«Συμμετοχή της προσωπικής διαφοράς στις κρατήσεις και στις συντάξιμες αποδοχές των Μηχανικών ΙΔΑΧ , που εργάζονται σε Οργανισμούς, ή Α.Ε. του Δημοσίου»

Γράφει ο Δρ. Ανδρέας Στοϊμενίδης, Πρόεδρος ΟΣΕΤΕΕ/ΣΤΥΕ,

Κύριε Διοικητά,

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 10/2020 πρόσφατη εγκύκλιο του ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα στην παράγραφο 8, αναφέρεται ότι:

«Σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 2/24112/ΔΕΠ/31-3-2017 και Φ80020/45578/Δ15.780/16-6-2017 εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 παρ.1 του Ν.4354/2015(Α΄176), ενόψει του ότι δεν αποτελεί σταθερή παράμετρο του ενιαίου μισθολογίου, δεν αποτελεί μέρος των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων υπαλλήλων».

Επίσης, αναφέρεται παρακάτω χαρακτηριστικά ότι:

«σύμφωνα με την υπ’ Φ10042/57802/1618/22-05-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) που αμείβονται με τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου δεν διενεργούνται από 1/07/2018 κρατήσεις (επί της εν λόγω προσωπικής διαφοράς) υπέρ κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, συνεισπραττόμενους κλάδους του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και υγειονομικής περίθαλψης».

Σε σχέση με τα παραπάνω θα θέλαμε να διευκρινιστεί εάν οι Μηχανικοί που απασχολούνται ως μισθωτοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) στον ευρύτερο δημόσιο τομέα εμπίπτουν στις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις ή η προσωπική τους διαφορά υπόκειται κατ’ εξαίρεση σε κρατήσεις και μάλιστα αποτελεί μέρος των συντάξιμων αποδοχών τους και εάν οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται και σε Οργανισμούς ή ΑΕ του Δημοσίου που βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς εκκαθάρισης εν λειτουργία.

Με συναδελφική εκτίμηση,

 Για το ΔΣ της Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Χρήστου Λαδά 5-7, Αθήνα, τκ. 10561 t.: 210 8838203 f: 2108226972 e-mail: info@osetee.gr
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα