Σύνταξη καταλόγου Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΤΕΕ για τη συγκρότηση Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με το Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α), “Έλεγχος Δομημένου Περιβάλλοντος/Οικοδομικές ‘Αδειες/Αυθαίρετα και λοιπές διατάξεις” όπως αυτό ισχύει , καλείται να υποδεικνύει Αρχιτέκτονες Μηχανικούς Τακτικά Μέλη του για τη συγκρότηση των ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Σ.Α.)

α) στις οκτώ (8) Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ

β) στις Περιφερειακές Ενότητες  ΚΥΚΛΑΔΩΝ της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου,

τα οποία θα συγκροτηθούν για  τη 2ετία 2024-2025.

Τα ειδικότερα προσόντα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που απαιτούνται για τη συμμετοχή στα Σ.Α., καθορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4495/2017(ΦΕΚ 167/Α),  ως ακολούθως :

α) αρχιτέκτονες που διαθέτουν δωδεκαετή αρχιτεκτονική εμπειρία

ή πληρούν δύο τουλάχιστον από τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

αα) οκταετή εμπειρία,

ββ) διάκριση σε πανελλήνιο ή διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό,

γγ) μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο,

δδ) κατοχή μελετητικού πτυχίου τάξης Β΄ και Γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 (Α΄ 42) στην κατηγορία μελετών 7 της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3316/ 2005 (Α΄ 42).

Το ΤΕΕ θα καταρτίσει σχετικούς Καταλόγους Σ.Α. (Σ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ και Σ.Α. ΚΥΚΛΑΔΕΣ), οι οποίοι θα περιλαμβάνουν όλους τους ενδιαφερόμενους, που πληρούν τις ανωτέρω νόμιμες προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν.4495/2017, ως αυτό σήμερα ισχύει, και των οποίων η Αίτηση θα γίνεται αποδεκτή.

Συγκεκριμένα, καλούνται τα ενδιαφερόμενα Μέλη του ΤΕΕ, Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και με δ/νση κατοικίας ή επαγγελματικής έδρας εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (περιοχή ΚΥΚΛΑΔΕΣ),  να υποβάλουν Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη των παραπάνω Καταλόγων, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται στο ΕΝΤΥΠΟ που ακολουθεί.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Μαζί με την Αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι συνυποβάλλουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

Α) αρχιτέκτονες που διαθέτουν δωδεκαετή αρχιτεκτονική εμπειρία:

-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  μέσω gov.gr  για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία συμπληρώνεται το παρακάτω κείμενο :

τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτησή μου προς το ΤΕΕ για να συμμετέχω στον κατάλογο Μελών του Τ.Ε.Ε. για τη στελέχωση των ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Σ.Α)  είναι αληθή.

 

Επίσης, δηλώνω ότι για την  απόδειξη της 12ετούς αρχιτεκτονικής εμπειρίας κατέχω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  τα οποία και θα προσκομίσω εφόσον ζητηθούν

 

Β) αρχιτέκτονες που ΔΕΝ διαθέτουν 12ετή αρχιτεκτονική εμπειρία:

Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα περιλαμβάνονται στοιχεία τεκμηρίωσης της 8ετούς εμπειρίας (π.χ. σύντομη περιγραφή έργου, καθήκοντα, στοιχεία εργοδότη, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα απασχόλησης, επιμορφώσεις κλπ.)

Τους κατά περίπτωση αναφερόμενους στη νομοθεσία ΤΙΤΛΟΥΣ

– ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  μέσω gov.gr  για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία συμπληρώνεται το παρακάτω κείμενο :

τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτησή μου προς το ΤΕΕ για να συμμετέχω στον κατάλογο Μελών του Τ.Ε.Ε. για τη στελέχωση των ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (Σ.Α)  είναι αληθή και με την αίτησή μου συνυποβάλλω και τους αναφερόμενους στη νομοθεσία ΤΙΤΛΟΥΣ που απαιτούνται για τη συμμετοχή  στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

 

Επίσης, δηλώνω ότι για τα στοιχεία που δηλώνονται στο βιογραφικό μου για την  απόδειξη των  ετών αρχιτεκτονικής εμπειρίας, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ αναφερόμενους στη νομοθεσία ΤΙΤΛΟΥΣ, κατέχω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  τα οποία και θα προσκομίσω εφόσον ζητηθούν

 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3213/2003 τα Μέλη των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής είναι υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ)

Πρέπει να συμπληρωθούν ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ της Αίτησης και κατόπιν αυτή να υπογραφεί. Επίσης, πρέπει να υποβληθούν όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται ελλείψεις, ανακολουθίες ή ανακρίβειες στα στοιχεία που υποβάλλονται (τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων μηχανικών θα ελέγχονται με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία στο Μητρώο Μελών ΤΕΕ) , η  Αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Τα ως άνω Έγγραφα   θα υποβάλλονται στο  Γραφείο Εκπροσωπήσεων του ΤΕΕ ως συνημμένα  σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf)

στο Email:  ekprosopisis@central.tee.gr

Προθεσμία υποβολής :  Μέχρι την 15/12/2023.

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter

 

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα