«Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων – Αποστολή των προς ανάρτηση κειμένων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης (e-ticketing) από τη Δευτέρα 14.03.2022»

Από τη Δευτέρα 14.03.2022 η διαδικασία αποστολής από τις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς των προς ανάρτηση στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, τεχνικών προδιαγραφών ή/και όρων της Διακήρυξης στα πλαίσια της προκαταρκτικής διαβούλευσης με τη αγορά βάσει των άρθρων 46 & 47 ή 278 & 279 του ν.4412/2016, θα πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης (e-ticketing) στην ιστοσελίδα https://support.gov.gr/guide/index.jsp?type=govgr65.

Ο σχολιασμός στα πλαίσια των Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων Δημοσίων Συμβάσεων πραγματοποιείται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Αναζήτηση και υποβολή σχολίων Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων» της υποενότητας «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» της ενότητας «Γενικές Πληροφορίες», βάσει των αναρτημένων Κανόνων Χρήσης και Συμμετοχής.

Δείτε στο σχετικό σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» στην ενότητα «Γενικές Πληροφορίες» της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» (www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr)

  • τις Οδηγίες ανάρτησης Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων Δημοσίων Συμβάσεων
  • τους Κανόνες Χρήσης και Συμμετοχής

Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης (e-ticketing) θα υποβάλλονται ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία προκαταρκτικής διαβούλευσης με την αγορά στην ιστοσελίδα https://support.gov.gr/guide/index.jsp?type=govgr65.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου diavoulefsi@eprocurement.gov.gr καταργείται!

Υπενθυμίζεται ότι η υποστήριξη των χρηστών των Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων και των Οικονομικών Φορέων για τα υποσυστήματα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ παρέχεται πολυκαναλικά και τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας έχουν αναρτηθεί

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνσή μας παραμένει στη διάθεση των Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων και των Οικονομικών Φορέων, προκειμένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της να συνδράμει στην ομαλή και χωρίς προβλήματα συνέχιση των διαδικασιών.

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα