Προκήρυξη νέας δράσης 39,3 εκατ. ευρώ για ερευνητικά έργα

Την προκήρυξη της δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0 – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Βασικός στόχος της δράσης είναι ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων διαθεματικού χαρακτήρα, υψηλής επιστημονικής και τεχνολογικής ποιότητας, με σκοπό την ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας και την ανάσχεση του «brain drain».

Η Δράση όπως επισημαίνεται έχει ως ειδικότερους στόχους:

-Την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων αλλά και την συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών Φορέων.

-Την επικέντρωση των προσπαθειών και των διαθέσιμων πόρων σε ερευνητικά θεματικά πεδία, μείζονος ενδιαφέροντος για την κοινωνία και την οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης.

-Την αξιοποίηση των υψηλών προσόντων του ερευνητικού δυναμικού για την ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ανακοπή της μετανάστευσης ποιοτικού επιστημονικού δυναμικού.

-Την μεταφορά και η διάχυση καινοτόμων τεχνολογιών προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας με σκοπό την ανάπτυξη/βελτίωση προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με την αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας.

-Την ανάπτυξη νέων γνώσεων-συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών αναγκών,

Η Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης, ανέρχεται σε 39.322.800 Euro, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση και την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας,

O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Από την πρώτη μέρα που ο Πρωθυπουργός αποφάσισε η τότε Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας να έρθει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θέσαμε ως στόχο τη σύνδεση της έρευνας με την αγορά. Τώρα αξιοποιούμε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης προωθώντας 8 νέες Εμβληματικές Δράσεις για την ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων διαθεματικού χαρακτήρα με σκοπό την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Έτσι, η Ελλάδα θα πάει ακόμα πιο μπροστά στις επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας».

 Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Αξιοποιούμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης προωθώντας 8 νέες Εμβληματικές Δράσεις για την ανάπτυξη ερευνητικών-επιστημονικών δικτύων αριστείας μεταξύ Ερευνητικών Κέντρων, Πανεπιστημίων και φορέων καινοτομίας σε όλη την επικράτεια. Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνέργειες μεταξύ τους, ώστε να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο η επιστημονική γνώση σε τομείς αιχμής της ελληνικής οικονομίας.»

Ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιος Κυριαζής τόνισε πώς: «Οι νέες εμβληματικές δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελούν μια ακόμη πρωτοβουλία της ΓΓΕΚ που αποδεικνύει τον σταθερό της προσανατολισμό στην αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας, μέσω συνεργασιών σε διαθεματικά επιστημονικά πεδία που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία».

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα