Στη δημοσιότητα η ΚΥΑ για τον τρόπο υπολογισμού αξίας, ασφάλτου, του PVC και του HDPE απολογιστικά

Η Κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών που καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου και του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας απολογιστικά δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4767 Β/20. Η απόφαση ήταν απαραίτητη προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 152 Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109 Α/2022).

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ (12.09.2022) και αφορά σε προμήθειες  ασφάλτου,  πολυβινυλοχλωριδίου και πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας από την 01.01.2022 έως την 06.12.2022.

Εργασία που περιλαμβάνει απολογιστική πληρωμή των ως άνω υλικών δεν υποκειται σε αναθεώρηση κατά το διάστημα από 01.01.2022 έως την 06.12.2022. Δεν εφαρμόζεται  όμως η απόφαση στα  έργα που εκτελούνται με το σύστημα μελέτη-κατασκευή ανεξάρτητα του χρόνου ενσωμάτωσης των υλικών.

Εκτός από τον τρόπο υπολογισμού της αξίας του κάθε υλικού που λεπτομερώς αναφέρεται στην απόφαση, διευκρινίζονται και τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή των λογαριασμών που περιέχουν δαπάνη για τα εν λόγω υλικά, ήτοι :

i) μελέτη σύνθεσης ασφαλτομίγματος, εγκεκριμένη από την αναθέτουσα Αρχή και

ιι) τα νόμιμα αποδεικτικά προμήθειας ασφάλτου ή ασφαλτομίγματος, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (HDPE)  τα οποία αφορούν σε ημερομηνία προγενέστερη της εκτέλεσης της σχετικής εργασίας και έχουν εκδοθεί στο όνομα του Αναδόχου ή των μελών της Ανάδοχου Κοινοπραξίας ή του νόμιμου προμηθευτή, βάση της εγκριθείσας μελέτης σύνθεσης ασφαλτομίγματος ή της ενσωμάτωσης των υλικών στο έργο.

Περαιτέρω, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητήσουν την προσκόμιση οποιουδήποτε συμπληρωματικού δικαιολογητικού στοιχείου.

Η επιπλέον δαπάνη των υλικών σε σχέση με την προϋπολογισθείσα καλύπτεται από τις εγκεκριμένες για το έργο πιστώσεις.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα