ΣΜΕΔΕΚΕΜ: Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_111 της ΠΕΣΕΔΕ

Απόψεις- Προτάσεις του ΣΜΕΔΕΚΕΜ (μέρος 2ο)

Ο Σύλλογος Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΜΕΔΕΚΕΜ), αντιλαμβανόμενος το σοβαρό πρόβλημα των εκπτώσεων που είχε δημιουργηθεί με την κατάργηση του κάτω ορίου των οικονομικών προσφορών στους διαγωνισμούς ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών διατύπωσε προτάσεις, που αφορούν:

  • στην εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για τον έλεγχο της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς,
  • σε μικρές τροποποιήσεις της νομοθεσίας αναφορικά με τη βαρύτητα της οικονομικής προσφοράς, τον τρόπο αξιολόγησης των προσφορών κ.λπ.
ΣΜΕΔΕΚΕΜ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεγ. Αλεξάνδρου 49 – 54643 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310-537310 FAX 2310-850865
email: info@smedekem.gr

Προτάσεις έχουν επίσης διατυπωθεί και για τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Ο Σύλλογος θεωρεί ως εξαιρετικά σοβαρό το θέμα του παραπάνω Κανονισμού, τον οποίο και αντιμετώπισε ως το Τελικό Οχυρό για τους σκοπούς της διατήρησης μιας βάσης αναφοράς που θα εξασφαλίζει αμοιβές που θα επιτρέπουν την αξιόπιστη και πλήρη υλοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουν τα μέλη του.

Άποψη του ΣΜΕΔΕΚΕΜ είναι ότι ο Κανονισμός αυτός δεν θα έπρεπε να ενσωματώσει τις γενικευμένες εκπτώσεις που παρατηρούνται στους Διαγωνισμούς σχετικών υπηρεσιών οδηγώντας σε μόνιμη απαξίωση τις αμοιβές και σε μόνιμη τελική υποβάθμιση τις ποιότητας των υπηρεσιών αυτών. Αν και υπήρξε πρόταση του Υπουργείου για οριζόντια μείωση των αμοιβών του Κανονισμού κατά 30%, ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ, αλλά και οι άλλοι Σύλλογοι μελετητών και το ΤΕΕ, διατύπωσαν τις αντιρρήσεις τους θεωρώντας ότι το θέμα των υψηλών εκπτώσεων δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μείωση των προεκτιμώμενων αμοιβών, αφού αυτό θα οδηγούσε σε εκ νέου χαμηλότερες προσφορές στους Δημόσιους Διαγωνισμούς Μελετών και Υπηρεσιών.

Ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ, έχοντας ασχοληθεί πολύ νωρίς με το πρόβλημα, αμέσως μετά την εμφάνισή του, και προσπαθώντας να προλάβει τις επιπτώσεις του, έχει διαμορφώσει προτάσεις μείωσης των αμοιβών του Κανονισμού για ορισμένες κατηγορίες μελετών που αποδεδειγμένα είναι υψηλές. Οι προτάσεις αυτές, βέβαια, απαιτούν επικαιροποίηση, με βάση τις εξελίξεις της τεχνολογίας, τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί με την οικονομική κρίση, αλλά και με βάση τις νέες απαιτήσεις των προδιαγραφών μελετών.

Επίσης, ο Σύλλογος πρότεινε επεμβάσεις προκειμένου να καλυφθούν περισσότερες κατηγορίες μελετών προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η διαβλητή χρήση ημερήσιων αποζημιώσεων στην προεκτίμηση αμοιβών, διότι διαπιστώνεται εκτενής υποεκτίμηση του πραγματικού χρόνου που απαιτείται για την εκπόνηση μελετών από μέρους των αναθετουσών αρχών.

Έτσι, έγινε σημαντική προσπάθεια επικαιροποίησης των αμοιβών σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, όπως ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης και οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί σε θέματα Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. 

Τέλος έγινε σημαντική προσπάθεια σε επιμέρους κατηγορίες υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά οι Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες όπου διαπιστώνεται μια σημαντική αύξηση του τεχνικού αντικειμένου μέσω των νέων τεχνολογικών απαιτήσεων που διαπιστώνονται στα αντίστοιχα έργα.Άποψη του Συλλόγου είναι ότι θα έπρεπε να ληφθούν πρόνοιες για την Ενεργειακή Μελέτη (στις κατηγορίες Αρχιτεκτονικών και Ηλεκτρομηχανολογικών) καθώς και να ενσωματωθούν  οι τεχνολογικές αλλαγές που έχουν εν τω μεταξύ προκύψει ειδικά στα δίκτυα ελέγχου και γενικότερα ασθενών ρευμάτων.

Άποψη- πρόταση του ΣΜΕΔΕΚΕΜ είναι ότι η όσο το δυνατόν εκτενέστερη εφαρμογή κανονισμών με βάση μονάδες φυσικού αντικειμένου οδηγεί σε αξιόπιστη προεκτίμηση του πραγματικού κόστους μελέτης και παροχής υπηρεσιών. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών θα πρέπει να βρεθούν και να υλοποιηθούν οι αναγκαίες επεμβάσεις στη νομοθεσία, που θα προστατέψουν αφενός την ποιότητα των μελετών και αφετέρου μία αξιοπρεπή αποζημίωση των μελετητών για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα