας του, ενώ με διάφορα εργαλεία οργανώνει το σύνολο των ενεργειών και των πληροφοριών που απαιτούνται για την υλοποίησή του. Με αυτό τον τρόπο εισάγονται νέες διαστάσεις στην κατασκευή, όπως το 4D που αντιπροσωπεύει τον χρόνο, το 5D το κόστος, το 6D την ενεργειακή ανάλυση και το 7D την διαχείριση του έργου.

Ο Μηχανολόγος Μηχανικός, Άλκης Γρέβιας, επικεφαλής επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης στη Διεύθυνση Πιστοποίησης Συστημάτων της TÜV HELLAS παρουσιάζει στο Εργοληπτικό Βήμα τις επιλογές και λύσεις που προσφέρει η ψηφιοποίηση των κατασκευών με τη χρήση ΒΙΜ καθώς και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η εταιρεία εξοικείωση των επαγγελματιών με τις τεχνολογίες και τις διαδικασίες διαχείρισης των κατασκευαστικών πληροφοριών.

Άλκης Γρέβιας Μηχανολόγος Μηχανικός επικεφαλής επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης στη Διεύθυνση Πιστοποίησης Συστημάτων της TÜV HELLAS

Τα Οφέλη της Εφαρμογής του ΒΙΜ

Τα οφέλη από την εφαρμογή του BIM περιλαμβάνουν την αποδοτικότητα που επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης των αστοχιών και των αλλαγών στις δραστηριότητες σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και τη μείωση του κινδύνου και του κόστους. Βελτιώνει τον σχεδιασμό, ευνοεί τον καλύτερο συντονισμό της κατασκευαστικής δραστηριότητας, καθώς και την παρακολούθηση της λειτουργίας εγκαταστάσεων και υποδομών. Η χρήση τεχνολογιών ΒΙΜ προσφέρει:

 • Ταχύτερη επικοινωνία και συνεργασία των εμπλεκόμενων
 • Βελτιωμένη διαχείριση των σχεδιαστικών, κατασκευαστικών και λειτουργικών δεδομένων
 • Βελτιστοποίηση των μεθόδων εργασίας και του συντονισμού κατά τον σχεδιασμό
 • Καλύτερη ανάλυση των μελετών και προσομοίωση των διεπαφών
 • Ακρίβεια στις ποσότητες των υλικών που απαιτούνται
 • Αυξημένη παραγωγικότητα κατά την κατασκευή και ταχύτερη υλοποίηση
 • Έγκυρες πληροφορίες για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων
 • Βελτιωμένη διαχείριση σε όλο τον κύκλο ζωής του έργου και της εγκατάστασης
 • Μειωμένο κίνδυνο και μεγαλύτερη ασφάλεια σε όλα τα στάδια υλοποίησης και λειτουργίας

Με την εφαρμογή του BIM διευκολύνονται γενικά διαδικασίες και αναλύσεις που έως τώρα ήταν πολύ περίπλοκες, χρονοβόρες και ακριβές στην υλοποίησή τους.

Η Πρόοδος στην Υιοθέτηση του ΒΙΜ

Παρόλο που το BIM είναι σχετικά καινούργια σαν τεχνολογία, λόγω των εξαιρετικών οφελών που έχουν αποκομιστεί από τις πρώτες εφαρμογές του, κυριαρχεί η σιγουριά ότι η χρήση του θα επεκταθεί και θα καταλήξει να είναι αναπόσπαστο μέρος της μελετητικής και κατασκευαστικής διαδικασίας.

Σήμερα το ΒΙΜ έχει αρχίσει να εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου, με εθνικές οδηγίες και διεθνείς τυποποιήσεις. Σύμφωνα με έρευνες σχετικά με τη χρήση του ΒΙΜ σε διεθνές επίπεδο, το 78% των επαγγελματιών συμφωνεί ότι το ΒΙΜ είναι το μέλλον στην κατασκευή των έργων, το 31% χρησιμοποιεί ήδη ΒΙΜ, ενώ 19 στους 20 επαγγελματίες δηλώνουν ότι θα ενσωματώσουν το ΒΙΜ μέσα στην επόμενη πενταετία. Το ΒΙΜ αναπτύσσεται πολύ γρήγορα σε πολλές χώρες στον κόσμο. Στην Ευρώπη η ενσωμάτωσή του κατέγραψε αύξηση έως και 50% τα τελευταία 5 χρόνια.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ολοκληρώνει την «Εθνική Στρατηγική» και τον «Οδικό Χάρτη» για την εφαρμογή του BIM. Mε την Εθνική Στρατηγική διαμορφώνεται και αναπτύσσεται συνεκτικό στρατηγικό σχέδιο με σαφές όραμα και στόχους, το οποίο λαμβάνει υπόψη ευρωπαϊκές προτάσεις και παραδείγματα και αναδεικνύει ως προτεραιότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας, θέτοντας συγκεκριμένους στρατηγικούς άξονες, δράσεις και παρεμβάσεις. Ο «Οδικός Χάρτης» για την εφαρμογή του BIM στην Ελλάδα, περιγράφει τα βασικά βήματα, τον χρονικό ορίζοντα και τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση των παρεμβάσεων που προτείνονται.

Το ΒΙΜ, τόσο ως τεχνολογία όσο και ως λειτουργική διαδικασία, έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το έργο της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας και η αστική ανάπλαση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό. Ήδη πολλές εταιρείες και επαγγελματίες επιβεβαιώνουν τα πολλαπλά οφέλη και το γεγονός ότι ήρθε για να μείνει.

Η V HELLAS (V NORD) ΑΡΩΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΜ

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) αντιλαμβάνεται την ανάγκη για ψηφιακή μετάβαση του κατασκευαστικού κλάδου στο ΒΙΜ, καθώς και τα οφέλη που απορρέουν από τη χρήση του, αγκαλιάζει και συνδράμει στις προσπάθειες για την εφαρμογή των τεχνολογιών και των διαδικασιών διαχείρισης των κατασκευαστικών πληροφοριών. Το BIM καθίσταται βασικό εργαλείο του κατασκευαστικού κλάδου. Η εξοικείωση με τις πρακτικές διαχείρισης των πληροφοριών και η ενσωμάτωσή τους στα μοντέλα θα είναι όλο και πιο απαραίτητα για τους επαγγελματίες του χώρου.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το ΒΙΜ σε σχέση με την ποιότητα, τη μείωση του χρόνου μελέτης και κατασκευής αλλά και του κόστους, έχουν συμβάλει ώστε οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου να ξεπεράσουν την όποια ανασφάλεια για τις ψηφιακές διαδικασίες του ΒΙΜ στη μελέτη και κατασκευή ενός έργου. Ωστόσο, εσωτερικά λειτουργικά εμπόδια που αφορούν στην εκπαίδευση του προσωπικού στο ΒΙΜ και στη διαχείριση των πληροφοριών ενός έργου ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαδικασία μετάβασης.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) δίνει τις λύσεις:

Τεχνική Εκπαίδευση στη Χρήση του ΒΙΜ

Αρωγός στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κατασκευών, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) ως Φορέας Πιστοποίησης, σε συνεργασία με το ΒΙΜ Academy, ως εκπαιδευτικό φορέα, προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στο BIM. Στοχεύει στην ποιοτική εκπαίδευση και πρακτική ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μηχανικών, ώστε να είναι έτοιμοι να αξιοποιήσουν την τεχνολογία BIM αποτελεσματικά, τόσο στην υλοποίηση κατασκευαστικών έργων όσο και στη διαχείριση εγκαταστάσεων.

Το καινοτόμο σύστημα πιστοποίησης επαγγελματιών στο ΒΙΜ, που παρέχει η TÜV HELLAS (TÜV NORD) υπό την ονομασία “ce-BIM”, περιλαμβάνει πέντε κατηγορίες, οι οποίες καλύπτουν τις βασικές απαιτήσεις σε όλα τα στάδια ενός έργου μέσω ΒΙΜ, παρέχοντας τις απαραίτητες δεξιότητες για:

 • ce- BIM Foundation

Κατάρτιση στις βασικές αρχές της ψηφιακής μοντελοποίησης, τη σχετική ορολογία, τα πρότυπα και τους τρόπους εφαρμογής του BIM.

 • ce- BIM Specialist / Engineer

Ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων για τη δημιουργία ψηφιακών μοντέλων, τα οποία ακολουθούν τα πρότυπα και τους κανόνες της μεθοδολογίας ΒΙΜ.

 • ce- BIM Coordinator

Εκπαίδευση στη διαδικασία συντονισμού του σχεδιασμού και της κατασκευής ενός έργου μέσω ΒΙΜ, για την ομαλή ροή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων.

 • ce- BIM Common Data Environment Manager

Ανάλυση των διατάξεων και κανόνων για τα πρωτόκολλα ανταλλαγής πληροφοριών μέσω CDE και τις λύσεις/πλατφόρμες CDE για την σωστή διαχείριση, συντήρηση και διανομή των δεδομένων BIM.

 • ce- BIM Manager

Εξειδίκευση στην ανάπτυξη και σύνταξη των απαιτούμενων εγγράφων και συμβολαίων (π.χ. BEP), στην ορθή εκτέλεση συμβολαίων, στην επικοινωνία με τους πελάτες και στην συνολική εποπτεία της εφαρμογής του ΒΙΜ σε ένα έργο.

Τα παραπάνω προγράμματα απευθύνονται τόσο σε εξειδικευμένο προσωπικό, όπως μηχανικούς ή αρχιτέκτονες, όσο και σε προσωπικό που ο ρόλος του απαιτεί διαχείριση δεδομένων, τα οποία προκύπτουν από την αξιοποίηση και εφαρμογή της τεχνολογίας του ΒΙΜ.

Εκπαίδευση στη Διαχείριση Πληροφοριών και στο Πρότυπο 19650-2

Για την επιβεβαίωση της εφαρμογής του Building Information Modeling (BIM), όπως ζητείται σε διαγωνισμούς τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού τομέα, απαιτείται η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η πιστοποίηση δράσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 19650-2. Συνεπώς, η πιστοποίηση ενός οργανισμού κατά ISO 19650-2 αποτελεί τη μοναδική έξωθεν επιβεβαίωση της ορθής εφαρμογής του για τη διαχείριση πληροφοριών (ΒΙΜ) σε διαφορετικούς κλάδους, σε διαφορετικά στάδια του έργου και σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διενεργεί εκπαιδευτικά σεμινάρια στα οποία αναλύονται οι απαιτήσεις για την εφαρμογή του προτύπου ISO 19650-2, το οποίο αφορά στη διαχείριση των κατασκευαστικών πληροφοριών κατά την υλοποίηση έργων με ΒΙΜ, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που θα διασφαλίσουν την ικανότητα της εταιρείας τους να αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών κατά ISO 19650-2. Η θεματολογία των σεμιναρίων καλύπτει την ορολογία του προτύπου, αναλύει τις απαιτήσεις εφαρμογής του από τα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ περιγράφει την αρμοδιότητα διαχείρισης των πληροφοριών και τον τρόπο εφαρμογής τους από τους Οργανισμούς. Αναλυτικά περιλαμβάνονται:

 • Εισαγωγή στο BIM και στη σειρά των Διεθνών Προτύπων ISO 19650
 • Βασικές αρχές και έννοιες του BIM
 • Εμπλεκόμενα μέρη στην υλοποίηση και στην εφαρμογή του 19650-2
 • Βασικές τεχνολογικές έννοιες του ΒΙΜ
 • Επισκόπηση των απαιτήσεων διαχείρισης των πληροφοριών του ΒΙΜ σύμφωνα με το ISO 19650-2
 • Λεπτομερής ανάλυση των απαιτήσεων εφαρμογής του ISO 19650-2
 • Βασικά συμπεράσματα για την υλοποίηση των απαιτήσεων του ISO 19650-2 από τα εμπλεκόμενα μέρη

Το σεμινάριο της TÜV HELLAS (TÜV NORD) διευρύνει το γνωστικό αντικείμενο των συμμετεχόντων με το σχετικό πρότυπο ISO 19650-2, εξασφαλίζοντας έτσι την επιβεβαίωση της σωστής εφαρμογής του.

Πιστοποίηση με το Πρότυπο 19650-2 για το ΒΙΜ

Η Πιστοποίηση με το Διεθνές Πρότυπο ISO 19650-2 αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εταιρειών που θέλουν να διαδραματίσουν κυρίαρχο ρόλο στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα και στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Μέσω του δικτύου των έμπειρων και άρτια καταρτισμένων επιθεωρητών της, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) παρέχει υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης οργανισμών που διαχειρίζονται πληροφορίες υλοποίησης κατασκευών βάσει των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 19650-2 για την υλοποίηση έργων με ΒΙΜ.

Λίγα λόγια για την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Ομίλου TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987, παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification) σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 15.000 Συστήματα Διαχείρισης και παρέχει πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές. Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων, έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διαθέτει γραφεία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα, θυγατρικές εταιρείες στην Κύπρο και στην Αίγυπτο και παγκόσμια παρουσία μέσω της πιστοποίησης και επιθεώρησης έργων ανά την υφήλιο.

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_138 της ΠΕΣΕΔΕ

 Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση

Αυτά και άλλα πολλά άκρως ενδιαφέροντα στο περιοδικό της ΠΕΣΕΔΕ που κυκλοφορεί – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ! Καλή ανάγνωση!
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα