ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Επιστολή ΠΕΣΕΔΕ προς Υπουργό και Υφυπουργό Υποδομών για τους συντελεστές αναθεώρησης

1.Η με αρ. 35981/ΦΕΚ5983Β-20.12.2021 Υπουργική Απόφαση
2.Η με αρ. 111/16.02.2021 επιστολή μας
3.Η με αρ. 228/27.04.2021 κοινή επιστολή εργοληπτικών οργανώσεων
4.Η με αρ.Α2995/29.12.2021 επιστολή της τεχνικής εταιρείας Τ.Ε.Κ.-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ : Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Κ. Αχ. Καραμανλή
                        Υφυπουργό Υποδομών κ. Γ. Καραγιάννη
ΚΟΙΝ : Υπουργό Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Με προγενέστερες επιστολές μας Σας είχαμε ενημερώσει για την σημαντική αύξηση των τιμών υλικών, αναγκαίων για την υλοποίηση των δημοσίων έργων, που συντελείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από το καλοκαίρι του 2020 και είχαμε εκφράσει τις ανησυχίες μας για την απρόσκοπτη υλοποίηση των συμβάσεων και για την βιωσιμότητα χιλιάδων εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Για το τμήμα του τεχνικού κόσμου της χώρας που κατασκευάζει και παράγει τεχνικά έργα, η αναθεώρηση των τιμών εργασιών των προϋπολογισμών των έργων θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα στην προσπάθεια αντιμετώπισης της οικονομικής ασφυξίας των εργοληπτικών επιχειρήσεων, που έχει δημιουργηθεί κυρίως λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19 στην παγκόσμια αγορά.

Δυστυχώς, οι συντελεστές αναθεώρησης όπως έχουν υπολογισθεί και έχουν εγκριθεί με την Υπουργική Απόφαση (βλέπε (1) σχετικό) καλύπτουν μόνο κατά ένα μέρος την σημαντική οικονομική ζημία που έχουν υποστεί χιλιάδες εργοληπτικές επιχειρήσεις της χώρας. Η αναποτελεσματικότητα των εγκεκριμένων συντελεστών αναθεώρησης έχει δύο κύριες αιτίες :

  1. Κατηγορίες Εργασιών χωρίς εγκεκριμένους συντελεστές αναθεώρησης

Γνωρίζουμε ότι επίκειται υπουργική εγκύκλιος, στην οποία θα διευκρινίζεται και θα δίνεται οδηγία στις Αναθέτουσες Αρχές για χρήση παραπλήσιων συντελεστών αναθεώρησης σε κωδικούς, για τους οποίους δεν υπάρχει υπολογισμός αναθεώρησης.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν κατηγορίες εργασιών, όπως οι κατηγορίες των ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, των ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ και των ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, για τις οποίες δεν έχει υπολογισθεί και δεν έχει εγκριθεί κανένας συντελεστής. Στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ έχουν υπολογισθεί συντελεστές αναθεώρησης για ελάχιστες εργασίες. Σημαντικό δε είναι ότι δεν υπολογίσθηκαν συντελεστές για εργασίες που περιλαμβάνουν την προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού μεγάλης δυναμικότητας και αξίας, ο οποίος ενσωματώνεται σε σύνθετα βιομηχανικά, υδραυλικά και κτιριακά έργα και ο οποίος είναι, κατά το πλείστον, προελεύσεως οίκων εξωτερικού.

Όπως γνωρίζετε, οι παραπάνω κατηγορίες εργασιών αποτελούν σημαντικό τμήμα πολλών έργων και η μη θέσπιση συντελεστών αναθεώρησης δημιουργεί αδικαιολόγητα συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Τέλος, η χρήση παραπλήσιων κωδικών αναθεώρησης θα δημιουργήσει πρόσθετες προστριβές μεταξύ Αναδόχων και Αναθετουσών Αρχών ως προς τον προσδιορισμό του πλέον αντιπροσωπευτικότερου συντελεστή.

  1. Παρωχημένες Αναλύσεις Τιμών Εργασιών

Για ακόμη μία φορά ο κλάδος μας καλείται να αντιμετωπίσει τις παθογένειες της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Εδώ και δεκαετίες έχουμε επισημάνει την ανάγκη σύνταξης νέων επικαιροποιημένων Αναλύσεων Τιμών Εργασιών χωρίς, δυστυχώς, μέχρι σήμερα αυτή να έχει πραγματοποιηθεί. Η ελληνική εργοληπτική επιχείρηση είναι καταδικασμένη να αποζημιώνεται με αναλύσεις άρθρων της δεκαετίας του 1970. Ενώ έχουμε αλλάξει αιώνα, τεχνολογία, υλικά και τρόπο εργασίας, στα δημόσια έργα λειτουργούμε με τα επίσημα άρθρα της προηγούμενης πεντηκονταετίας. Το αποκορύφωμα δε σε αυτή την παρωχημένη λειτουργία είναι ότι κανείς από τα υψηλόβαθμα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης δεν δείχνει διαθέσιμος να αναλάβει πρωτοβουλία εκσυγχρονισμού και αποκατάστασης της προφανούς αδικίας, που υφίστανται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Τα τελευταία χρόνια σε πολλές κατηγορίες εργασιών, ιδιαίτερα σε ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, η αναλογία κόστους υλικού και εργασίας έχει αλλάξει δραστικά, με το κόστος εργασίας, εξαιτίας της προόδου της τεχνολογίας, να έχει μειωθεί σημαντικά. Επίσης, πάλι για τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. η επιλογή των κωδικών αναθεωρήσεων είναι μη αντιπροσωπευτική κυρίως λόγω χρήσης νέων υλικών και τεχνολογιών. Είναι βασισμένη σε κωδικούς αναθεώρησης που αφορούν κυρίως κτιριακά έργα και όχι βιομηχανικά και πιο εξειδικευμένα ηλεκτρομηχανολογικά έργα.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Αυτό που απαιτεί η εποχή μας, εφόσον θέτουμε ως πρωταρχικό στόχο την έξοδο από την πολυετή οικονομική ύφεση και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας, είναι η βελτίωση και η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών με έμφαση στην διαφάνεια και στην αποτελεσματικότητα. Ως χώρα, κατά την υλοποίηση των δημοσίων συμβάσεων, που ως γνωστόν συμβάλλουν κατά πολύ στην παραγωγικότητα και στην οικονομική ανάπτυξη, έχουμε επιδείξει ροπή προς την τυπολατρία και την γραφειοκρατία, που φρενάρουν την εθνική προσπάθεια για ένα νέο παραγωγικό οικονομικό μοντέλο.

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι αυξήσεις των τιμών των υλικών που ενσωματώνονται στα δημόσια έργα και να αμβλυνθούν οι τεράστιες αδικαιολόγητες απώλειες, που υφίστανται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις από την αιτία αυτή, επιτρέψτε μας να προτείνουμε τα παρακάτω :

 

  • Προσδιορισμός συντελεστών αναθεώρησης για εκείνες τις ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ εργασιών που δεν έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην πρόσφατη υπουργική απόφαση.
  • Εκ νέου υπολογισμός συγκεκριμένων συντελεστών αναθεώρησης, ιδιαιτέρως για ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, λαμβάνοντας υπόψιν την σημερινή εποχή και τεχνολογία ώστε να διορθωθεί επιτέλους η διαρκής στρέβλωση.
  • Για όσους κωδικούς αναθεώρησης δεν έχουν υπολογισθεί συντελεστές αναθεώρησης να προσδιορισθεί ως συντελεστής ο μέσος όρος αναθεώρησης κατηγορίας εργασίας, όπως προκύπτει από τους εγκεκριμένους συντελεστές της συγκεκριμένης κατηγορίας και αυτός να χρησιμοποιηθεί από τις Αναθέτουσες Αρχές. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα δημιουργηθεί αντιδικία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών για την επιλογή του συντελεστή και κυρίως η αναθεώρηση Θα είναι ΙΔΙΑ για όλους τους Αναδόχους της χώρας.

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα