Πρόσκληση για υπηρεσίες υποστήριξης έκδοσης οικοδομικής άδειας επεμβάσεων άρσης επικινδυνότητας Ε.Κ.Π.Α.Ζ. Αίγινας

Σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων θα προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Ε.Κ.Π.Α.Ζ. ΑΙΓΙΝΑΣ» προεκτιμώμενης αμοιβής 8.064,52€ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

Αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας είναι η υποστήριξη στην έκδοση της οικοδομικής άδειας για την άρση επικινδυνότητας με επεμβάσεις ενίσχυσης-αποκατάστασης του φέροντος οργανισμού κτιρίων που υφίστανται και για τις οποίες έχει ήδη εκπονηθεί και εγκριθεί η σχετική μελέτη αρμοδίως.

Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για την οργάνωση του σχετικού φακέλου και την υποβολή του στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. (προετοιμασία σχεδίων, ανάρτηση στην αρμόδια ηλεκτρονική πλατφόρμα κλπ). Η υπηρεσία θα μεριμνήσει για την απαραίτητη συνεργασία με τους μελετητές της εγκεκριμένης μελέτης. Επίσης, θα γίνει έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης με επικαιροποίηση υφιστάμενου τοπογραφικού, σε σχέση με την υπάρχουσα οικοδομική άδεια και την εφαρμογή της επί του εδάφους. Προ της υποβολής του φακέλου, ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την υπηρεσία για την τακτοποίησή (με ένταξη στον νόμο 4178/2013) αποκλίσεων του αποτυπώματος των κτιρίων ως προς την θέση που εμφανίζονται στο περιγεγραμμένο τοπογραφικό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας.

Ο ανάδοχος θα συνεργαστεί με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στην έκδοση οικοδομικής άδειας και η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δύο (2) μήνες και θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της. Συνοπτικά θα πρέπει να διενεργηθούν τα κάτωθι:

  1. Οργάνωση του σχετικού φακέλου και την υποβολή του στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. (προετοιμασία σχεδίων, ανάρτηση στην αρμόδια ηλεκτρονική πλατφόρμα κλπ).
  2. Έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης με επικαιροποίηση υφιστάμενου τοπογραφικού, σε σχέση με την υπάρχουσα οικοδομική άδεια και την εφαρμογή της επί του εδάφους,
  3. Τακτοποίησή (με ένταξη στον νόμο 4178/2013) αποκλίσεων του αποτυπώματος των κτιρίων ως προς την θέση που εμφανίζονται στο περιγεγραμμένο τοπογραφικό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας.
  4. Συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στην έκδοση οικοδομικής άδειας.

Σημειώνεται ότι η ανώτατη εκτιμώμενη αξία για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας με ΚΑΕ 9362.01.017.01 & ΣΑΕΠ 2012ΜΠ08500020, με αριθμ. 213/2020 / 23-9-2020 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειες Αττικής (ΑΔΑ Απόφασης: ΩΤΑΥ7Λ7-Λ48 και ΑΔΑΜ Αιτήματος: 20REQ007513508), είναι 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ € χωρίς ΦΠΑ.

Ακολουθούν τα αρχεία της Πρόσκλησης και του εντύπου οικονομικής προσφοράς.

ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ146 kB2020-11-03 11:28
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ41 kB2020-11-03 11:29

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα