Πρόεδρος ΠΕΔΜΕΔΕ και Αντιπρόεδρος FIEC, Μιχαήλ Δ. Δακτυλίδης: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

Ο Πρόεδρος ΠΕΔΜΕΔΕ και Αντιπρόεδρος FIEC, Μιχαήλ Δ. Δακτυλίδης αναλύει στο ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ την πρόταση της ΠΕΔΜΕΔΕ προς την Πολιτεία για την υιοθέτηση ειδικού κονδυλίου για τα μέτρα ασφαλείας στον προϋπολογισμό κάθε δημοπρατούμενου έργου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_125 της ΠΕΣΕΔΕ

Η Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια είναι ένα κρίσιμο θέμα για τον κατασκευαστικό κλάδο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Για το λόγο αυτό η Ένωση το έχει εντάξει υψηλά στην ιεράρχηση των μόνιμων θεματικών αξόνων που απαρτίζουν την ατζέντα της με ζητήματα που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπισθεί επαρκώς από την Πολιτεία και χρειάζεται να τα φέρει με κάθε ευκαιρία στο προσκήνιο.

Σε μία σύντομη ιστορική αναδρομή θυμίζω ότι τον Αύγουστο του 2006 για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού, διατυπώσαμε συγκεκριμένη πρόταση που υιοθετήθηκε από όλες τις Εργοληπτικές Οργανώσεις και διαμορφώθηκε σε κοινή επιστολή προς το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ζητώντας :

  • Να περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό κάθε δημοπρατούμενου έργου ειδικό κονδύλιο για πληρωμή των μέτρων ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. Με τον όρο μέτρα ασφαλείας εννοούνταν τόσο η ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εκτέλεση των εργασιών όσο και αυτά που αφορούν στη σχέση τρίτων με τις εκτελούμενες εργασίες.

Η πρόταση κατέληγε στο αίτημα το κονδύλιο αυτό να εγγράφεται στον προϋπολογισμό του έργου προ του ΦΠΑ, να αφορά το 5% αυτού και να μην υπόκειται σε έκπτωση.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ, με την ευρωπαϊκή της εμπειρία, ως μέλος της FIEC (European Construction Industry Federation), των EIC (European International Contractors), της EDA (European Demolition Association) & της ACRP (European Association for Construction, Repair, reinforcement & Protection) συμμετέχει ενεργά από πολλών ετών σε Διοικητικά Συμβούλια, Θεματικές Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας, συζητήσεις κοινωνικού διαλόγου για τις προκλήσεις του Κατασκευαστικού κλάδου στην Ευρώπη καθώς και σε ευρωπαϊκά προγράμματα, που, μεταξύ άλλων, ασχολούνται και με την Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια.

Συγκεκριμένα στα πλαίσια της FIEC (European Construction Industry Federation), κοινωνικού εταίρου της Ε.Ε., υπάρχει ειδική ενεργή έως σήμερα Επιτροπή, η Κοινωνική Επιτροπή (Social Commission) και ειδική Υποεπιτροπή για την Ασφάλεια και Υγεία (Health & Safety- SOC–2), επιφορτισμένη με το σημαντικό αυτό θέμα.

Παράλληλα, στο γενικότερο πλαίσιο της εμπλοκής της ΠΕΔΜΕΔΕ ως εταίρου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, η Ένωση συμμετείχε και στο εξειδικευμένο project «Blueprint for Health and Safety”, ως επίσημος εταίρος.

Τα αποτελέσματα του Προγράμματος αυτού, που έχει πλέον ολοκληρωθεί, παρουσιάσθηκαν σε συνεδριάσεις των Επιτροπών της FIEC, προσδιορίζοντας τους άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να κινηθεί ο Κατασκευαστικός κλάδος για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων.

Αξίζει να τονίσουμε ότι μέσα από αυτά τα αποτελέσματα, διαπιστώθηκε ότι η πρόταση της Ένωσης, επίκαιρη πιο πολύ από ποτέ, αποτελεί πρακτική που συνηθίζεται να εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, εν αντιθέσει με τη Χώρα μας όπου το ζήτημα των ξεχωριστών δαπανών για την Ασφάλεια και την Υγεία στα Εργοτάξια δεν έχει ακόμη αντιμετωπισθεί από την Πολιτεία.

Μέσα στη δίνη της πανδημίας, όπου η Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία γενικότερα και στα Εργοτάξια ειδικότερα αποκτά τεράστιο ειδικό βάρος, δεδομένου και του γεγονότος ότι ο Κατασκευαστικός κλάδος, τα Εργοτάξια δεν σταμάτησαν να λειτουργούν ούτε μία ημέρα κατά το γενικό lockdown, η ΠΕΔΜΕΔΕ κρίνει σκόπιμο  να επαναφέρει την πρόταση, που είχε υποβάλει στον τότε Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ευελπιστώντας ότι η Πολιτεία είναι πλέον ώριμη και έτοιμη να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και συγκεκριμένα στο χώρο των Κατασκευών.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα