ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_121 της ΠΕΣΕΔΕ

 

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι image-15.png

Αριθμ. Πρωτ. 28 /20                      Πύργος 01/10/2020
ΘΕΜΑ:Υποβολή  Ε 12
ΠΡΟΣ: ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΟΙΝ. :1) Γεν. Γραμματέα κ Άννα  Στρατηνάκη  2)Διοικητή  ΕΦΚΑ

Αξιότιμε  κ. Υπουργέ

Είναι γνωστό ότι στην προσπάθειά Σας για την πάταξη της ανασφάλιστης εργασίας, με την επιβολή της κατάστασης Ε 12, τα πράγματα περιπλάκισαν περισσότερο και  τα προβλήματα για τους υπόχρεους Α.Π.Δ. εργολήπτες δημοσίων έργων διογκώθηκαν περαιτέρω.

Έτσι σήμερα τα κατά τόπους ΕΦΚΑ, όταν γίνεται αναγγελία ενός νέου έργο, σπεύδουν να κοινοποιήσουν στον αναγγέλλοντα ένα ποσοστό υποχρεωτικής εργατικής δαπάνης (τεκμαρτό), με βάση την αναχρονιστική απόφαση              Φ 21/405/02/ΦΕΚ 4188/ 5-4-02, η οποία πρακτικά παραγκωνίζει την κατάσταση Ε 12, την οποία με τόσο κόπο στέλνουμε καθημερινά στα εργοτάξια, ώστε να ευρίσκεται εκεί κατά την έναρξη των εργασιών (απόφαση 40331/Δ1/13521/19-9-2019).

Πέραν τούτων όμως οι μικρές εργοληπτικές μας επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα.

Κατά τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ η ασφάλιση του μόνιμου προσωπικού δεν  λογίζεται ασφαλιστική δαπάνη των έργων που εκτελεί μια εργοληπτική επιχείρηση και γεννάται αυτομάτως το ερώτημα: “Γιατί μια εργοληπτική επιχείρηση να προστρέξει να προσλάβει μακροχρόνια ανέργους με το επιδοτούμενο κατά 75% κατά μέσο όρο πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ, όταν οι ασφαλιστικές του εισφορές δεν αναγνωρίζονται από το ΕΦΚΑ ως απόρροια της εργατικής δαπάνης στα έργα δραστηριότητά της. Και ανάποδα: “Εάν εγώ προσλάβω έναν συγκεκριμένο αριθμό εργατοτεχνιτών με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και κατασκευάσω τα έργα μου μόνο με αυτούς (μπετατζίδες, σοβατζίδες, πλακοστρωτάδες), δηλωμένους στο σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ”, υποχρεωτικά με την πρόσληψή τους , τι εργατική  δαπάνη θα παρουσιάσω  στο ΕΦΚΑ, ώστε να πάρω  βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας και να εισπράξω  τους διάφορους λογαριασμούς ;

Κύριε Υπουργέ

Είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορέσω να εισπράξω, γιατί παρ΄ ότι θα έχω κατασκευάσει το έργο (π.χ. ανάπλαση) με το μόνιμο προσωπικό που θα έχω προσλάβει μέσω των υπερεπιδοτούμενων και δελεαστικών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και το οποίο θα είναι αυτοδίκαια ασφαλισμένο, λόγω της απουσίας Α.Π.Δ., που ν’ αντιστοιχεί στην “παλαιομοδίτικη” “τεκμαρτή δαπάνη” της μνημονευθείσης απόφασης.

Κατά συνέπεια κ. Υπουργέ η πρόταση η δική μας προκειμένου να βρουν απασχόληση οι μακροχρόνια άνεργοι και να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να μειωθεί η ανεργία και να κινηθούν τα διάφορα προγράμματα που θα φέρουν λίγο “οξυγόνο” στην περιφερειακή οικονομία είναι:

  • Η κατάργηση τώρα της τεκμαρτής εργατικής δαπάνης, της καθιέρωσης ως αδιαμφισβήτητου στοιχείου απασχόλησης της κατάστασης Ε 12 και παράλληλα της αποδοχής των ασφαλιστικών εισφορών του μόνιμου προσωπικού των απασχολούμενων στα οικοδομοτεχνικά έργα, ως επαρκές στοιχείο ασφάλισης απασχόλησης.

Σε διαφορετική περίπτωση ελάχιστοι εργατοτεχνίτες θ’ απορροφηθούν από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, παρ’ ότι υπάρχουν πολλοί άνεργοι και παρ’ ότι οι κατασκευές τους έχουν ανάγκη.

Αριθμ. Πρωτ. 29 /20            Πύργος  08/10/2020
ΠΡΟΣ: ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Υπουργό κ. Βρούτση
ΚΟΙΝ. :1) Γεν. Γραμματέα κ Άννα Στρατηνάκη 2)Διοικητή  ΕΦΚΑ 3)ΠΕΣΕΔΕ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Είναι γεγονός ότι οι νόμοι γίνονται για την ομαλή και άρτια λειτουργία του κράτους, την πάταξη της γραφειοκρατίας, την μείωση της αδικίας, τον περιορισμό της “αυτοδικείας” και την ευημερία του πολίτη .

Είναι ακόμη γνωστό τοις πάση ότι νόμους έχουμε πολλούς , αλλά και ότι η άγνοια του νόμου τιμωρείται.

Άλλο πράγμα όμως είναι η άγνοια του νόμου από τον πολίτη και άλλο η άγνοια του νόμου από τον υπάλληλο που είναι εντεταλμένος, με βάση το σύνταγμα στην υπηρεσία του πολίτη.

Συμβαίνει λοιπόν οι περιφερειακοί υπάλληλοι του ΕΦΚΑ τέως ΙΚΑ, να μην εννοούν ν’ αποβάλουν παλιές συνήθειες, προκειμένου ν’ ασκούν προσωπική εξουσία επί του πολίτη, παραγκωνίζοντας τοιουτοτρόπως νόμους της εθνικής αντιπροσωπίας και αποφάσεις των αντίστοιχων υπουργών.

Κλασσικό παράδειγμα οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, οι οποίοι εννοούν να μην  αναγνωρίζουν την εργατική δαπάνη που προκύπτει από τις καταστάσεις     Ε 12 και το άρθρο 38 του Κανονισμού ασφάλισης του ΙΚΑ, να μην σέβονται έστω το άρθρο 40 παράγραφος 3 ( αποφ. Υπουργού εργασίας κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας αριθμ. 11321/19423/1405/15-12-14), κατά την εκκαθάριση έργου, να επιμένουν στους απαρχαιομένους τεκμαρτούς συντελεστές και ν’ απαιτούν δυσανάλογα ποσά εργατικής δαπάνης πέραν των πραγματικά πραγματοποιηθέντων.

Με όπλο την επαπειλούμενη πράξη επιβολής εισφορών – ΠΕΕ, εκ του γραφείου και εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη είσπραξης που διακατέχει τον εργολήπτη, εκβιάζουν και δηλώνουν ευθαρσώς “Μη μας λέτε για το Ε-12, εμείς δεν το γνωρίζουμε”.

Κύριε  Υπουργέ

Νόμους έχουμε και αποφάσεις όπως η αριθμ. 40331/Δ1/13521/13-9-19, που τόσο μας ταλαιπωρεί αλλά την σεβόμαστε.

Παρακαλούμε λοιπόν όπως φροντίσετε να την σεβαστούν και οι ανά την επικράτεια υπάλληλοι του ΕΦΚΑ.

Άλλωστε ο συντελεστής εργατικής δαπάνης των οικοδομικών εργασιών είναι περιοριστικός κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου ( άρθρο  39 παρ. 5 του Κ.Α. ΙΚΑ και Β΄ κεφάλαιο της ΕΓΚ. 7/93).

Κατά συνέπεια έστω κι αν ο συντελεστής εργατικής δαπάνης χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας και είσπραξη των εκδιδόμενων λογαριασμών, θα πρέπει με την εκκαθάριση του έργου να λαμβάνονται υπ’ όψην μόνο οι καταστάσεις    Ε 12 και όχι οι απαρχαιομένοι πλασματικοί συντελεστές εργατικής δαπάνης .

Αριθμ. Πρωτ. 37 /20   Πύργος 05/11/2020
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ         
Υπουργό   κ. Βρούτση
ΚΟΙΝ.  Γεν. Γραμματεά  Υπουργείου

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Είναι παράδοξο να τρέχουνε δελεαστικά προγράμματα του ΟΑΕΔ με 38600 νέες θέσεις εργασίας, να υπάρχει ανάγκη κάλυψης πολλών θέσεων εργασίας, που “χήρεψαν” λόγω παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και COVID -19 και να μην είναι δυνατόν ν’ απορροφηθούν στον κλάδο των κατασκευών.

Η αδυναμία αυτή πηγάζει από το γεγονός ότι παγίως το πρώην ΙΚΑ και νυν ΕΦΚΑ δεν αναγνωρίζει την εργατική δαπάνη που πηγάζει από την απασχόληση αυτών των ατόμων (μόνιμη πρόσληψη) και απαιτεί στο ακέραιο την εργατική δαπάνη και άρα τις εισφορές που προκύπτουν από το επιβαλλόμενο ποσοστό εργατικής δαπάνης του συγκεκριμένου έργου, αναγνωρίζοντας μόνο την εργατική δαπάνη που προκύπτει από ημερομίσθιους τεχνίτες ευκαιριακής απασχόλησης.

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες καμία τεχνική εταιρεία δεν προσλαμβάνει  τεχνίτες οικοδομοτεχνικών έργων με τα προγράμματα αυτά , πλην διοικητικών υπαλλήλων.

Και βέβαια το κακό είναι μεγάλο για τα προγράμματα απασχόλησης ανέργων μακροχρόνια ανέργων και επανένταξης στην απασχόληση, όμως είναι πολύ μεγαλύτερο το κακό που προκύπτει για αυτούς που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επαγγελματικής εμπειρίας, αφού έτσι δεν δημιουργείται πλέον διάδοχη κατάσταση σε χτιστάδες, σοβατζίδες, μαρμαράδες, σιδεράδες , μπετατζήδες και λοιπά επαγγέλματα , τα οποία προ κρίσης ήκμαζαν και πλέον δεν έχουν διάδοχη κατάσταση.

Πέραν τούτων τέτοιες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ( αυτή δεν είναι και η επιδίωξη της κεντρικής κυβέρνησης;), διευκολύνουν αφάνταστα τις μικρομεσαίες κατασκευαστικές επιχειρήσεις γιατί με την πρόσληψη αποφεύγουν την καθημερινή συμπλήρωση της κατάστασης Ε- 12, η οποία δημιουργεί πολλές παρενέργειες στον κλάδο λόγω της έλλειψης οργανωμένων εργοταξίων στο χώρο των έργων ( μικρά έργα σε μεγάλες αποστάσεις από την έδρα ).

Παρακαλούμε λοιπόν όπως άμεσα εκδώσετε μία ΚΥΑ μέσω της οποίας η εργατική δαπάνη του μόνιμου προσωπικού οικοδομοτεχνικών έργων μιας επιχείρησης θα συμψηφίζεται με την απαιτούμενη εργατική δαπάνη του κατασκευαζόμενου έργου.

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια στο πως θα συντάσσεται η κατάσταση Ε-12, όταν ένας τεχνίτης θα πρέπει την ίδια μέρα να επισκεφθεί διαφορετικά εργοτάξια του ιδίου οικονομικού φορέα και σε διαφορετικούς δήμους ή υπηρεσίες.

                                                                                                          

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι PESEDE_2.jpg
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα