Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ή Τεχνικός & Επιστημονικός Ευτελισμός;

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_126 της ΠΕΣΕΔΕ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Όλα ξεκίνησαν με τις αναθέσεις 7 μελετών για τη σύνταξη του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για το «Μάτι» του ν. Αττικής, που ανατέθηκαν, σχεδόν εν κρυπτώ, και κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας των δημοσίων συμβάσεων, καθώς οι σχετικές «προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος» δημοσιεύθηκαν στη στήλη «Ανακοινώσεις» του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΤΕΕ (!!!), δεν είχαν καμία αναφορά στον ν. 4412/2016 ούτε σε άλλη νομοθεσία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, η εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων ήταν αυθαίρετη, και η ανάθεση έγινε με μοναδικό κριτήριο την οικονομική προσφορά, χωρίς τις απαιτούμενες κατά τον νόμο διαδικασίες.

Κάποιοι συνάδελφοι πρόβλεψαν τη συνέχεια, αλλά, πραγματικά,δεν ήταν δυνατόν να διανοηθεί κανείς την έκταση του προβλήματος, τον «ολοκληρωτικό σχεδιασμό», αλλά και την ένοχη σιωπή από όλες τις πλευρές, εντός και εκτός του ΤΕΕ, εντός και εκτός των συναρμόδιων Υπουργείων.

Η επόμενη, λοιπόν, βόμβα, μετά τα «ψιλολόγια» του Πράσινου Ταμείου και των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που είχε εντοπίσει και καταγγείλει ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ, έσκασε με την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης: «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και του Εθνικού Μητρώου Υποδομών», προϋπολογισμού 36.625.000,00€ προ ΦΠΑ, και με δικαίωμα προαίρεσης 50%, όπου το ΤΕΕ λειτούργησε ως «Αναθέτουσα Αρχή», «Φορέας Λειτουργίας» και «Κύριος του Έργου», σε ένα έργο που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Πολλά τα τυπικά και ουσιαστικά προβλήματα της διαδικασίας, καταγγέλθηκαν από τους επαγγελματικούς και κάποιους επιστημονικούς Συλλόγους των Μηχανικών, ασκήθηκαν και προσφυγές από ενδιαφερόμενους / θιγόμενους μηχανικούς, αλλά αποτέλεσμα ουδέν.

Όσα καταγγέλθηκαν, αποδείχθηκαν στη συνέχεια της διαδικασίας. Όμως δεν ίδρωσε το αυτί κανενός, ούτε για την καταστρατήγηση των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την ανάθεση καθαρά τεχνικών αντικειμένων (τοπογράφου, μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, πολιτικού κ.λπ. μηχανικών)ως «γενικών υπηρεσιών», ούτε για την οικονομική & χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική & επαγγελματική ικανότητα που περιόρισαν τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων σε μία και μόνο ένωση που κατέθεσε προσφορά, ή στη ζητούμενη τεχνική ικανότητα που «φωτογράφιζε» την εμπειρία από την εκτέλεση συγκεκριμένης μοναδικής σύμβασης.

Δεν υπήρξε καμία αντίδραση όταν ο τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, ουσιαστικά απέκλεισε από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό τα ίδια του τα μέλη, δρώντας ως «εχθρός τους»!!

Δεν ακούστηκε καμία διαμαρτυρία από τα μέλη της κεντρικής Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) ή των ΔΕ των περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ, για το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο ανέθεσε στο ΝΠΔΔ «Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας» (παρ. 2 άρθρου 5 ν. 4635/2019),ως διαθέτον την αναγκαία τεχνογνωσία, την ανάπτυξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και του Εθνικού Μητρώου Υποδομών, και αυτό [το ΤΕΕ], θεωρώντας ότι δεν διαθέτει ή δεν απαιτείται η αναγκαία τεχνογνωσία (;;;), προώθησε την ανάθεση με δημόσια σύμβαση «γενικών υπηρεσιών» το αντικείμενο που του ανατέθηκε, σε υπεργολάβους του (;;;) οικονομικούς φορείς,που δεν είναι απαραίτητο να είναι πιστοποιημένοι για παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών σε δημόσιο φορέα.!!!!

Τo σήριαλ «ΤΕΕ ως αναθέτουσα Αρχή του ΥΠΕΝ» συνεχίζεται με ενδιαφέρον, στο πακέτο των νέων πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών. Χωρίς έκπληξη, πλέον, παρακολουθούμε την νέα, ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη, «αναθέτουσα Αρχή» της χώρας, να προχωρά ακάθεκτη στις αναθέσεις «πιλοτικά», αρχικά, 12 Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων Δήμων ή Δημοτικών Ενοτήτων, με την προοπτική ανάθεσης άλλων δεκάδων, μέχρι τον συνολικό αριθμό των περίπου 250 συμβάσεων!!!

Συμβάσεις με προϋπολογισμό κατά μέσο όρο της τάξης του 1,5εκ. ευρώ, που αφορούν άμεσα στον αναπτυξιακό και πολεοδομικό σχεδιασμό των αντίστοιχων περιοχών για τα επόμενα 30 χρόνια, ανατίθενται χωρίς καμία τεχνική αξιολόγηση, με μοναδικό κριτήριο την οικονομική προσφορά!!! Και ήδη φάνηκαν τα πρώτα δυσάρεστα αποτελέσματα, όταν στους 8 πρώτους από τους 12 διαγωνισμούς εμφανίστηκαν ποσοστά έκπτωσης μέχρι και 77,5%, με αποτέλεσμα να απειλείται ολόκληρο το πρόγραμμα.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να γίνει σαφές, από την πλευρά του Συλλόγου μας, ότι η ευθύνη δεν αποδίδεται εξ ολοκλήρου στο Υπουργείο και στο ΤΕΕ, για τον τρόπο με τον οποίο προωθείται η ανάθεση των συμβάσεων, αλλά σημαντικά μεγάλο μέρος της ευθύνης αποδίδεται και στα μελετητικάγραφεία, που από μόνα τους ευτελίζουν το κύρος και την αξία των ιδίων και του μελετητικού αντικειμένου.

Για όλα τα παραπάνω, εκτός από τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ, που δεν επέδειξαν καν το θάρρος να υπερασπιστούν τη νομιμότητα και την ορθότητα των ενεργειών τους και τήρησαν σιγήν ιχθύος, ο Σύλλογός μας απευθύνθηκε και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του οποίου Υπηρεσίες συνεργάζονται με το ΤΕΕ στο όλο εγχείρημα. Ούτε όμως από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας υπήρξε καμία αντίδραση.

Δεν γνωρίζουμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία.

Όμως γνωρίζουμε ότι:

  •         Το ΤΕΕ καταστρατηγεί τον θεσμικό ρόλο του και κάθε διάταξη της νομοθεσίας περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, υπερβαίνει τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας, και έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του, στους οποίους περιλαμβάνεται και η μέριμνα για την απασχόληση και την προστασία του κύρους των μελών του.
  •         Ειδικά για το πρόγραμμα των ΤΠΣ και ΕΠΣ, οι συμβάσεις που προγραμματίζεται να ανατεθούν, αναμφισβήτητα πολύ σημαντικού και κρίσιμου για την ανάπτυξη της χώρας αντικειμένου, θα κινδυνέψουν να μην ολοκληρωθούν, λαμβάνοντας υπόψη το έλλειμμα στο θέμα της επίβλεψης, και τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα για την εκπόνηση των μελετών, αλλά και για την απορρόφηση των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

(Το παραπάνω άρθρο περιλαμβάνει απόψεις της πλειοψηφίας των μελών του ΔΣ του ΣΜΕΔΕΚΕΜ)

 

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα