Σε τροχιά υλοποίησης σημαντικά έργα οδοποιίας και αντιπλημμυρικής προστασίας: Στην Ζάκυνθο ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Τεχνικών Έργων

πηγή: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Επισκέψεις στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, συνεργασία με τις Υπηρεσίες για την πορεία των εκπονούμενων μελετών που αφορούν στα επερχόμενα έργα καθώς και τις μεγάλες και κρίσιμες παρεμβάσεις που έχει ανάγκη η Ζάκυνθος, όπως και συσκέψεις εργασίας αναφορικά με τον προγραμματισμό έργων σε μια προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών υλοποίησής τους και τον σχεδιασμό έργων για την επόμενη προγραμματική περίοδο με γνώμονα και στόχο την ουσιαστική ανάπτυξη και τις λειτουργικές υποδομές της Ζακύνθου περιελάμβανε η τριήμερη επίσκεψη στην Ζάκυνθο που πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Μανώλης Ορφανουδάκης.

Συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Γιώργο Στασινόπουλο και τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου Δημήτρη Γιαννούλη, πραγματοποίησε αυτοψία και ενημερώθηκε α) τα αντιπλημμυρικά έργα και τη διαπλάτυνση που υλοποιείται στην επαρχιακό οδό Ζακύνθου – Αλυκών (Βανάτο), β) τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο σημείο που υπάρχει το ρέμα “Τσιρογιάννη”, γ) το δρόμο “Αλυκές – Ξύγκια”, δ) τηνδιαμόρφωση των συγκοινωνιακών κόμβων “Αγίου Χαραλάμπη”, “Λούμπας” και “Αμπελοκήπων”, ε) την παράκαμψη του οικισμού Αγίου Δημητρίου, στ) την νέα οδός σύνδεσης Τηγάνια-Αλυκών με την 6η Επαρχιακή οδό Ζακύνθου-Βολιμών, η) το λιμάνι των Βολιμών, και θ) το παλιό νοσοκομείο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Τεχνικών Έργων ενημερώθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου πως έχει δημοπρατήσει και βρίσκονται σε διαδικασία συμβασιοποίησης έργα συντήρησης του οδικού δικτύου, συνολικού προϋπολογισμού 2.400.000€.

 1. Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης Επαρχιακού οδικού δικτύου Ζακύνθου 2019-2020”, προϋπολογισμού 300.000€
 2. Επισκευή και συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών και φωτιστικών σωμάτων Επαρχιακού οδικού δικτύου 2019-2020”, προϋπολογισμού 200.000€
 3. Διαγράμμιση –σήμανση Επαρχιακού οδικού δικτύου 2019-2020”, προϋπολογισμού 300.000€
 4. Εργασίες συντήρησης Επαρχιακού & Εθνικού οδικού δικτύου 2019-2020”, προϋπολογισμού 735.000€
 5. Έργα αντιστήριξης σε τμήμα του ανάντη πρανούς της οδού Φιλικών”, προϋπολογισμού 865.000€

Επίσης έχουν δημοπρατηθεί και βρίσκονται στην διαδικασία της συμβασιοποίησης αντιπλημμυρικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000€.

 1. Επείγουσες εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας 2019-2020”, προϋπολογισμού 200.000€
 2. Καθαρισμός τάφρων Επαρχιακού και Εθνικού οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2019-2020”, προϋπολογισμού 200.000€
 3. Καθαρισμός και συντήρηση υδραυλικής ικανότητας των χειμάρρων Ξιφίτα, Σκούρτη, Τσιρογιάννη και Σμπόρα”, προϋπολογισμού 350.000€
 4. Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης 2019-2020”, προϋπολογισμού 350.000€

Ακόμα, βρίσκεται σε εξέλιξη η δημοπράτηση του έργου Κατασκευή των λιμενικών έργων πρόσβασης στη νήσο Σταμφάνη του συμπλέγματος των Στροφάδων Νήσων”, προϋπολογισμού 800.000€

Επίσης, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των παρακάτω έργων κατόπιν προγραμματικής σύμβασης με τους αντίστοιχους φορείς και τα οποία χρηματοδοτούνται εξολοκλήρου από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:

 1. Ανακαίνιση κτιρίου Γηροκομέιου Ο.Δ.Α.Ζ.”, προϋπολογισμού 266.000€
 2. Εκσυγχρονισμός – βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων δημοτικού γηπέδου Αμπελοκήπων”, προϋπολογισμού 293.500€

Σε εξέλιξη, σε διάφορα στάδια, βρίσκονται οι μελέτες:

 1. Μελέτη προστασίας από κατολίσθηση των πρανών στην θέση «Κόκκινος Βράχος», στο Ακρωτήρι Ζακύνθου, μετά τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018”, προϋπολογισμού 175.381,52€
 2. Μελέτη αποκατάστασης κτιρίου Παλιού Νοσοκομείου Ζακύνθου, μετά τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018”, προϋπολογισμού 500.000€

Αναμένεται, το αμέσως επόμενο διάστημα και μόλις ληφθούν οι αναγκαίες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις η δημοπράτηση του έργου “Έργα βελτίωσης λειτουργικότητας, προστασίας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας λιμένος Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου”, προϋπολογισμού 8.800.000 €

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες που αφορούν την 1η φάση του έργου “Δρόμος Αλυκές-Ξύγκια”, με την κατασκευή του έργου “Δρόμος Αλυκές-Ξύγκια, Τμήμα Α΄”, προϋπολογισμού 700.000€ ενώ παράλληλα βρίσκεται στην διαδικασία ανάθεσης της μελέτης “Δρόμος Αλυκές-Ξύγκια – Τμήμα Β΄”, προϋπολογισμού 37.200 € με την οποία θα καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του συνόλου της οδού.

Επίσης, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων πέτυχε την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των παρακάτω μελετών για την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου:

 1. Μελέτη περιφερειακής οδού νότιου τμήματος πόλεως Ζακύνθου με διαμόρφωση των συγκοινωνιακών κόμβων “Αγίου Χαραλάμπη”, “Λούμπας” και απευθείας σύνδεση τους”, προϋπολογισμού 350.000€ (με το Φ.Π.Α.)
 2. Μελέτη παράκαμψης οικισμού Αγίου Δημητρίου νήσου Ζακύνθου”, προϋπολογισμού 300.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)
 3. Νέα οδός σύνδεσης Τηγάνια-Αλυκών με την 6η Επαρχιακή οδό Ζακύνθου-Βολιμών”, προϋπολογισμού 300.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)

Επιπλέον, έχει υπάρξει μέριμνα για την διεκδίκηση και νέων πιστώσεων από το Π.Δ.Ε. με την υποβολή σχετικού αιτήματος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων το οποίο για την Π.Ε. Ζακύνθου ανέρχεται: α) για την συντήρηση του οδικού δικτύου στο ποσό των 7.100.000€ και β) για την εκτέλεση αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων στο ποσό του 1.500.000€.

Το έργο των υδροπλάνων ξεκινάει από τα Ιόνια. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο θα προσδώσει μία ιδιαίτερη τουριστική υπεραξία. Διάβασα εκτενώς και την απάντηση του Πρόεδρου της εταιρίας “Ελληνικά Υδατοδρόμια” και πραγματικά θέλω να τονίσω, αυτό το οποίο και ο ίδιος επιβεβαίωσε εμμέσως πλην σαφώς, ότι η πρόταση της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής ήταν μία οριακή πρόταση, ενώ η δική μας ήταν μία πλήρης κοστολογημένη πρόταση, με σύγχρονα και ευρωπαϊκά πρότυπα. Άρα από αυτό και μόνο θα ήθελα, να εξάγουμε τα συμπεράσματα και όχι να μπαίνουμε σε στυγνό λαϊκισμό. Το να θεωρούμε ότι μία σωστή κοστολογημένη πρόταση επαυξάνει το προϋπολογισμό κατά 404%, όπως ισχυρίζεται ο πρώην Περιφερειάρχης και να τη συγκρίνουμε με μία πολύ ελλιπή πρόταση και οριακά, για να περάσει τη νομοθεσία, εμένα δεν με καλύπτει” δήλωσε για το θέμα των Υδροπλάνων ο κ. Ορφανουδάκης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Τεχνικών Έργων αναφέρθηκε και στο master plan του λιμανιού προαναγγέλλοντας συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα παρουσία της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδης Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, του Υπουργου Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και του Γενικού Γραμματέα Γιώργου Καραγιάννη προκειμένου να “δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις, να λυθούν όλα τα προβλήματα και να πάμε σε οριστική λύση δεδομένου ότι έχουμε κάνει ήδη τις απαραίτητες συναντήσεις, υπήρξαν 3 λύσεις, που στο άκουσμα τους υπήρξαν πολλές αντιδράσεις, διχάστηκαν και οι φορείς της Ζακύνθου αλλά και οι κάτοικοι. Έχουμε τρεις προτεινόμενες λύσεις, μία μπροστά στον Άγιο Διονύσιο, μία μπροστά στη πλατεία του Αγίου Νικολάου και μία προς τη πλαζ του ΕΟΤ. Η θέση δύο ήταν αυτή που προκρινόταν όμως είχαμε αρνητική απάντηση από τον υπουργείο Πολιτισμού”.

Αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η ωρίμανση και η επικαιροποίηση των μελετών της Εγνατίας Α.Ε, κάτι το οποίο σηματοδοτεί, μια νέα αρχή για την οδική ασφάλεια στα Ιόνια Νησιά, ένα έργο ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα έρθει να λύσει όλα τα κακώς κείμενα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Στο επόμενο πεντάμηνο θα είναι έτοιμες οι μελέτες και το Υπουργείο θα είναι σε θέση να τα δημοπρατήσει. Όσο αναφορά στη Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, αντιστοιχούν περίπου 5.000.000€ με 6.000.000€ για το έργο αυτό της οδικής ασφάλειας.

Ο κ. Ορφανουδάκης, τέλος, ευχαρίστησε τα στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για την διεκπεραίωση των μελετών και την εξυπηρέτηση των πολιτών και πρόσθεσε “με το σύνολο των έργων που προγραμματίζουμε, ακόμα περισσότερο από τη νέα χρονιά θα αλλάξει οριστικά η εικόνα της Ζακύνθου και θα είναι έργα αναπτυξιακά, έργα πνοής έργα που θα αφήσουν αποτύπωμα της Περιφερειακής Αρχής, της έμπνευσης, του οραματισμού, του σχεδιασμού και υλοποίησης από την Περιφερειάρχη Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου. Η κ. Περιφερειάρχης δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε τέτοιου είδους έργα και για αυτό το λόγο κι εγώ ως επισπεύδον, ως Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών, με τις Υπηρεσίες συνάντησα τοπικούς Προέδρους, συζήτησα με απλούς πολίτες για να τους ακούσω αλλά και για να παρουσιάσω και τη δική μας θέση και ενδιαφέρον για να προχωρήσουμε σε έργα που θα δώσουν υπεραξία στη Ζάκυνθο και στους ζακυνθινούς για την ζωή τους και την δημιουργία τους”.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα