ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ – ΑΡΘΡΟ 30 : Εξαιρέσεις στις διαδικασίες Ανάθεσης Συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΣΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων)

Παρόλο που το θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων προβλέπει ρητά την υποχρέωση τήρησης των γενικών αρχών του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες ισχύουν ανεξαρτήτως του είδους ή της αξίας της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως :

  • Της αρχής της ισότιμης αντιμετώπισης των οικονομικών φορέων χωρίς διακρίσεις.
  • Της αρχής της διαφάνειας.
  • Της αρχής της αναλογικότητας
  • Της αρχής της ελευθερίας του ανταγωνισμού.

περιήλθε σε γνώση μας σχέδιο νόμου που αφορά τις διαδικασίες Ανάθεσης Συμβάσεων του  Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και η με αριθμό Α2/2022 Γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ.  Η επιχειρούμενη εξαίρεση από σημαντικές διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου μεγάλου τμήματος δημοσίων συμβάσεων δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. καταργεί την βασική αρχή της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων. Ιδιαιτέρως, όσον αφορά την εξαίρεση από τους όρους των απευθείας αναθέσεων (άρθρα 118 και 123) αλλά και από τους όρους διαφάνειας   (άρθρα 103 -105 και άρθρο 316). 

Δυστυχώς,  μέχρι σήμερα, ο κυβερνητικός σχεδιασμός και προγραμματισμός είναι επικεντρωμένος στα πολύ μεγάλα έργα και κατ’ επέκταση στις ελάχιστες σε αριθμό πολύ μεγάλες τεχνικές εταιρείες, αδιαφορώντας για το μέλλον και την ανάπτυξη του 95% των κατασκευαστικών ελληνικών επιχειρήσεων. Οι προτεινόμενες εξαιρέσεις που εισηγείται το νομοσχέδιο και αφορούν Συμβάσεις του  Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας προϋπολογισμού άνω των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ, ενισχύουν  την γενικότερη μας διαπίστωση ότι η Κυβέρνηση ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τις λίγες τεχνικές εταιρείες της 7ης τάξης και μάλιστα με όρους εύνοιας και διάκρισης

Η Ομοσπονδία μας, διαμαρτύρεται έντονα για την προσπάθεια εξαίρεσης Συμβάσεων από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για την εξόφθαλμη και απαράδεκτη εύνοια συγκεκριμένων κατασκευαστικών ομίλων. Απαιτεί την ισότιμη μεταχείριση όλων των εργοληπτικών επιχειρήσεων με την άμεση απόσυρση της προτεινόμενης διάταξης και την επιστροφή στο πνεύμα των βασικών αρχών των ευρωπαϊκών οδηγιών δηλαδή της αρχής της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης.  

Η ΠΕΣΕΔΕ προκειμένου να προστατεύσει τα μέλη της και να εξασφαλίσει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού για όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις προτίθεται να προσφύγει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταγγείλει τις προτεινόμενες εξαιρέσεις. 

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα