Πώς η ανίχνευση των σωλήνων και καλωδίων ενισχύει την ασφάλεια στα εργοτάξια

Ο κ. Θεόδωρος Κάβουρας, MSc, BEng Π. ΚΑΒΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ αναλύει στο Εργοληπτικό Βήμα τον κρίσιμο ρόλο των ηλεκτρομαγνητικών εντοπιστών σωλήνων και καλωδίων στη δημιουργία ασφαλών συνθηκών στα εργοτάξια.

Στον δυναμικό κόσμο των εργοταξίων, η ασφάλεια έχει πρωταρχική σημασία. Μια από τις πλέον συνηθισμένες δραστηριότητες στο εργοτάξιο είναι και η εκσκαφή. Η  ζημιά σε υπόγειες υποδομές κατά τις εργασίες εκσκαφών συνιστά σημαντικό κίνδυνο για το προσωπικό, τον εξοπλισμό και την υφιστάμενη υποδομή. Εκσκαφές οι οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί επιμελώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα υπόγεια καλώδια και σωλήνες με συνέπεια την επιβάρυνση του έργου από το κόστος επισκευής, τις καθυστερήσεις και τον πιθανό τραυματισμό εργαζομένων. Η ζημιά σε υπόγειους αγωγούς μπορεί και πρέπει να αποφεύγεται.

Η χρήση προηγμένων τεχνολογιών, όπως οι ηλεκτρομαγνητικοί εντοπιστές σωλήνων και καλωδίων, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον περιορισμό αυτών των κινδύνων, εξασφαλίζοντας ένα πιο ασφαλές περιβάλλον εργασίας για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής διατυπώθηκε νωρίς τον 19ο αιώνα. Ο ηλεκτρομαγνητικός εντοπισμός θαμμένων αγωγών και καλωδίων μετράει ήδη αρκετές δεκαετίες εφαρμογής και συνεχίζει να αναπτύσσεται καθώς είναι συνεχής η αύξηση των υπογειοποιημένων αγωγών και καλωδίων οργανισμών κοινής ωφέλειας. Τα σύγχρονα συστήματα προσφέρουν αυξημένη ευχρηστία, αξιοπιστία και ακρίβεια.

Από το μικρότερο εργοτάξιο, όπως ένα για την τοποθέτηση μια κολώνας οδοσήμανσης ή μιας εκσκαφής για την αποκατάσταση μιας παροχής ύδρευσης έως το μεγαλύτερο, η προστασία των εργαζομένων, του εξοπλισμού και των θαμμένων αγωγών και καλωδίων αποτελεί καθήκον και υποχρέωση. Οι ηλεκτρομαγνητικοί εντοπιστές συμβάλλουν στην ασφάλεια του προσωπικού, στην προστασία του εξοπλισμού, στην διατήρηση των υφιστάμενων υποδομών και παρέχουν κανονιστική συμμόρφωση.

Θα ήταν παράλειψη να θεωρηθεί ότι οι ζημιές και τα ατυχήματα συμβαίνουν μόνο κατά την εκσκαφή με μηχανικά μέσα και σε μεγάλα εργοτάξια. Υπάρχουν παραδείγματα από ατυχήματα, δυστυχώς με σημαντικές επιπτώσεις, τα οποία μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Εργάτης κηποτεχνίας εργαζόταν σε χειρωνακτική εκσκαφή σε χώρο δημοτικού κήπου και χτύπησε καλώδιο φωτισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Εργάτης σε εκσκαφή για την αποκατάσταση βάνας δικτύου ύδρευσης χτύπησε ενεργό καλώδιο ρεύματος. Εργασίες με τροχό για την τοποθέτηση δικτύου οπτικών ινών είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό σωλήνα φυσικού αερίου, ευτυχώς, χωρίς οδυνηρές συνέπειες, λόγω αλλαγής του τοπίου.

Τα εργοτάξια είναι χώροι εγγενώς επικίνδυνοι. Η εκσκαφή και άλλες δραστηριότητες διατάραξης του εδάφους μπορούν να οδηγήσουν σε ατύχημα εάν υπάρξει επαφή ή αλλοίωση υπόγειων υποδομών, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των εργαζομένων. Οι ηλεκτρομαγνητικοί εντοπιστές σωλήνων και καλωδίων προσφέρουν λύση, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να ανιχνεύουν και να εντοπίζουν με ακρίβεια θαμμένους αγωγούς και καλώδια πριν από κάθε εκσκαφή.

Ο εξοπλισμός, από το φτυάρι έως τον εκσκαφέα, αποτελεί σημαντική επένδυση για κάθε τεχνική εταιρεία. Η επαφή με θαμμένες υποδομές μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές ζημιές του εξοπλισμού, με δαπανηρές επισκευές και καθυστερήσεις στο έργο. Οι ηλεκτρομαγνητικοί εντοπιστές σωλήνων και καλωδίων αποτελούν προληπτικό μέτρο, επιτρέποντας στους χειριστές του εξοπλισμού να λειτουργούν στους χώρους εκσκαφής με ασφάλεια.

Μέσω της χαρτογράφησης της θέσης των θαμμένων σωλήνων και των καλωδίων με τους ηλεκτρομαγνητικούς εντοπιστές επιτυγχάνεται η ακριβής χωροθέτηση του εξοπλισμού και ασφαλέστερες πρακτικές εκσκαφής. Αυτό, όχι μόνο προστατεύει τον εξοπλισμό από πιθανές ζημιές, αλλά συμβάλει στη συνεχή πρόοδο των έργων.

Τα περισσότερα έργα γίνονται σε χώρους όπου προϋπάρχουν υποδομές, όπως δίκτυα ύδρευσης, γραμμές αερίου και καλώδια τηλεπικοινωνίων και ρεύματος. Η ζημιά σε αυτές τις υποδομές μπορεί να διακόψει βασικές υπηρεσίες, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής. Οι ηλεκτρομαγνητικοί εντοπιστές σωλήνων και καλωδίων αποτελούν βασικό εργαλείο για τη διατήρηση της ακεραιότητας της υφιστάμενης υποδομής.

Με την χαρτογράφηση και ταυτοποίηση των υπογείων υποδομών, τα συνεργεία μπορούν να σχεδιάζουν τις εργασίες τους ώστε να αποφύγουν τυχόν παρεμβάσεις σε αυτές τις ζωτικές υπηρεσίες. Αυτή η προληπτική προσέγγιση ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διακοπής των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ενισχύει τη δημόσια ασφάλεια και δημιουργεί θετικές σχέσεις μεταξύ των κατασκευαστών και των κοινοτήτων που επηρεάζουν.

Σε πολλές χώρες αποτελεί νομική υποχρέωση του κάθε συνεργείου η επισκόπηση του υπεδάφους για τυχόν θαμμένους αγωγούς και καλώδια πριν από κάθε εκσκαφή. Οι ηλεκτρομαγνητικοί εντοπιστές φέρουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με τα οποία ενισχύεται η κανονιστική συμμόρφωση.

Σύμφωνα με στοιχεία του Common Ground Alliance για της ΗΠΑ και τον Καναδά, για το έτος 2021 καταγράφηκε ένα ατύχημα κάθε 60 δευτερόλεπτα. Επί συνόλου 203.000 ατυχημάτων κατά την εκσκαφή, περισσότερο από το 60% έγινε κατά την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας. Κατά την έρευνα βρέθηκε ότι περισσότερα από 150.000 ατυχήματα είχανε βασική αιτία μια από τις ίδιες 6 και στις πρώτες θέσεις βρισκόταν η έλλειψη ανίχνευσης και επισκόπησης πριν την εκσκαφή και η χρήση λανθασμένων ή παλιών σχεδίων.

Υπάρχει μια ποικιλία εντοπιστών που προσαρμόζουν σε κάθε εφαρμογή και τις πληροφορίες που απαιτεί κάποιος για την γρήγορη και ασφαλή εκτέλεση του έργου. Οι ηλεκτρομαγνητικοί εντοπιστές συνδυάζουν πολλά πλεονεκτήματα έναντι άλλων τεχνικών. Ο αναγκαίος εξοπλισμός είναι οικονομικός, κατάλληλα σχεδιασμένος για χρήση στο πεδίο, απλός  ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί από το τεχνικό προσωπικό με σημαντικά χαρακτηριστικά που προσφέρουν πρόσθετα επίπεδα ασφάλειας.

Υπάρχουν απτά παραδείγματα όπου το κόστος της επένδυσης σε ένα σύστημα ηλεκτρομαγνητικού εντοπισμού μπορεί να αποσβεστεί εξ’ ολοκλήρου από την πρώτη κιόλας χρήση. Αρκεί να αναλογιστεί κάποιος το κόστος της εκσκαφής σε λάθος σημείο και το κόστος της νέας μετατοπισμένης εκσκαφής, το κόστος υπερημερίας από την καθυστέρηση που μπορεί να προκληθεί λόγω ζημίας σε θαμμένο αγωγό ή καλώδιο μέχρι την αποπεράτωση της επισκευής, το κόστος της επισκευής και τυχόν διαφυγόντα κέρδη και αποζημίωση που μπορεί να διεκδικήσει ο φορέας που υπέστη την ζημιά για να αντιληφθεί ότι ένα σύστημα ηλεκτρομαγνητικού εντοπισμού θαμμένων αγωγών και καλωδίων κάνει οικονομία και συμβάλλει στην ασφάλεια του έργου.

Η συμμετοχή ενός συστήματος ηλεκτρομαγνητικού εντοπισμού στην ομαλή λειτουργία ενός έργου δεν περιορίζεται κατά τις εργασίες εκσκαφής μόνο αλλά συμβάλει και στην φάση της ποιοτικής αξιολόγησης του παραδοτέου έργου. Εφαρμόζοντας ένα σύστημα ηλεκτρομαγνητικού εντοπισμού δύναται να γίνει υπολογισμός του πραγματικού βάθους εγκατάστασης θαμμένων αγωγών και καλωδίων για την ταύτιση με τις προδιαγραφές και μελέτες κατασκευής του έργου.

Ο ηλεκτρομαγνητικός εντοπιστής gCAT της Radiodetection σε συνδυασμό με την εμπειρία της εταιρείας μας και την παρεχόμενη εκπαίδευση και υποστήριξη αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο στην προστασία του προσωπικού πριν από την εκσκαφή.

Με το σύστημα gCAT πραγματοποιείται ανίχνευση θαμμένων μεταλλικών αγωγών και καλωδίων. Με την χρήση παρελκομένων μπορεί να γίνει ανίχνευση σε πλαστικούς και τσιμεντένιους σωλήνες. Είναι ένα απλό και εύχρηστο εργαλείο που παρέχει σημαντικές πληροφορίες στο πεδίο και συμβάλλει στην αύξηση της ασφάλειας σε μικρά και μεγάλα εργοτάξια.

Το σύστημα gCAT διαθέτει την λειτουργία StrikeAlert. Πρόκειται για μια λειτουργία που προσφέρει έναν επιπλέον βαθμό προστασίας του χειριστή καθώς ενεργοποιεί διακριτό συναγερμό με ηχητικό και οπτικό σήμα όταν κατά τις εργασίες εντοπισμού ανιχνεύσει αβαθές ηλεκτροφόρο καλώδιο. Η λειτουργία του StrikeAlert είναι αυτόματη και ανεξάρτητη.

Ο ενσωματωμένος δέκτης GPS καταγράφει συνεχώς τις παραμέτρους λειτουργίας του εντοπιστή παρέχοντας σημαντική πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο χρήσης από κάθε χειριστή και αδιαμφησβήτητες αποδείξεις χρήσης σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Αφενός μπορεί να αξιολογηθεί η ικανότητα του προσωπικού στην ορθή χρήση του εξοπλισμού και αφετέρου σε περίπτωση που προκύψει νομική ανάγκη απόδειξης παρέχει τις σχετικές πληροφορίες.

Δέκτης gCAT4 & Πομπός Genny4

Η πλήρης σειρά περιλαμβάνει το εισαγωγικό σύστημα εντοπισμού CAT4, το ενισχυμένο gCAT4, το RD7200 με πληθώρα πρόσθετων δυνατοτήτων και μεγαλύτερη οθόνη, το κορυφαίο RD8200 που ενσωματώνει όλη την τεχνογνωσία δεκαετιών του κατασκευαστή και τις εμπειρίες των χρηστών και το νεότερο RD8200SG που παρέχει απαράμιλλη ευχρηστία και αξιοπιστία και ενσωματώνει δέκτη GPS ακριβείας. Όλα τα συστήματα συνοδεύονται από πλήθος παρελκομένων κατάλληλα για πολλαπλές εφαρμογές. Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες ανίχνευσης του υπεδάφους, ολοκληρωμένη εκπαίδευση, βαθμονόμηση και πλήρη τεχνική υποστήριξη.

Εντοπιστές Αγωγών & Καλωδίων Radiodetection

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_138 της ΠΕΣΕΔΕ

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

 Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση

Αυτά και άλλα πολλά άκρως ενδιαφέροντα στο περιοδικό της ΠΕΣΕΔΕ που κυκλοφορεί – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ! Καλή ανάγνωση!
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα