Σύμβαση μελέτης του έργου «Δράσεις προστασίας των υδάτων Δήμου Αμυνταίου»

Ξεκινά η εκπόνηση της μελέτης «Δράσεις προστασίας των υδάτων Δήμου Αμυνταίου», μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου, προϋπολογισμού 215.050€, που έγινε από τον δήμαρχο Αμυνταίου Άνθιμο Μπιτάκη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου σύμπραξης DELCO Σύμβουλοι Μηχανικοί, το πρωί της Τρίτης 21 Μαρτίου 2023.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Οδηγία – Πλαίσιο για τα Νερά), η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο και σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ Δυτικής Μακεδονίας που αποτελεί το βασικό εργαλείο για την επίτευξη της ολοκληρωμένης προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί δράσεις και ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, όπως η παρούσα μελέτη, η οποία θα γίνει για πρώτη φορά στο Δήμο μας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ειδικών υδρογεωλογικών μελετών όπως έχουν οριστεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης μελέτης αποτελεί ο καθορισμός των ζωνών προστασίας των σημείων (ή πεδίων) υδροληψίας που εξυπηρετούν δίκτυα ύδρευσης τα οποία λειτουργεί ο Δήμος Αμυνταίου. Ειδικότερα, η μελέτη περιλαμβάνει δράσεις καθορισμού και οριοθέτησης ζωνών ή/και μέτρων προστασίας (εάν αυτά απαιτηθούν) σημείων υδροληψίας ύδατος, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα, βάσει του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας(EL09).

Στόχοι της μελέτης είναι:

-Ο προσδιορισμός των ζωνών προστασίας κάθε υδροσημείου υδροληψίας από τον Δήμο Αμυνταίου.

-Η ανάπτυξη ενός αντικειμενικού συστήματος συλλογής υδρογεωλογικών και υδρολογικών πληροφοριών, η επεξεργασία τους και αξιοποίησή τους μέσω ενός μοντέλου διαχείρισης των υδατικών πόρων με σκοπό τον εντοπισμό των προβλημάτων και των τάσεων στο υδατικό ισοζύγιο.

-Ο συντονισμός των διαφόρων δράσεων με στόχο την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρωνσε μία περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως: ποικιλία υπόγειων υδροφορέων (καρστικοί, πορώδεις σε κοκκώδη πετρώματα, υδροφορείς σε διαρρηγμένα πετρώματα), ποιοτικά προβλήματα του υπόγειου νερού, ελλειμματικό ισοζύγιο νερών κατά τόπους, πιθανή αέρια ρύπανση, κ.λπ.

-Η αντικειμενική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων, των επιχειρήσεων και των κατοίκων της περιοχής για τα υπάρχοντα προβλήματα και τις προτεινόμενες λύσεις, με σκοπό τη συμμετοχή τους στην επίτευξη των στόχων.

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Τεχνική ενημέρωση από τους Δήμους και Περιφέρειες στο https://gobhma.gr/

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα