Κουντούρης Βενιαμίν, Πρόεδρος του Σ.ΕΠ.Ι.Ε.: Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ικριωμάτων Ελλάδος

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_109 της ΠΕΣΕΔΕ

O Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ικριωμάτων Ελλάδος (Σ.ΕΠ.Ι.Ε.), λειτουργεί υπό τη νομική μορφή του σωματείου – πρωτοβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης του ν. 1712/1987 και ιδρύθηκε το έτος 2011, από επαγγελματίες που εκπροσωπούν ελληνικές εταιρείες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής, εγκατάστασης και εισαγωγής ικριωμάτων. Αποτελεί δε, τον μοναδικό θεσμικό επαγγελματικό φορέα εκπροσώπησής τους. Σκοπός του Συνδέσμου, μεταξύ άλλων, όπως αυτός αποτυπώνεται στο καταστατικό του, είναι :

Σ.ΕΠ.Ι.Ε. Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ικριωμάτων Ελλάδος
Αγ. Δημητρίου 3, Τ.Κ. 144 52 – Μεταμόρφωση Τ.: 210 2828992 F.: 210 2828982 Email : info@sepie.gr
  • η μέριμνα για τη βελτίωση και διασφάλιση επιβίωσης και ανάπτυξης του κλάδου των επαγγελματιών ικριωμάτων,  
  • η διαμόρφωση και προώθηση υγιούς πλαισίου αγοράς στον κλάδο,
  • η καταπολέμηση, αποτροπή και, ει δυνατόν, η εξάλειψη των παραβατικών φαινομένων στον επαγγελματικό κλάδο της παραγωγής – εγκατάστασης – εισαγωγής ικριωμάτων, είτε αυτά αναφέρονται στα παραγόμενα και διακινούμενα από τον κλάδο προϊόντα, είτε στις υπηρεσίες εγκατάστασης των προϊόντων αυτών,
  • η συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών,
  • η ανάπτυξη και προαγωγή της συνεργασίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του,
  • η συγκέντρωση, καταγραφή και κωδικοποίηση των διατάξεων που διέπουν τη σύννομη άσκηση του επαγγέλματος, η επεξεργασία, διαμόρφωση, εφαρμογή και επίβλεψη τήρησης ενός ορθού και κοινά αποδεκτού κώδικα επαγγελματικής τέχνης και τεχνικής, 
  • η δημιουργία, κατοχύρωση και προώθηση της χρήσης νέων προτύπων, τεχνικών, μεθόδων και πρακτικών που αφορούν τον κλάδο, με σκοπό την προαγωγή της τέχνης και της ασφάλειας τόσο των επαγγελματιών και των εργαζομένων στον κλάδο όσο και των τρίτων.
  • Η προμήθεια, ενοικίαση και εγκατάσταση ενός προσωρινού χώρου εργασίας σε ύψος, είναι μια ειδικότητα για την οποία ο χρήστης, ο εργοδότης και ο νομοθέτης θέτουν υψηλές απαιτήσεις. Οι διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες που εργάζονται καθημερινά σε μια σκαλωσιά, θα πρέπει να μπορούν να εμπιστευτούν την ποιότητα και την ασφάλεια που αυτή τους παρέχει. Γι’ αυτό και όλοι οι επαγγελματίες που σχετίζονται με τον κλάδο της οικοδομής, θα πρέπει να φροντίζουν ώστε τα ικριώματα που θα τους εξυπηρετήσουν στο έργο τους να τηρούν τα πρότυπα ποιότητας και τους κανονισμούς ασφαλείας.

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, προτάσσοντας πάντοτε τα ποιοτικά κριτήρια της ασφάλειας, ο Σ.ΕΠ.Ι.Ε. έχει ζητήσει από τα μέλη του, πρώτα αυτά και εις ένδειξη έμπρακτου καλού παραδείγματος, να εφαρμόζουν, τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση των υλικών τους και τις όποιες πρόσθετες απαιτήσεις πιθανόν επιβάλλουν οι πελάτες τους, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης τόσο της ποιότητας των υλικών τους όσο και των προσφερομένων τελικών υπηρεσιών τους.

Στην ιστοσελίδα μας (www.sepie.gr), θα βρείτε το έντυπο “Ελάχιστες απαιτήσεις για την ορθή τοποθέτηση ικριωμάτων”, που δημιούργησε ο Σύνδεσμος προς διευκόλυνσή σας, στο οποίο επισημαίνονται τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει μια σωστά τοποθετημένη σκαλωσιά.

Επιπλέον στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες αναφορικά με τη νομοθεσία και τις προδιαγραφές των ικριωμάτων και φυσικά τα νέα του Σ.ΕΠ.Ι.Ε.

Ο Σύνδεσμός μας παραμένει στη διάθεση κάθε συναδέλφου ή ενδιαφερόμενου για οποιαδήποτε απορία ή ερώτημά του.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα