Προσεχώς Στρατηγικό Πρόγραμμα Σιδηροδρομικών Επενδύσεων

Προ των πυλών βρίσκεται το Στρατηγικό Πρόγραμμα Σιδηροδρομικών Επενδύσεων, όπου θα περιγράφονται τα έργα που θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα σε ορίζοντα 5ετίας (2023-2027).\

Σύμφωνα με την απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 10 Οκτωβρίου, «το Στρατηγικό Πρόγραμμα Σιδηροδρομικών Επενδύσεων θα αποτυπώνει με σαφήνεια τις εθνικές προτεραιότητες για τη βελτίωση και ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, ώστε να είναι εφικτός μεταξύ άλλων ο έγκαιρος και τεκμηριωμένος προγραμματισμός για τις ανάγκες συντήρησης του ενεργού δικτύου καθώς και την ανάπτυξή του.

Το Στρατηγικό Πρόγραμμα Σιδηροδρομικών Επενδύσεων, θα διακρίνει τις επενδυτικές προτεραιότητες με βάση τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Έργα συντήρησης και επιδιορθώσεων.

α. Έργα τακτικής συντήρησης,

β. Έργα βαριάς συντήρησης.

  1. Έργα αναβάθμισης και ανάταξης.
  2. Νέα σιδηροδρομικά έργα.

Με βάση την κατηγοριοποίηση αυτή θα περιλαμβάνει συγκεκριμένο κατάλογο έργων και τις ανάγκες χρηματοδότησης τους σε πολυετή βάση.

Ως πηγές χρηματοδότησης των ανωτέρω έργων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορούν να είναι:

– Η Κρατική Επιχορήγηση.

– Τα Έσοδα από τέλη υποδομής.

– Το Εθνικό Σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

– Τα Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής).

– Το Πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» («Connecting Europe Facility»/«CEF»).

– Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Plan).

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα και οι πόροι που θα χρηματοδοτήσουν κάθε ένα από τα έργα θα συγκεκριμενοποιηθούν στο Σχέδιο Δράσης, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2023 και τους επόμενους που θα ενσωματωθούν στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Το Στρατηγικό Πρόγραμμα Σιδηροδρομικών Επενδύσεων, θα περιγράφει τις παραπάνω προτεραιότητες σε ορίζοντα πενταετίας (2023 – 2027), θα καταρτιστεί εντός του επόμενου διμήνου και δύναται να τροποποιηθεί και να ανανεωθεί σύμφωνα με τις τελικές υποδείξεις του εκάστοτε Σχεδίου Δράσης. Τα έργα που θα προκρίνονται θα απαντούν στις πραγματικές ανάγκες του δικτύου και τις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας στον τομέα των Μεταφορών.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα