Προκήρυξη για 393 θέσεις από τον ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων ενενήντα τριών (393) συνολικά θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότερα:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (68) θέσεις.Ειδικοτήτων απασχόλησης:

  • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ,
  • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ,
  • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ,
  • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ,
  • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ,
  • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ ΠΕ,
  • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ,
  • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (47) θέσεις. Ειδικότητας απασχόλησης:

  • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (278) θέσεις.Ειδικότητας απασχόλησης:

  • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ.

Η εν λόγω Προκήρυξη αφορά σε απλό προσωπικό ΠΕ, ΤΕ, καθώς και σε προσωπικό ΔΕ που θα καλύψει θέσεις σε εισαγωγικό επίπεδο.
Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχει ως ακολούθως:
αρχίζει στις 16.06.2022 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 06.07.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα