ΣΜΕ: Οι Φορείς των μελετητών πρέπει να ενισχυθούν

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_118 της ΠΕΣΕΔΕ

Γράφει ο κ.Αθανάσιος Πρέσβελος, Πρόεδρος ΣΜΕ

Οι εργολήπτες δημόσιων έργων έχουν εδώ και πολλές δεκαετίες ισχυρή συλλογική εκπροσώπηση σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο. Ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα είχαν δημιουργηθεί τοπικές ενώσεις εργοληπτών δημόσιων έργων, οι οποίες το 1933 συγκρότησαν την Πανελλήνια Ένωση Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Λίγο αργότερα ιδρύθηκε η ΠΕΔΜΕΔΕ και σήμερα υπάρχουν πλέον πέντε πανελλαδικές οργανώσεις εργοληπτών και εργοληπτικών εταιρειών (ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΣΑΤΕ ΚΑΙ ΣΤΕΑΤ).

Αντίθετα οι μελετητές δημόσιων έργων ίδρυσαν επαγγελματικούς φορείς πολύ αργότερα και η συλλογική τους εκπροσώπηση είναι και σήμερα πολύ αδύνατη, με κριτήριο τα προβλήματα και τις ανάγκες που υπάρχουν. Η οργάνωση των μελετητών δημοσίων έργων ξεκίνησε με συνδέσμους μελετητών μιας κατηγορίας μελετών, όπως ο Σύνδεσμος Μελετητών Υδραυλικών έργων (1962). Αντίστοιχοι φορείς ιδρύθηκαν για τις μελέτες συγκοινωνιακών έργων, τις γεωλογικές μελέτες, τις δασικές μελέτες και τις μελέτες Τοπογραφίας (ΣΕΓΕΚ-σύλλογος εταιρειών). Είναι χαρακτηριστικό ότι τα συμφέροντα των μελετητών κλήθηκαν να εξυπηρετήσουν πολλές φορές το Τεχνικό Επιμελητήριο    Ελλάδας, οι κλαδικοί     σύλλογοι των μηχανικών και σύλλογοι ειδικών κατηγοριών μελετών, με μέλη όχι αποκλειστικά μελετητές, όπως ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών.

Το 1981 ιδρύεται ο πρώτος αμιγής μελετητικός φορέας, ανεξάρτητα από κατηγορία μελέτης, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ). Ο ΣΜΕ αναπτύσσει συνεχή αξιόλογη δραστηριότητα και εκπροσωπεί μέχρι σήμερα με επάρκεια τις εταιρείες – γραφεία μελετών. Το 1995 ιδρύεται ο Σύλλογος Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΜΕΔΕΚΕΜ),ο οποίος έχει επίσης σημαντική παρουσία και συμβολή στην εκπροσώπηση των μελετητών.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΣΜΕ Βριλησσού 82, 114 76 Αθήνα, Τ.: 210.8829209, f.: 210.8829385, sme@tee.gr

Το 2003 με πρωτοβουλία τεσσάρων μελετητών, του αείμνηστου Κώστα Αλεξόπουλου (ο οποίος υπήρξε και πρόεδρος μέχρι το θάνατό του το 2016), του Κώστα Ηλιόπουλου, της Ολυμπίας Βαγγελάτου και του υπογράφοντος ιδρύεται ο Σύλλογος Μελετητών Ελλάδος (ΣΜΕ). Στο ΣΜΕ έχουν δικαίωμα συμμετοχής μελετητές εγγεγραμμένοι στα μητρώα μελετητών, ανεξάρτητα του αν δραστηριοποιούνται ως μεμονωμένοι μελετητές ή ως μέλη εταιρειών – γραφείων μελετών. Σκοπός της ίδρυσης του ΣΜΕ ήταν να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε συλλογικό φορέα σε όλους τους μελετητές, κάτι που δεν εξασφάλιζε η ύπαρξη του ΣΕΓΜ και του ΣΜΕΔΕΚΕΜ. Με τους δύο αυτούς φορείς ο ΣΜΕ επεδίωξε και πέτυχε να έχει μέχρι και σήμερα άριστη συνεργασία.

Ο ΣΜΕ κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του σημείωσε αξιόλογη δραστηριότητα. Συμμετείχε στη σύνταξη του νόμου 3316/2005 και του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών. Έκανε σωρεία παρεμβάσεων σε Αναθέτουσες Αρχές, κύρια για θέματα νομιμότητας των διαγωνισμών ανάθεσης μελετών. Το κυριότερο όμως είναι ότι κατέκτησε θεσμική εκπροσώπηση σε      σημαντικά για το μελετητικό κόσμο όργανα, όπως :

–  Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών

–   Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

–   Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Μελετητών και    Εταιρειών Μελετών.

Ήλθαν όμως τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, στα οποία, πέραν των άλλων,   υπήρξε και μια πλήρης απαξίωση των κοινωνικών φορέων. Οι κυβερνήσεις     συνομιλούσαν πλέον μόνο με τους δανειστές και αγνοούσαν όλους τους κοινωνικούς φορείς. Ισχυροί κοινωνικοί φορείς με μεγάλες δυνατότητες παρέμβασης και πίεσης δε μπορούσαν να έχουν οποιαδήποτε επίδραση στα προβλήματα που τους απασχολούσαν. Πολύ περισσότερο αυτό ίσχυσε για φορείς, όπως ο ΣΜΕ, που δεν έχουν δυνατότητες κινητοποιήσεων και στηρίζονται μόνο  στο κύρος που διαθέτουν μέσα στην κοινωνία.

Στον τεχνικό κόσμο ήταν χαρακτηριστική η αδυναμία παρέμβασης των φορέων μελετητών και εργοληπτών στις αλλαγές που έγιναν στο θεσμικό πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων, ιδιαίτερα στο νόμο 4412/2016 για την ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων και το Π.Δ. 71/2019 για τα μητρώα συντελεστών παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Αλλά και οι παρεμβάσεις τους στις αυξημένες καταστρατηγήσεις των νόμιμων διαδικασιών σύναψης δημόσιων   συμβάσεων, στις οποίες προσπαθούν να παρέμβουν, αγνοούνται. Η ΕΑΑΔΗΣΥ έχει ουσιαστικά αρνηθεί το θεσμικό της ρόλο για έλεγχο νομιμότητας των διαγωνισμών για ανάθεση δημόσιων συμβάσεων.

Σήμερα η χώρα βρίσκεται σε πορεία εξόδου από την κρίση και οικονομικής ανάκαμψης. Η νέα κυβέρνηση δείχνει να μην αποφεύγει το διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς. Όμως ο μελετητικός κόσμος βγαίνει από την κρίση βαθιά τραυματισμένος. Η αποκατάσταση μιας ομαλής ροής μελετητικού αντικειμένου σωστά κατανεμημένου μόνο εύκολη υπόθεση δε θα είναι. Και σίγουρα δε μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ισχυρή εκπροσώπηση των μελετητών. Ανάγκη δημιουργίας νέων φορέων δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως ανάγκη ενίσχυσης και ενδυνάμωσης των υπαρχόντων φορέων (ΣΕΓΜ, ΣΜΕ, ΣΜΕΔΕΚΕΜ). Ειδικά ο ΣΜΕ πρέπει να εμπλουτιστεί άμεσα με νέα μέλη και να αποκτήσει ένα νέο δυναμικό διοικητικό  συμβούλιο, στελεχωμένο με μελετητές που θα έχουν γνωστική επάρκεια και  όρεξη για δουλειά.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα