Σ.Ε.Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ: ΥΠΟΒΟΛΗ Ε12

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_120 της ΠΕΣΕΔΕ

Νικόλαος Αχ. Διάκος
Μηχ/γος-Ηλεκ/γος-Μηχ/κός Ε.Δ.Ε.
Πρόεδρος Σ.Ε.Δ.Ε. Ν. Ηλείας
Μέλος Δ.Σ. ΠΕΣΕΔΕ

Αξιότιμη κ. Γεν. Γραμματέα

Κατά την επίσκεψή της προέδρου μας στο γραφείο σας σε προγραμματισμένη συνάντηση, τον Φεβρουάριο τρέχοντος έτους, σας ετέθη υπ ΄όψην επιστολή μας με την οποία σας εκθέταμε τα προβλήματα εν τη γεννέση τους με το Ε – 12, την αναίρεση του τεκμαρτού ποσοστού εργατικής δαπάνης λόγω της θεσμοθέτησης του Ε-12 και τα προβλήματα που θ’ αντιμετωπίσουν οι εργολήπτες πανελληνίως με τους  υπαλλήλους  ΕΦΚΑ , οι οποίοι δεν εννοούν να καταλάβουν ότι το Ε -12 είναι σαφώς εναρμονισμένο με το άρθρο 38.΄΄καθορισμός καταβληθέντων εισφορών του΄΄ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΑ ΄΄και ότι το ποσοστό εργατικής δαπάνης ( τεκμαρτό ) είναι σε πλήρη αντίθεση με την σημερινή πραγματικότητα του πραγματικού ημερομισθίου των κατά μέσον όρο.35€.

Το υπαλληλικό κατεστημένο εννοεί να θέλει να  εισπράξει  και πριν την επιβολή  του Ε-12 ,συγκεκριμένο ποσοστό και όχι αυτό που με διορατικότητα καθόριζε το  μνημονευθέν άρθρο 38 δηλαδή ΄΄. Αι καταβλητέε κατά νόμων εισφοραί υπολογίζονται επί του τμήματος της αξίας του έργου του αντιστοιχούντος εις την δαπάνη δι’ αμοιβήν των μισθωτών.

Με το Ε-12 προφανώς διασφαλίζεται το πνεύμα  του νόμου , όχι όμως το εισπρακτικό πνεύμα του ΕΦΚΑ.

Τίθεται λοιπόν κ. γενικέ το ερώτημα: Είναι ισχυρό το Ε-12 ή υπολείπεται του τεκμαρτού ποσοστό εργατικής δαπάνης κι αν ναι προς τι η καθημερινή συμπλήρωσή του και παρουσία του στον εργοταξιακό χώρο;

Αν όμως το Ε -12 είναι το αδιαμφισβήτητο δικαιολογητικό καθημερινής απασχόλησης , προς τι η παρουσία των  αναχρονιστικών και παραπλανητικών συντελεστών εργατικής δαπάνης( απόφ. Φ21/405/02/ΦΕΚ 418Β/5-4-02) ,των εναρμονισμένων με τα πλασματικά ημερομίσθια του παρελθόντος της τάξης των 75€ .

Πως είναι δυνατόν την στιγμή που υποβάλλεται με τόσο κόπο το. Ε-12 από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ( συντάσσετε την  προηγούμενη της απασχόλησης ) , ώστε να είναι δυνατόν να ευρίσκεται στο εργοτάξιο την ημέρα της απασχόλησης) και πολλές φορές εμπεριέχει λόγω έκτακτης απουσίας και ασφαλίζει άτομα απόντα από το εργοτάξιο , να τίθεται σε αμφισβήτηση εγκυρότητα και η ισχύς του.

Κυρία Γεν. Γραμματέα

Πρέπει άμεσα να καταργήσετε τους τεκμαρτούς συντελεστές. εργατικής δαπάνης (πλασματική) και να ορίσετε ως αδιαμφισβήτητη, για την πάταξη της ανασφάλιστης εργασίας , την κατάσταση Ε-12.

Ήδη δημιουργούνται πολλές πλέον παρενέργειες στο περιβάλλον του δημοσίου έργου με την παρουσία δύο (2)πρακτικά αλληλοαναιρούμενων τρόπων διασφάλισης της εργατικής δαπάνης και δεν μπορεί να συνεχισθεί το “γαϊτανάκι” της αμφισβήτησης από τη μεριά του ΕΦΚΑ της πραγματικής. εργατικής δαπάνης Ε-12, η οποία οδηγεί σε πράξεις επιβολής προστίμων ,για υπολειπόμενη εργατική δαπάνη με βάση τους τεκμαρτούς συντελεστές και η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί με το πραγματικό ημερομίσθιο των 35 €.

Η συνέχεια, εάν υπάρχει προσδόκιμο ζωής, ανήκει. στα διοικητικά πρωτοδικεία και βέβαια ο μικρομεσαίος εργολήπτης που εφάρμοσε την απόφαση 40331/Δ1 13521/19-9-2019,καλείται να πληρώσει τα τεκμαρτά απαιτούμενα πλέον προσαυξήσεων και να αναμένει τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια για να βρει το δίκιο του Εξωπραγματικό που όμως σήμερα συμβαίνει στο επαγγελματικό μας περιβάλλον που τόσο δοκιμάζεται.

Κυρία Γενικέ

Βέβαιος ότι θα ενσκήψετε στο φλέγον αυτό πρόβλημα πριν ΄αφορμίσει΄ θα σας παρακαλούμε να δείτε και το παρακάτω πρόβλημα.

Οι μικρομεσαίοι δεν είναι δυνατόν να διαθέτουν όπως οι μεγάλες εταιρείες γραφεία εξοπλισμένα με προσωπικό, στα εργοτάξια, ώστε να εκδίδουν καταστάσεις Ε-12 αυθημερόν και ανάλογα με τις παρουσίες. Το εκδίδουν από την προηγούμενη και αυτές του Σαββάτου και της Δευτέρας από την Παρασκευή. Συμβαίνει λοιπόν ένας ή περισσότεροι απασχολούμενοι σε έργο, να μην προσέρχονται, αδικαιολογήτως για δουλειά, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι εργολήπτες με ένσημα μη απασχολουμένων.

Θα πρέπει να μας δώσετε τον τρόπο ν’ ακυρώνουμε έστω μέχρι μια ορισμένη ώρα τις εγγραφές για άτομα που δεν προσέρχονται για εργασία.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα