ΣΜΕΔΕΚΕΜ: Συγκοινωνιακές Μελέτες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς: Υποχρέωση ή Αναγκαιότητα;

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_113 της ΠΕΣΕΔΕ

ΣΜΕΔΕΚΕΜ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεγ. Αλεξάνδρου 49 – 54643 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310-537310 FAX 2310-850865 email: info@smedekem.gr

Το ζήτημα των συγκοινωνιακών μελετών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς έχει αρχίσει να απασχολείσταδιακά, αλλά και ουσιαστικά,τον τεχνικό κόσμο εδώ και μία δεκαπενταετία, μετά τη δημοσίευση της έγκρισης της σχετικής τεχνικής προδιαγραφής το 2003 (ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003). Οι τρεις κύριοι εμπλεκόμενοι (Τεχνικές Υπηρεσίες, Εργολήπτες Δημοσίων Έργων και Μελετητές), ο καθένας από τη μεριά του, αντιμετώπιζε ή και αντιμετωπίζει το ζήτημα, είτε ως μία “τυπική δέσμευση-υποχρέωση”, είτε ως μία ουσιαστική διαδικασία-αναγκαιότητα του έργου.

Ο Σύλλογος Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΜΕΔΕΚΕΜ)έχει διαγνώσει την παθογένεια του συστήματος, και έχοντας γίνει δέκτης αναφορών, προβληματισμών και παραπόνων, θεωρεί σκόπιμο να σχολιάσει το θέμα, πρωτίστως επειδή αφορά σε θέματα οδικής ασφάλειας, αλλά και για να αναδειχθούν τα προβλήματα στις διαδικασίες.

Το 2003 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 946/Β/9-7-2003 η Απόφαση “Έγκριση τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια”, που αναφέρει ότι “οι ισχύουσες ΠΤΠ περί σημάνσεως θεωρούνται σήμερα ξεπερασμένες λόγω του ότιόταν εξεδόθηκαν (1980) δεν υπήρχε δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, δεν περιλαμβάνουν πληθώρα νέων υλικών και μηχανισμών φωτεινής σηματοδότησης, πινακίδων οριοθέτησης έργων, δεν υπάρχει επαρκής διαχωρισμός σε τύπους εργοταξιακών ζωνών, …” και προφανώς με αυτό το σκεπτικό, διατυπώνεται στο κεφάλαιο 8.1 της σχετικής τεχνικής προδιαγραφής ρητά ότι “η μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης θα πρέπει να γίνεται από μηχανικό κάτοχο μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία των συγκοινωνιακών έργων… “.

Στο ΦΕΚ 905/Β/20-5-2011δημοσιεύθηκε το τεύχος 7 των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) που αφορά στη σήμανση εκτελούμενων έργων σε οδούς (ΟΜΟΕ- ΣΕΕΟ), το οποίο αφενός περιέλαβε όλη τη σύγχρονη τότε άποψη για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, τη σήμανση και την ασφάλιση κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων, αφετέρου συμπεριέλαβε το πνεύμα και τις απαιτήσεις του ΦΕΚ946, όπως π.χ. ότι οι σχετικές μελέτες εκπονούνται από μηχανικό, μελετητή, κάτοχο πτυχίου στην κατηγορία 10.

Προβλήματα- διαπιστώσεις

Ενώ λοιπόν μέχρι και σήμερα υπάρχει σαφής αναφορά, τόσο για την αναγκαιότητα και τη σημαντικότητα των συγκεκριμένων μελετών, όσο και ως προς τον μηχανικό που εκπονεί τις σχετικές μελέτες, το ζήτημα της εκπόνησης των συγκοινωνιακών μελετών σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς αντιμετωπίζεται σε πολλές περιπτώσεις αδιάφορα, λανθασμένα ή και απαξιωτικά, ή ως μία απλή τυπική υποχρέωση του εργολάβου προς την Υπηρεσία.

Έτσι, πολλές Υπηρεσίες,πρώτος εμπλεκόμενος,στη σύνταξη της προκήρυξης του έργου, είτε δεν έχουν συμπεριλάβει το κόστος μελέτης (εάν δεν προϋπήρχε αυτή), είτε δεν έχουν συμπεριλάβει το σημαντικό κόστος προμήθειας των εργοταξιακών πινακίδων, το οποίο καλείται να πληρώσει ο ανάδοχος κατασκευαστής του έργου. Επίσης, δεν διαθέτουν ή δεν παρέχουν στους εργολήπτες και στους μελετητές τα απαιτούμενα ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα για τις ανάγκες των σχετικών μελετών, τα οποία όμως σε κάποιες άλλες Υπηρεσίες τα θεωρούν απαραίτητα για να εγκρίνουν την μελέτη και δεν δέχονται εύκολα υπόβαθρα- εικόνες του Google. Πέραν των προαναφερθέντων, δυστυχώς μέχρι και σήμερα, υπάρχουν αναφορές ότι σε κάποιες Υπηρεσίες παρελήφθησαν και εγκρίθηκαν συγκοινωνιακές μελέτες σήμανσης εκτελούμενων έργων, οι οποίες όμως συντάχθηκαν από συναδέλφους μηχανικούς που δεν είναι κάτοχοι του συγκεκριμένου μελετητικού πτυχίου (κατηγορία 10). Τέλος, στο κάδρο των προβλημάτων πρέπει να επισημανθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις Υπηρεσιών, ο χρόνος ελέγχου και έγκρισης και μιας απλής συγκοινωνιακής μελέτης έφτανε να ξεπερνά τους 6 μήνες, καθώς ο ελεγκτής μηχανικός, λόγω άγνοιας, χρονοτριβούσε ή ζητούσε επιπρόσθετα ή διορθωτικά στοιχεία σήμανσης, φτάνοντας στα όρια των υπερβολών (π.χ. η ενδεικτική τοποθέτηση των σηματωρών στην οδό, στο σχέδιο, να ζητείταιαπό τον ελεγκτή να διορθωθεί και να μετακινηθούν οι σηματωροί στην άκρη της οδού για να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα), με αποτέλεσμα να επικρατεί εκνευρισμός μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, άγχος για την πορεία των έργων αλλά και απαξίωση του αντικειμένου.

Η δεύτερη ομάδα των εμπλεκομένων, δηλαδή οι εργολήπτες, σε κάποιες περιπτώσεις συντάσσουν “με ίδιες δυνάμεις” τις εν λόγω μελέτες θεωρώντας, είτε ότι είναι αντιμετωπίσιμες όλες οι περιπτώσεις, παραθέτοντας απλά και μόνο τα σχετικά τυπικά σχέδια, είτε ότι το κόστος των συγκεκριμένων συγκοινωνιακών μελετών είναι υψηλό ή και περιττό. Αποτέλεσμα αυτής της θεώρησης είναι κάποιοι συνάδελφοι, είτε να επιδιώκουν ή και να προτείνουν σημαντικά χαμηλές αμοιβές για την εκπόνηση των σχετικών μελετών, είτε να ζητούν (ως εξυπηρέτηση) από κάποιον μελετητή συγκοινωνιακών έργων να υπογράψει μία μελέτη που έχει συντάξει ένας μη ειδικός, απλά και μόνο γιατί θεωρούν ότι το έργο που έχουν αναλάβει είναι χαμηλά αμειβόμενο ή εύκολο (π.χ. αλλαγή λαμπτήρων σε ιστούς οδοφωτισμού).

Τέλος, η τρίτη ομάδα των εμπλεκομένων, δηλαδή οι μελετητές, υιοθετώντας τη λογική “δεν πληρώνομαι σωστά αλλά να μην χαθεί και ο πελάτης” ή λόγω χρονικού περιορισμού, εκπονούν δυστυχώς πολλές φορές τις μελέτες εξ αποστάσεως, ακόμη και σε άγνωστες γι’ αυτούς περιοχές, μέσω του Google, δίχως να επισκεφθούν την περιοχή μελέτης του έργου, με πιθανότητες όμως λάθους. Πέραν αυτού, έχοντας ως δικαιολογία τη χαμηλή αμοιβή, υποβάλλουν μελέτες φασόν, με αντιγραφή τυποποιημένων κειμένων (δύο έως τριών σελίδων) και μόνον με τα τυπικά σχέδια, παρουσιάζοντας συνολικά μία μελέτη-υποχρέωση, ουσιαστικά δηλαδή μία μελέτη πολύ χαμηλής ποιότητας. Τέλος, λογικές του τύπου “ας κάνουμε ό,τι ζητάει η Υπηρεσία που μας ελέγχει για να τελειώνουμε” υποδηλώνει μελετητές χαμηλού γνωστικού επιπέδου που δεν γνωρίζουν, είτε το μελετητικό αντικείμενό τους, είτε τις ανάγκες και απαιτήσεις των έργων που θα κατασκευαστούν.

Άποψη- πρόταση του ΣΜΕΔΕΚΕΜ για να βελτιωθεί η σημερινή κατάσταση είναι καταρχήν όλα τα έργα που θα δημοπρατούνται να περιλαμβάνουν κωδικό πληρωμής της συγκοινωνιακής μελέτης και κωδικό πληρωμής για την προμήθεια και τοποθέτηση της εργοταξιακής σήμανσης. Επίσης, οι Υπηρεσίες υποχρεωτικά να δέχονται μελέτες υπογεγραμμένες μόνον από μελετητές πτυχίων κατηγορίας 10, ανεξαρτήτως μεγέθους έργου. Να παρέχουν τα ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα, αλλιώς να δέχονται και σχέδια με εικόνες τύπου Google. Τέλος, τόσο οι εργολήπτες, όσο και οι μελετητές να αντιληφθούν ότι οι εν λόγω μελέτες είναι αναγκαίες και να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο ζήτημα με όρους ποιότητας και σεβασμού.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα