ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΓΜ 2019: Το μέλλον είναι τώρα…

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_118 της ΠΕΣΕΔΕ

Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Συνέδριο του ΣΕΓΜ 2019 «Οι Μελετητικές – Συμβουλευτικές Επιχειρήσεις μπροστά στις νέες απαιτήσεις και αγορές», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Hilton Athens, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

Το συνέδριο, το οποίο παρακολούθησαν 280 και πλέον σύνεδροι, χαρακτηρίστηκε εξαιρετικό, τόσο από πλευράς ενδιαφέροντος της θεματολογίας όσο και από την πολύ υψηλή ποιότητα των προσκληθέντων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο συνέδριο διατυπώθηκαν σημαντικές επισημάνσεις και προτάσεις για τις αναγκαίες θεσμικές και επιχειρηματικές μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του μελετητικού – συμβουλευτικού  κλάδου και, εν γένει της βιομηχανίας των υποδομών-κατασκευών της χώρας μας.

Οι κ.κ. Nelson Ogunshakin OBE (CEO of FIDIC), Kevin Rudden (President of EFCA), Γιάννης Φωτεινός (CEO της ΣΑΛΦΩ ΑΕ) και Liv Kari Skudal Hansteen (CEO of the Norwegian Association for the Consulting Engineering industry) παρουσίασαν τις νέες απαιτήσεις, τις προοπτικές και τις μελλοντικές τάσεις και προκλήσεις του μελετητικού-συμβουλευτικού κλάδου στο σημερινό παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πολιτικό, γεωπολιτικό, οικονομικό και τεχνολογικό γίγνεσθαι. Από τις ομιλίες τους καταδείχθηκε η σημαντική υστέρηση του τεχνικού κλάδου της χώρας μας σε σχέση με τα άλλα ανεπτυγμένα κράτη και η επιτακτική ανάγκη άμεσης υλοποίησης θεσμικών και επιχειρηματικών μεταρρυθμίσεων και μετασχηματισμών με στόχο την ανάκαμψη και την ανάπτυξη του κλάδου και την ανταγωνιστική παρουσία αυτού στο διεθνές περιβάλλον.

Οι κ.κ. Ελευθέριος Τσιάβος (Μονάδα C7 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και Jan Van der Putten (Secretary General of EFCA) ανέδειξαν την αναγκαιότητα προσαρμογής των μελετητικών επιχειρήσεων στις απαιτήσεις των νέων μοντέλων χρηματοδότησης έργων υποδομής και κατασκευών που έχει σχεδιάσει η Ε.Ε. και της αναζήτησης συνεργειών/συνεργασιών με τον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά και με ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα. Επίσης, ανέφεραν τον σημαντικό ρόλο που έχουν στη διαχείριση των κεφαλαίων οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί εξωτερικής βοήθειας των κρατών-μελών της Ε.Ε., καταδεικνύοντας την απουσία της χώρας μας στη λήψη των αποφάσεων λόγω της μη ύπαρξης αντίστοιχου οργανισμού, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΣΕΓΜ και άλλων φορέων.

Ο κ. Νίκος Χριστοδουλάκης (Καθηγητής Ο.Π.Α.) παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση της οικονομίας και το επενδυτικό κενό στην Ελλάδα, σε σχέση με τον κλάδο των υποδομών-κατασκευών, τις ευκαιρίες που υπάρχουν για μια δυναμική ανάκαμψη των επενδύσεων (έπειτα από μια δεκαετία καθήλωσης), εφαρμόζοντας αντίστοιχες διεθνείς πρακτικές σχεδιασμού, χρηματοδότησης και υλοποίησης.

Ο κ. Πέτρος Ευγενικός (ειδικός συνεργάτης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων) παρουσίασε τις βασικές αρχές και τις πολιτικές επιλογές προσέγγισης του στρατηγικού σχεδιασμού και της προετοιμασίας του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027, καθώς και του υπό θέσπιση νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης πενταετούς ορίζοντα με στόχο τη βελτιστοποίηση του συντονισμού και υλοποίησης του ΠΔΕ. Περαιτέρω, σημείωσε αφενός τη σημαντική υστέρηση που παρουσιάζει το τρέχον ΕΣΠΑ, αφετέρου την έλλειψη ωριμότητας έργων και, ως εκ τούτου, την αναγκαιότητα άμεσης χρηματοδότησης μελετών για την ωρίμανση νέα έργων και δράσεων στους άξονες προτεραιότητας του νέου ΕΣΠΑ.

Ο κ. Σέργιος Λαμπρόπουλος (ομ. Καθηγητής ΕΜΠ) παρουσίασε τη διαχρονική έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και την αναγκαιότητα κατάστρωσης ενός Στρατηγικού Σχεδίου Υποδομών, το οποίο θα έχει ολιστική προσέγγιση, περιλαμβάνοντας όλους τους τομείς των υποδομών, και θα βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες και συνθήκες της χώρας.

Ο κ. Νίκος Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, παρουσίασε τις βασικές πολιτικές και αρχές που θα υιοθετήσει η κυβέρνηση για την κατάστρωση ενός ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Ανάπτυξης Υποδομών, καθώς και τα νέα εργαλεία που προγραμματίζει να χρησιμοποιήσει για τη βελτίωση της ποιότητας των έργων και τη μείωση του κόστους και του χρόνου ολοκλήρωσής τους, διευρύνοντας τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, ανακοίνωσε την επικείμενη προώθηση της νομοθέτησης του μοντέλου των «προτάσεων καινοτομίας» ή «πρότυπων προτάσεων», το οποίο κρίνεται ότι μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη υποδομών και άλλων έργων στην τρέχουσα συγκυρία.

Οι κ.κ. Χριστίνα Θεοχάρη (Δρ. Περιβαλλοντολόγος & Πολιτικός Μηχανικός), Ευάγγελος Σαπουντζάκης (Καθηγητής ΕΜΠ), Βασίλης Χαλκιάς (President of International Road Federation) και Αναστάσιος Στάμου (Καθηγητής ΕΜΠ), παρουσίασαν τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και απαιτήσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή των υποδομών και τεχνικών έργων, καθώς και για τον έλεγχο και τη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών, και τις ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριοποίησης του μελετητικού κλάδου στους τομείς αυτούς.

Οι κ.κ. Ιωάννης Γκόλιας (Καθηγητής και τ. Πρύτανης ΕΜΠ), Άγγελος Αμδίτης (Διευθυντής Έρευνας Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.), Kasper Wildeboer (GRUNDFOS), Antonis Pothitos (Schneider Electric), Milena Feustel (Deputy Chair of EU BIM Task Group) και Issam El-Absi (CCC BIM Centres General Manager) παρουσίασαν δυνατότητες και ευκαιρίες διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των μελετητικών επιχειρήσεων σε νέα πεδία, όπως οι «έξυπνες πόλεις», οι «έξυπνες μεταφορές», έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας, υδάτων, κ.ά., αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα προσαρμογής στις ραγδαίες εξελίξεις της νέας ψηφιακής εποχής, εξοικείωσης και χρήσης νέων ψηφιακών εργαλείων, όπως το Building Information Modelling (BIM) που προβλέπεται να υιοθετηθεί από την ΕΕ σε όλα τα έργα που θα χρηματοδοτεί.

Ο κ. Γιάννης Μανιάτης (Καθηγητής Παν. Πειραιώς και π. Υπουργός) παρέθεσε τις αναπτυξιακές προκλήσεις και δυνατότητες της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες εξελίξεις και μεταβολές που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τις απαιτήσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και στην 4η βιομηχανική επανάσταση. Περαιτέρω, επισήμανε την αναγκαιότητα αλλαγής σελίδας και προώθησης μιας νέας εταιρικής σχέσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με ένα κράτος – στρατηγείο που θα χαράσσει πολιτική και θα ασκεί επιτελικά και ελεγκτικά καθήκοντα, το οποίο θα συνεργάζεται με ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα παρέχουν, πιστοποιημένα, ποιοτικές υπηρεσίες.

Ο κ. Γιώργος Συριανός (Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ) ανακοίνωσε την ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), εκπροσωπώντας τους τρεις ιδρυτικούς φορείς ΣΑΤΕ, ΣΤΕΑΤ και ΣΕΓΜ, οι οποίοι με τη διαμόρφωση κοινού μετώπου, με τη δημιουργία Ομάδων Εργασίας με σημαντικό έργο, με τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και, εν τέλει, με την ίδρυση του ΕΣΒΥΚ, ως απάντηση στη διαχρονική έλλειψη ενιαίας εκπροσώπησης του ευρύτερου τεχνικού κλάδου, έκαναν πράξη την απαίτηση αλλαγής σελίδας και γόνιμης συνεργασίας όλων για την έξοδο από την καταστροφική πορεία, την ανάκαμψη του κλάδου και την ουσιαστική συμμετοχή του στην προσπάθεια ταχείας ανάπτυξης της χώρας μας.

Ο κ. Γιώργος Ξηρογιάννης (Αν. Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ) ανέλυσε τις 10 σημαντικότερες προκλήσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με μοχλό τον ιδιωτικό τομέα που έχει καταγράψει ο ΣΕΒ, ενώ ο κ. Μανώλης Σιγάλας (CEO of Hill International Hellas) παρουσίασε τις μεγάλες προσδοκίες και τον κρίσιμο ρόλο του τεχνικού κλάδου για την ωρίμανση και την υλοποίηση των επενδύσεων και, συνακολούθως, την υποστήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας.

Ο κ. Jaap N. De Koning (Chair of EFCA Internal Market Committee) παρουσίασε την εμπειρία από τις δημόσιες συμβάσεις στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και τις θέσεις της EFCA για τους ενδεικνυόμενους τρόπους ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων συμβουλευτικών υπηρεσιών και έργων με σύγχρονα, ποιοτικά κριτήρια. Στο ίδιο σημαντικό θέμα, ο κ. Vassilios Kanaras (DG GROW, European Commission) παρουσίασε τις πολιτικές της Ε.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις και την πολύ κακή εικόνα της χώρας μας στις σχετικές αξιολογήσεις, ιδίως στο μείζον θέμα της επικέντρωσης στην ποιότητα αντί στη χαμηλότερη τιμή, και πρότεινε την άμεση έναρξη τριμερούς συνεργασίας (DG GROW, ελληνικών αρχών και επιχειρηματικών φορέων) με στόχο τη βελτίωση του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών.

Τέλος, υπό τον συντονισμό του δημοσιογράφου Νίκου Ρουσάνογλου (Καθημερινή), οι κ.κ. Δημήτρης Ζωντανός (LAMDA Development), Πάνος Παναγιωτίδης (DIMAND S.A.), Ευγένιος Δενδρινός (Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.) και Λιάνα Κυριοπούλου (Grivalia) σχολίασαν το θετικό κλίμα που διαμορφώνεται για την προσέλκυση και την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων στην Ελλάδα και παρουσίασαν τα εκτελούμενα και τα προγραμματιζόμενα επενδυτικά τους σχέδια στον τομέα της αξιοποίησης ακινήτων, σημειώνοντας την εμπιστοσύνη που δείχνουν στις ελληνικές επιχειρήσεις. Επισήμαναν, όμως, το μειονέκτημα της πολυδιάσπασης των μελετητικών εταιρειών και την ανάγκη συνεργασιών προκειμένου να δημιουργηθούν σχήματα με ικανό μέγεθος και σύγχρονες υποδομές και εξειδίκευση, τα οποία θα μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένες, ποιοτικές και ανταγωνιστικές υπηρεσίες για την κάλυψη των χρονικών, τεχνικών και οικονομικών απαιτήσεων των επενδύσεων.

Εξάγοντας το γενικό συμπέρασμα του συνεδρίου, ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, κ. Κωνσταντίνος Καλέργης, δήλωσε: «Απαιτείται –εδώ και τώρα- «αλλαγή σελίδας» και «τρέξιμο» από τις ελληνικές επιχειρήσεις, την πολιτική ηγεσία και τη δημόσια διοίκηση, προκειμένου να ανακάμψει ο τεχνικός κλάδος, να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας, αλλά και να συγκλίνει με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες βρίσκονται πολύ μπροστά και συνεχίζουν με γοργά βήματα την προσαρμογή τους στις παγκόσμιες πολιτικές, γεωπολιτικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Είναι επιτακτική ανάγκη, πλέον, να αφήσουμε πίσω μας τις αποτυχημένες πολιτικές και τις κακές πρακτικές, και να συνεργαστούμε όλοι για την προστασία και προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη εταιρειών με σύγχρονη οργάνωση και υποδομές, με πραγματικές δυνατότητες παροχής ποιοτικών και ανταγωνιστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ευθύνη και σεβασμό στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στις μελλοντικές γενιές. Όπως είπε και ο CEO της FIDIC, Dr Nelson Ogunshakin OBΕ, “το μέλλον είναι τώρα…”».

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα