Συστήματα έξυπνης πόλης στον Δήμο Καρδίτσας

Σε εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης διαχείρισης μιας σειράς λειτουργιών στην πόλη της Καρδίτσας προχωρά η Δημοτική Αρχή. Πρόκειται για έξυπνα συστήματα, όπως ονομάζονται, τα οποία αυτοματοποιούν λειτουργίες ή βελτιώνουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες, διευκολύνοντας  την καθημερινότητα των δημοτών και των επισκεπτών μιας περιοχής.

Ειδικότερα στο αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να εγκατασταθούν στην περιοχή παρέμβασης και στο πλαίσιο του έργου του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου τα παρακάτω συστήματα «έξυπνης πόλης»:

  • Σύστημα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (free wifi)
  • Σύστημα έξυπνου οδοφωτισμού
  • Σύστημα καταμέτρησης περιβαλλοντικών μεγεθών
  • Σύστημα τηλεχειρισμού δημόσιων υποδομών και δικτύων της περιοχής παρέμβασης
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης αστικής κινητικότητας
  • Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή παρέμβασης

Αναλυτικότερα:

Ανάπτυξη δικτύου σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi Access Points)

Στο πλαίσιο της ανάπλασης του εμπορικού κέντρου της πόλης και της μετατροπής του σε «Ανοιχτό κέντρο Εμπορίου» (ΑΚΕ), μεταξύ άλλων θα εγκατασταθούν και δώδεκα (12) σημεία ασύρματης πρόσβασης. Τα σημεία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο θα είναι εξωτερικού χώρου, έτσι ώστε να είναι ανθεκτικά και να εξασφαλίζουν ποιότητα υπηρεσίας διασύνδεσης. Το Ασύρματο Δίκτυο θα προφέρει στους χρήστες ενιαίο σημείο διασύνδεσης (κοινό SSID) και δυνατότητα γρήγορης αυθεντικοποίησης (Splash Page Authentication μέσω π.χ. Facebook, google κλπ.).

Αξιοποιώντας δεδομένα από την πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο που προσφέρεται στους επισκέπτες του εμπορικού κέντρου της πόλης, σε συνδυασμό με τα οφέλη του Loyalty & Digital Marketing, ο Δήμος, σε συνεργασία με τον εμπορικό σύλλογο, έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν προσωποποιημένη επικοινωνία με τους πολίτες.

Συστήματα έξυπνου οδοφωτισμού

Στα πλαίσια του Open Mall, ο Δήμος θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων

παρεμβάσεων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής του δημόσιου χώρου και την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας,  με υιοθέτηση και χρήση εφαρμογών έξυπνης πόλης, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται και η αναβάθμιση και έξυπνη διαχείριση του οδοφωτισμού της εμπορικής περιοχής.

Ειδικότερα ο Δήμος προβλέπεται να προβεί στην αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων του δημοτικού οδοφωτισμού και φωτισμού της περιοχής παρέμβασης της πόλης, με νέα φωτιστικά σώματα, νέας τεχνολογίας, βασιζόμενα π.χ. στην τεχνολογία των φωτοδιόδων (LED) με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (στα πλαίσια της ενέργειας 1).

Παράλληλα ο Δήμος θα αποκτήσει και θα εγκαταστήσει σύστημα έξυπνης διαχείρισης οδοφωτισμού, το οποίο θα προσφέρει κεντρική διαχείριση του ηλεκτροφωτισμού του χώρου παρέμβασης και θα δίνει τη δυνατότητα παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στο δημότη, με ταυτόχρονη επίτευξη ουσιαστικής εξοικονόμησης τόσο της καταναλισκόμενης ενέργειας (λογαριασμός ΔΕΗ), όσο και του διαχειριστικού κόστους.

Σύστημα καταμέτρησης περιβαλλοντικών μεγεθών

Οι πόλεις παγκοσμίως αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ποιότητα του αέρα, τα επίπεδα θορύβου, την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τον αντίκτυπό της, τόσο στην υγεία όσο και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Με την ανάπτυξη ενός δικτύου περιβαλλοντικών αισθητήρων, οι πόλεις αποκτούν τη δυνατότητα να μετρούν και να αξιολογούν κρίσιμα μεγέθη για το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται. Το δίκτυο αυτό θα επιτρέπει την παρακολούθηση, τη σύγκριση και την ανάλυση ενός ευρέος φάσματος ρύπων και σωματιδίων σε πραγματικό χρόνο έτσι ώστε συμβάλλει στην εξαγωγή πολύτιμων αναλύσεων και την παροχή ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο, για την αναγνώριση και επισήμανση τυχόν έκτακτων προβλημάτων.

Σκοπός είναι να αποτιμώνται σε πραγματικό χρόνο τα συστατικά της ρύπανσης όπως τα επίπεδα των  σωματιδίων (PM 1, PM 2.5, PM 10), το όζον (Ο3), το διοξείδιο του αζώτου (NO2), το μονοξείδιο του Άνθρακα (CO), το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και το διοξείδιο του θείου (SO2). Παράλληλα, θα μπορούν να μετρηθούν και βασικές μετεωρολογικές παράμετροι (θερμοκρασία, υγρασία ατμοσφαιρική πίεση), οι οποίες συμβάλουν στη συσσώρευση των ρύπων αλλά και σε αίσθημα δυσφορίας των πολιτών. Τα δεδομένα από τα δίκτυο αυτό θα είναι «ανοιχτά» σε πρόσβαση στους πολίτες και σε όσους φορείς του Δήμου θα επιθυμούν να τα αξιοποιήσουν, μαζί με ιστορικά στατιστικά τους στοιχεία.

Η δράση αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός ευφυούς συστήματος καταμέτρησης περιβαλλοντικών μεγεθών του αστικού περιβάλλοντος σε σημείο του Δήμου που θα προκύψει κατά τη μελέτη εφαρμογής.

Οι περιβαλλοντικοί αισθητήρες θα συγκεντρώνουν μετρήσεις δεικτών ποιότητας της ατμόσφαιρας και οι δημότες του Δήμου Καρδίτσας θα ενημερώνονται και μέσω εφαρμογής για τα επίπεδα ρύπανσης του αέρα σε μικροσωματίδια και σε ρυπογόνα αέρια, όπως CO2 που εκλύεται τόσο από την κυκλοφοριακή συμφόρηση στο οδικό δίκτυο από τον καθημερινό όγκο των οχημάτων όσο και από την καύση ξύλου (τζάκια, λέβητες ξύλου, πέλλετ, κ.λπ) τον χειμώνα.

Σύστημα τηλεχειρισμού δημόσιων υποδομών και δικτύων της περιοχής παρέμβασης

Η εφαρμογή συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας στο Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (ΑΚΕ) αναμένεται να διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών και παράλληλα να αναβαθμίσει την εμπειρία της επίσκεψής τους. Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας, καθώς επίσης η πολύμορφη αξιοποίηση του πλούτου δεδομένων που θα παραχθεί, εξασφαλίζεται με την εγκατάσταση και χρήση της πλατφόρμας έξυπνης πόλης.

Η πλατφόρμα έξυπνης πόλης ολοκληρώνει δεδομένα και λειτουργίες από επιμέρους «έξυπνες» εφαρμογές και παρέχει υπηρεσίες προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα στελέχη του δήμου και του εμπορικού συλλόγου. Στηριζόμενη στη λογική του διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things) συγκεντρώνει δεδομένα που παράγονται από διάφορες πηγές, όπως οι αισθητήρες, το ασύρματο δίκτυο και οι διάφορες άλλες εφαρμογές και κατόπιν τα κανονικοποιεί, μετατρέποντάς τα σε μορφή που είναι κατάλληλη για περεταίρω χρήση και εκμετάλλευση.

Με αυτά τα μέσα η πόλη σταματά να διαχειρίζεται αποσπασματικά τομείς όπως ο οδοφωτισμός, το ασύρματο δίκτυο (WiFi), το πάρκινγκ, την ασφάλεια και προστασία του κοινού, εφαρμογές

παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κ.α. και τα προσεγγίζει πλέον με ενιαίο και ευέλικτο τρόπο (όπως ακριβώς σε ένα κλειστού τύπου Mall). Εταιρίες ή και πανεπιστήμια που ειδικεύονται στην ανάπτυξη εφαρμογών, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που παράγουν συνεχώς νέες υπηρεσίες για την πόλη, τον πολίτη και την τοπική οικονομία.

Ταυτόχρονα ο εμπορικός κόσμος της πόλης αποκτά πρόσβαση σε πολύτιμη πληροφορία που αφορά τους επισκέπτες του ΑΚΕ και τις συνήθειες τους, ενώ μπορεί να αλληλοεπιδράσει μαζί τους, στέλνοντας προσφορές με στοχευμένο και πολυκαναλικό τρόπο. Για παράδειγμα παράγονται δεδομένα για τον αριθμό και τα δημογραφικά στοιχεία των επισκεπτών, καθώς επίσης για τις τάσεις μετακίνησης του πλήθους μεταξύ προκαθορισμένων ζωνών του ΑΚΕ.

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα