Βελτίωση – Συντήρηση οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Νήσων (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α  του Ν. 4412/2016.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/06/2024,ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 π.μ.. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος, την 07/06/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Η επικοινωνία για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης aziavra@patt.gov.gr, Αγγελική Ζιάβρα, τηλ. 213 – 160 1663 και dtexnikon.pn@patt.gov.gr, Γραμματεία, τηλ. 213 – 160 1691.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι Πόροι Περιφέρειας Αττικής,Κ.Α.Ε. 9781.08.045

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.200.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΣΠΔ

ΕΣΥ 

ΣΑΥ 

ΦΑΥ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα