ΟΣΕΤΕΕ: Πρόσκληση δεύτερου κύκλου αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ 5003077, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5998/799/Α3 (ΑΔΑ: ΨΟΖΜ465ΧΙ8-Λ4Τ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024) σε θέματα Περιβάλλοντος, σε εργαζόμενους αποκλειστικά του ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της δεύτερης Πρόσκλησης, η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ), ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους για συμμετοχή στην Πράξη από σήμερα, Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021 έως και την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του προγράμματος (https://024.osetee.gr) όπου και μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης καθώς και στον ιστότοπο της ΟΣΕΤΕΕ (www.osetee.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις επικοινωνείτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο 024@osetee.gr.

Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

πατήστε εδώ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα