ΤΕΕ: Απόφαση – ψήφισμα για το έργο Διπλωματούχων Μηχανικών στο Δημόσιο Τομέα

Σε συνέχεια υπομνημάτων και ανακοινώσεων του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων με τις οποίες, μεταξύ άλλων, καταφέρεται εναντίον μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων και στελεχών της ΕΜΔΥΔΑΣ/Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αλλά και σχετικών ανακοινώσεων της ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ συζήτησε αναλυτικά το θέμα και εξέδωσε σχετική απόφαση – ψήφισμα, για την υπεράσπιση του έργου και του ρόλου των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών στο Δημόσιο Τομέα, η οποία έχει ως εξής:

Ψήφισμα της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., εκδίδει το παρακάτω ψήφισμα:

«Διαχρονικά, ο ρόλος των μηχανικών-δημοσίων υπαλλήλων είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της χώρας μας, ενώ ο σύγχρονος Έλληνας μηχανικός-δημόσιος υπάλληλος αποτελεί βασικό διοικητικό και επιστημονικό, επιτελικό και επιχειρησιακό, στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης.

Διαθέτοντας υψηλό επίπεδο μόρφωσης, συστηματικό τρόπο σκέψης, κατάλληλες δεξιότητες και τεχνογνωσία αλλά και υψηλό αίσθημα ευθύνης, οι μηχανικοί προωθούν έμπρακτα τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμβάλλουν στην εξέλιξη των έργων υποδομής, διασφαλίζουν την ποιοτική μελέτη και κατασκευή και παρέχουν εν γένει υπηρεσίες που στοχεύουν στην ασφάλεια και εξυπηρέτηση των πολιτών. Κοινό παρονομαστή αποτελεί πάντα η τήρηση των κανόνων και της νομοθεσίας και οι διαφανείς διαδικασίες, με στόχο την κοινωνική ευημερία και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Το φάσμα των αρμοδιοτήτων οι οποίες ανατίθενται στους μηχανικούς-δημόσιους υπαλλήλους είναι ιδιαίτερα ευρύ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Εκπόνηση Μελετών Δημοσίου Τομέα
  • Έλεγχος Μελετών Δημοσίου Τομέα
  • Έλεγχος και Έγκριση Μελετών Ιδιωτικού Τομέα
  • Επίβλεψη κατασκευής έργων Δημοσίου Τομέα
  • Έλεγχος κατασκευής ιδιωτικών έργων
  • Συμμετοχή σε Συμβούλια
  • Συμμετοχή σε Επιτροπές (διαγωνισμών, επίβλεψης, παρακολούθησης, παραλαβής)

Ειδικά για τους αρχιτέκτονες μηχανικούς του Δημοσίου, αξίζει να σημειωθεί ότι τους έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες οι οποίες βασίζονται στο γνωστικό τους αντικείμενο, όπως αυτό έχει νομικά κατοχυρωθεί στο αρ.4 του ΠΔ 99/2018 και το οποίο περιλαμβάνει τον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό, τον Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Αποκατάσταση και Ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (κτηρίων και συνόλων). Παρά τις αιτιάσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, είναι πασιφανής η αναγκαιότητα και πρόδηλα επιστημονικώς απαραίτητη η αυξημένη συμμετοχή μηχανικών στελεχών του δημοσίου σε Συμβούλια Μνημείων όταν συζητούνται θέματα δόμησης. Η συμβολή των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, άλλωστε, και γενικότερα του τεχνικού κόσμου, στην προστασία, αναστήλωση και ανάδειξη εκατοντάδων μνημείων στη χώρα είναι συγκεκριμένη, μετρήσιμη και ορατή σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

Σε συνέχεια των προαναφερθέντων, το ΤΕΕ θεωρεί αδόκιμη και έωλη τη θέση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, όπως αυτή διατυπώθηκε σε σχετικό υπόμνημα προς το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Νοτίου Αιγαίου, αλλά και σε νεώτερη ανακοίνωσή του που αναφέρεται στις θέσεις της ΕΜΔΥΔΑΣ/Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αρκετά από τα επιχειρήματα και τις αναφορές του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων απαξιώνουν την επιστημονική επάρκεια Μηχανικών του Δημοσίου, υποβαθμίζουν το ρόλο τους στην προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, αμφισβητούν την αξιοπιστία τους και υπονομεύουν το κύρος και την ακεραιότητά τους, ενώ στοχοποιούν στελέχη της ΕΜΔΥΔΑΣ/Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Τονίζουμε, ως ο συλλογικός φορέας των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών, ως ο μεγαλύτερος επιστημονικός φορέας της πατρίδας μας και ως ο πιο σημαντικός εκπρόσωπος του τεχνικού κόσμου της χώρας, ότι είναι αυτονόητη η καταδίκη κάθε πράξης βίας, όπως αυτή του ξυλοδαρμού αρχαιολόγου στη Μύκονο εξαιτίας της άσκησης των καθηκόντων του. Ζητούμε από την Ελληνική Πολιτεία πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ταυτόχρονα απαιτούμε τη θεσμική και συστημική, και μέσω σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων, ενίσχυση και θωράκιση των ελέγχων, αυτοψιών και διαδικασιών εγκρίσεων, γνωμοδοτήσεων και αδειοδοτήσεων στις οποίες συμμετέχουν επιστήμονες δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιαίτερα αυτοί των αρχαιολογικών υπηρεσιών.

Παράλληλα τονίζουμε ότι η αθλιότητα αυτή δεν μπορεί να αποτελέσει ούτε δικαιολογία ούτε έναυσμα για φθηνό λαϊκισμό από κανέναν, ιδίως από συνδικαλιστικούς και επιστημονικούς συλλόγους , όπως ο ΣΕΑ, με ευκρινή στόχο να καρπωθούν οφέλη για την ειδικότητά τους (και τον σύλλογό τους) έναντι άλλων επιστημόνων εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα. Ούτε φυσικά οι ανακοινώσεις της ηγεσίας και του ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων μας οδηγούν να χαρακτηρίσουμε, με οιοδήποτε τρόπο, συλλήβδην, τους Έλληνες Αρχαιολόγους, την προσφορά των οποίων τιμούμε,  όπως εξάλλου αποτυπώνεται με την ουσιαστική μας καταδίκη στο θέμα του ξυλοδαρμού του Αρχαιολόγου στη Μύκονο.

Το ΤΕΕ υπηρετώντας πιστά το θεσμικό του ρόλο έχει σκοπό – μεταξύ άλλων – την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του και στοχεύουν στην πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι άλλωστε συνταγματική επιταγή η παράλληλη προστασία τόσο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς όσο και του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Έχοντας με το μέρος τους το νόμο και το Σύνταγμα, οι Έλληνες Μηχανικοί που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα δεν πρέπει και δεν πρόκειται να εκφοβιστούν από κανέναν, ούτε θα δεχθούν την υποβάθμιση του ρόλου και του έργου τους, συνεχίζοντας να υπηρετούν με τις επιστημονικές και τεχνικές τους γνώσεις το δημόσιο συμφέρον και την Ελληνική Πολιτεία.

Το ΤΕΕ στηρίζει τους Μηχανικούς Δημοσίους Υπαλλήλους στη συμβολή τους, μέσα από τα καθήκοντα και τις εργασίες που τους ανατίθενται, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών. Με αυτά τα δεδομένα, το ΤΕΕ θεωρεί ότι η αποτελεσματική προστασία και της πολιτισμικής κληρονομιάς της χώρας μας προϋποθέτει την αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων επιστημονικών ειδικοτήτων, ανεξαρτήτως είδους ή τομέα απασχόλησης, στην οποία δύνανται να συμβάλλουν ουσιαστικά με τις γνώσεις τους και οι μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι».

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Τεχνική ενημέρωση στο https://gobhma.gr/

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα