Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας «ΕΝΗΛΙΚΙΩΝΕΤΑΙ»…

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_109 της ΠΕΣΕΔΕ

Αναπτυξιακό έργο πνοής χαρακτηρίζει τη νέα Πανεπιστημιούπολη Δυτ. Μακεδονίας που εδρεύει στην πόλη της Κοζάνης ο πρύτανης καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης, θεωρώντας το ένα καθοριστικό βήμα για την εδραίωση του ίδιου του Πανεπιστημίου, καθώς αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη και στην καταξίωσή του. Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση είναι 36 μήνες και καταληκτική ημερομηνία περαίωσης η 18-08-2019.

Ωστόσο μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφών θεμελίωσης διαπιστώθηκε η ύπαρξη εγκοίλων στο κρίσιμο βάθος επιρροής έως και 10 μέτρα κάτω από τη στάθμη θεμελίωσης δημιουργώντας θέματα ασφάλειας των κτιρίων. Μετά από εντατικές προσπάθειες αποφασίσθηκε η ενεμάτωση του .εδάφους κάτω από τη στάθμη θεμελίωσης για το κτίριο Διοίκησης και την πτέρυγα 1 του συγκροτήματος εκπαίδευσης, ενώ στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στις ενεματώσεις των πτερύγων 2 και 3 του συγκροτήματος εκπαίδευσης. Στόχος είναι μέχρι το πέρας του 2019 να έχουν ολοκληρωθεί οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης ώστε να είναι δυνατή η σταδιακή χρήση της από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

«Οι σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται θα συγκεντρώσουν όλες τις δραστηριότητες της Διοίκησης καθώς και της Πολυτεχνικής Σχολής στον ίδιο χώρο και θα αναβαθμίσουν σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης καθώς και την ποιότητα των ερευνητικών υποδομών» τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στο «Εργοληπτικόν Βήμα» ο πρύτανης κ. Τουρλιδάκης και επισήμανε παράλληλα πώς η ελκυστικότητα του Πανεπιστημίου αναμένεται να αναβαθμιστεί σημαντικά ενισχύοντας έτσι την προσέλκυση φοιτητών και διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού υψηλής στάθμης.

«Η συγκέντρωση όλης της Πανεπιστημιακής κοινότητας στον ίδιο χώρο θα ενισχύσει την ακαδημαϊκή και ερευνητική αλληλεπίδραση, τις διεπιστημονικές συνεργασίες αλλά και τη συμμετοχική και συλλογική λειτουργία. Η χωροθέτηση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου δημιουργεί συνθήκες για περαιτέρω ανάπτυξη υποδομών φοιτητικής μέριμνας που σχεδιάζονται για την επόμενη φάση ανάπτυξης της Πανεπιστημιούπολης. Η αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου θα δημιουργήσει συνθήκες για τη μεγαλύτερη διασύνδεσή του με φορείς της Περιφέρειας με στόχο τη γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής».

Το νεαρό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2003 και αναπτύσσεται σταθερά με στόχο την εθνική και διεθνή ακαδημαϊκή του καταξίωση στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο. Η Παιδαγωγική Σχολή, η Σχολή Καλών Τεχνών και η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας πρωτοπορούν στους τομείς δραστηριοποίησής τους και έχουν να επιδείξουν σημαντικά επιτεύγματα απήχησης και καταξίωσης του έργου τους μέσα από την επίμονη και επίπονη προσπάθεια των μελών τους.

«Παρά τη δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία που διέρχεται η χώρα μας, υπάρχει σθεναρή βούληση να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό οι ευκαιρίες, έτσι ώστε το Πανεπιστήμιο να συνεισφέρει με όλες του τις δυνάμεις στην επίτευξη των στόχων του που είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της αξίας των Πτυχίων και των Διπλωμάτων που παρέχει, η προώθηση της επιστημονικής έρευνας, καθώς και η ευημερία και η πνευματική αναβάθμιση της περιοχής και της χώρας μας», τονίζει ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας.

Το Πανεπιστήμιο

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου καθώς και η Πολυτεχνική Σχολή έχουν έδρα την πόλη της Κοζάνης. Η Πολυτεχνική Σχολή αποτελείται από τρία Τμήματα, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Στη μικρή διάρκεια ζωής τους, τα Τμήματα έχουν καταφέρει να αναπτύξουν σημαντικές ερευνητικές υποδομές και δραστηριότητες που έχουν οδηγήσει σε σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα με αξιοσημείωτη διεθνή απήχηση.

Προς το παρόν οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της Σχολής στεγάζονται σε προσωρινές ενοικιαζόμενες εγκαταστάσεις που περιορίζουν τη λειτουργία και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.

Η σχεδίαση των Προγραμμάτων Σπουδών ακολουθεί βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και στοχεύει στην καλλιέργεια σύγχρονων επιστημονικών πεδίων αιχμής που έχουν άμεση σχέση με τον ενεργειακό χαρακτήρα της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και την αναγκαιότητα για μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που να αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και να οδηγεί στην κοινωνία της γνώσης.


Το έργο της ανέγερσης της νέας Πανεπιστημιούπολης Δυτ. Μακεδονίας Το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ Ζ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ » αποτελεί υποέργο της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5000131. Κύριος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και φορέας υλοποίησης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.  Τέλος Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου: Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρας). Για τα κτίρια έχουν εκδοθεί οι παρακάτω άδειες με τον  Κύριο του Έργου το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Η υπ’ αριθμ. 5/11-02-2015 Άδεια Δόμησης «Συγκρότημα Κτιρίων Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην ΖΕΠ Κοζάνης» Η υπ’ αριθμ.  9/12-02-2015 Άδεια Δόμησης «Κτίριο Διοίκησης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην ΖΕΠ Κοζάνης»  . Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των κτιριακών συγκροτημάτων Διοίκησης και Εκπαίδευσης της Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με το οδικό δίκτυο και τα δίκτυα υποδομών της Πανεπιστημιούπολης. Στα κτίρια θα στεγαστούν τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα χρησιμοποιηθούν από μερικές χιλιάδες φοιτητών αλλά και εργαζόμενους. Οι βασικές κτιριακές εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης συνολικού μικτού εμβαδού 16.572,43 m² και 7.151,13 m² υπογείων περιλαμβάνουν: Το Κτίριο Διοίκησης το οποίο αναπτύσσεται σε 5 ορόφους πάνω από το έδαφος και έχει συνολική επιφάνεια υπέργειων ορόφων  5.376,98 m² και υπόγειο επιφάνειας 2.187,85 m². Το Κτίριο Διοίκησης περιλαμβάνει όλους τους χώρους που προβλέπονται για τη διοίκηση ενός Πανεπιστημίου και που καλύπτουν τις ανάγκες λειτουργίας κατά την έναρξη λειτουργίας του Ιδρύματος, αλλά και τις μελλοντικές κατά τη φάση της πλήρους ανάπτυξης του Campus. Το κτίριο Διοίκησης περιλαμβάνει, εκτός των γραφείων των Πρυτανικών Αρχών και των Γραμματειών, διοικητικά γραφεία υποστήριξης του Πανεπιστημίου (οικονομική υπηρεσία, τεχνική υπηρεσία κλπ), βιβλιοθήκη, κυλικείο, καθώς και το μεγάλο αμφιθέατρο του Ιδρύματος.  Αυτό σημαίνει ότι στους χώρους του κτιρίου, τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς, προσέρχονται πανεπιστημιακοί, φοιτητές, υπάλληλοι καθώς και επισκέπτες. Το κτίριο Διοίκησης σχεδιάστηκε έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικά να συνδεθεί λειτουργικά (μέσω ημιυπαιθρίων χώρων ή στοών) με νέα κτιριακά συγκροτήματα που μπορούν να χωροθετηθούν σε μικρή απόσταση προς βορρά με χρήσεις Συνεδριακού Κέντρου, καθώς και Κεντρικού Κτιρίου βοηθητικών λειτουργιών. Το κτιριακό συγκρότημα Εκπαίδευσης το οποίο αποτελείται από ένα κτίριο υποδοχής και γραφείων του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού, γραμματείες σχολών, καθώς και δύο όμοια κτίρια με χώρους εργαστηρίων και αίθουσες διδασκαλίας. Γέφυρες σύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού κτιρίου των γραφείων και των πτερύγων της εκπαίδευσης, ενώνουν με κλειστή σύνδεση τα δεύτερα επίπεδα όλων των κτιρίων και σε ανοιχτή (καλυπτόμενη) σύνδεση τα πρώτα επίπεδα αυτών. Πιο συγκεκριμένα, το συγκρότημα Εκπαίδευσης περιλαμβάνει: το Κτίριο Υποδοχής & Γραφείων (Πτέρυγα 2) του συγκροτήματος Εκπαίδευσης, το οποίο έχει τρεις υπέργειους ορόφους συνολικής επιφάνειας 3.171,23 m², ενώ η επιφάνεια του υπογείου ανέρχεται σε 711,27 m². Το κτίριο περιλαμβάνει χώρους γραφείων του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού, γραμματείες σχολών και κυλικείο για την εξυπηρέτηση του συνόλου του συγκροτήματος. Τα δύο Κτίρια Εργαστηρίων & Διδασκαλίας (Πτέρυγες 1 & 3) του συγκροτήματος Εκπαίδευσης, τα οποία αποτελούνται από δύο επίπεδα πάνω από το έδαφος και είναι όμοια μεταξύ τους. Καλύπτουν τις ανάγκες εκπαίδευσης με τα εργαστήρια και τις αίθουσες διδασκαλίας (15 αίθουσες διδασκαλίας , 13 αίθουσες εργαστηρίων, 2 αίθουσες εργαστηρίων υπολογιστών, 2 αμφιθέατρα διδασκαλίας, 3 αίθουσες σεμιναρίων). Η συνολική επιφάνεια των υπέργειων ορόφων των Κτιρίων Εργαστηρίων & Διδασκαλίας ανέρχεται σε 8.024,22 m² και η επιφάνεια των υπογείων ανέρχεται σε 4.252,01 m² Για την εξυπηρέτηση του συγκροτήματος Διοίκησης προβλέπονται δύο ανοιχτοί χώροι στάθμευσης επιφάνειας 3.500 m² και 3.000 m², ενώ για την εξυπηρέτηση του συγκροτήματος Εκπαίδευσης προβλέπονται δύο ανοιχτοί χώροι στάθμευσης επιφάνειας 4.500 m² και 7.000 m². Το έργο δημοπρατήθηκε την 12-04-2016 και η σύμβαση υπογράφτηκε την 19-08-2016 αντί του ποσού των 19.410.168,62€ με ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα