Πρόσκληση για εγγραφή στους καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016 έτους 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Αναθέτουσα Αρχή) αναφορικά με τη διαδικασία κλήρωσης για απ’ ευθείας αναθέσεις έργων και μελετών

Πρόσκληση για εγγραφή στους καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016 έτους 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Αναθέτουσα Αρχή) αναφορικά με τη διαδικασία κλήρωσης για απ’ ευθείας αναθέσεις έργων και μελετών.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων και Μελετών που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους καταλόγους της Αναθέτουσας Αρχής Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016, να υποβάλουν έως 11-01-2021 σχετική αίτηση εγγραφής.

Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Για τον κατάλογο των έργων οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν:

Εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ ή βεβαίωση εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα στις κατηγορίες έργων:

a.ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
b.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
c.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
d.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
e.ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΣΙΝΟΥ
2. Για τον κατάλογο των μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν:

Μελετητικό πτυχίο για τις παρακάτω κατηγορίες μελετών

  1. Συγκοινωνιακών (κατηγορία 10)
  2. Υδραυλικών (κατηγορία 13)
  3. Τοπογραφίας (κατηγορία 16)
  4. Γεωτεχνικών μελετών και ερευνών (κατηγορία 21)
  5. Περιβαλλοντικών μελετών (κατηγορία 27)
  6. Αρχιτεκτονικών μελετών κτιριακών έργων (κατηγορία 6)
  7. Γεωλογικών Υδρολογικών (κατηγορία 20)
  8. Στατικών (κατηγορία 8)
  9. Ηλεκτρομηχανολογικών (κατηγορία 9)
  10. Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περ. Χώρου και Έργων Πρασίνου (κατηγορία 25)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα παραπάνω δικαιολογητικά έως 11-01-2021 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο κτίριο Διοίκησης Π.Δ.Μ ΖΕΠ Κοζάνης ή να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.te@pdm.gov.gr.

Ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Πασχάλης Οικονομίδης

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση για εγγραφή στους καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016 έτους 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Αναθέτουσα Αρχή) αναφορικά με τη διαδικασία κλήρωσης για απ’ ευθείας αναθέσεις έργων και μελετών, μαζί με το Υπόδειγμα αίτησης Μελετητών και το Υπόδειγμα αίτησης Εργοληπτών (σε μορφή pdf)

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα