Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων LED, προϋπολογισμού 5.430.365,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων LED, για αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, στις υπόγειες διαβάσεις οχημάτων αρμοδιότητας ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό,     για την ανάθεση της σύμβασης του θέματος, προϋπολογισμού 5.430.365,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/ση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στον διαγωνισμό με α.α.1923924.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 22/06/2023 και ώρα 15:00

Η αποσφράγιση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 28/06/2023 και ώρα 16:00 από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.

Η προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) με ΑΔΑΜ: 23PROC012719117 2023-05-22

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Τεχνική ενημέρωση από τους Δήμους και Περιφέρειες στο https://gobhma.gr/

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα