Ποια έργα αλλάζουν την εικόνα της Αττικής (ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑ)

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_123 της ΠΕΣΕΔΕ

Μία σειρά από 67 έργα συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 115,5 εκατ. ευρώ αλλάζουν τις υποδομές αλλά και την εικόνα της περιφέρειας Αττικής

ΣΕ ΜΙΑ «ΝΕΑ ΕΙΚΟΝΑ» στοχεύει η Περιφέρεια Αττικής μέσα από μία σειρά από έργα σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου αξιοποιώντας τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Μάλιστα, η απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020”, φθάνει στο 53,50%, ένα ποσοστό που φέρνει την Περιφέρεια Αττικής στη 2η θέση μεταξύ των13 περιφερειών της χώρας.

Στο πλαίσιο των χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027, η περιφέρεια στοχεύει σε «πράσινα» έργα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση στα κτίρια και στην προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης καθώς και σε έργα υποδομών του δικτύου μεταφοράς ενέργειας. Επίσης, με το πρόγραμμα αυτό θα μπουν «μπροστά» έργα για ανάπτυξη ήπιων μέσων μεταφοράς. Μέσα στα επόμενα χρόνια και με την παραπάνω χρηματοδότηση θα δούμε και την ολοκλήρωση μεγάλων υποδομών της Αττικής όπως η Β’ φάση του Φαληρικού παραλιακού μετώπου καθώς και μία σειρά από παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας.

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η «ΒΕΝΤΑΛΙΑ» ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Η Ευρώπη Κοσμίδη, Εντεταλμένη Σύμβουλος Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής μιλάει στο Εργοληπτικόν Βήμα για τα έργα που έχουν προγραμματιστεί από την περιφέρεια αλλά και για τα νέα χρηματοδοτικά που θα χρησιμοποιήσει η Αττική πλην του ΕΣΠΑ 2021-2027.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, έως το 2023 χρήματα που θα εκταμιεύονται σταδιακά από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ θα φέρουν έργα με στόχους, ανάμεσα σε άλλους, την προώθηση της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και την ενίσχυση του τομέα της υγείας. Παράλληλα, η περιφέρεια Αττικής βρίσκεται ήδη σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση για βασικά έργα υποδομών, όπως αντιπλημμυρικά, λιμενικά, οδοποιία και αναπλάσεις.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑ θα αφορούν οι χρηματοδοτήσεις στο ΕΣΠΑ 2021-2027;

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2 (Σ.Π.02): Μια πιο πράσινη Ευρώπη η επόμενη Π.Π. θα περιλαμβάνει:

 • ΈΡΓΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ και έργα ανάπτυξης ήπιων μέσων μεταφοράς,
 • ΈΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ αποβλήτων (μείωση της παραγωγής, ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων),
 • ΈΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (π.χ. έργα αντιπλημμυρικά, οριοθέτηση ρεμάτων, έργα διαχείρισης νερού),
 • ΈΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ της ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης στα κτίρια και προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης καθώς και έργα υποδομών δικτύου μεταφοράς ενέργειας,
 • ΈΡΓΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ και πολεοδομικού σχεδιασμού, για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των πράσινων αστικών υποδομών.

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 (Σ.Π.03): Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη η επόμενη Π.Π. θα περιλαμβάνει :

 • ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ μεταφορών και προσαρμογών οδικού δικτύου
 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ μεγάλων υποδομών της Αττικής (π.χ. Β φάση του Φαληρικού παραλιακού μετώπου, επέκταση της Λ. Κύμης, κ.λ.π.)

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4 (Σ.Π.04): Μια πιο κοινωνική Ευρώπη η επόμενη Π.Π. θα περιλαμβάνει:

 • ΈΡΓΑ για την αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών (Παιδικοί Σταθμοί, κοινωνικές Δομές, κ.λ.π.)
 • ΥΠΟΔΟΜΕΣ Υγείας
 • ΥΠΟΔΟΜΕΣ Εκπαίδευσης

ΣΕ ΠΟΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ είναι η απορρόφηση στο υφιστάμενο ΕΣΠΑ;

Το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, το μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 εμφανίζει απορρόφηση 53,50% σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής και βρίσκεται στη 2η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ εργαλεία που προτίθεται να χρησιμοποιήσει η περιφέρεια για τη χρηματοδότηση έργων;

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει η Περιφέρεια πλην του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, είναι:

 • ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ με τα χρήματα να εκταμιεύονται σταδιακά έως το 2023 και να αφορούν σε έργα για:
 1. Την πράσινη μετάβαση.
 2. Τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
 3. Την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας.
 4. Την κοινωνική και εδαφική συνοχή.
 5. Την υγεία και την ανθεκτικότητα, και
 • Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ με την οποία η περιφέρεια Αττικής βρίσκεται ήδη σε διαπραγμάτευση και έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση έργων Υποδομών (Αντιπλημμυρικά, λιμενικά, οδοποιία, αναπλάσεις).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ / ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ
ΕΡΓΟ / ΜΕΛΕΤΗ
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (με ΦΠΑ)
ΠΕ1: ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ   19.639.391,12
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ   1.830.270,00
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΠΑΝΔΑ.  ΕΡΓΟ 1.700.000,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΙΛΙΣΟΥ. ΕΡΓΟ 115.270,00
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΡΓΟ 15.000,00
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ   350.000,00
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ). ΕΡΓΟ 350.000,00
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ   999.921,12
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. ΕΡΓΟ 999.921,12
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ   2.100.000,00
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΟ 5. ΕΡΓΟ 1.500.000,00
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΔΟΜΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙ.ΔΙ.ΜΥ. ΕΡΓΟ 500.000,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100.000,00
(κενό)   99.200,00
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΑΥΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. ΕΡΓΟ 99.200,00
ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –  Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ   14.260.000,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΑΕΚ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 14.260.000,00
ΠΕ2: ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ   7.339.577,60
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ   2.914.917,60
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α ΕΚΤΑΣΕΩΣ 12.618 τ.μ. ΕΡΓΟ 782.316,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ) ΤΩΝ Κ1 ΚΑΙ Κ2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ 25.400 τ.μ. ΕΡΓΟ 1.574.800,00
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΣ «ΣΕΓΑΣ» ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΕΚΤΑΣΕΩΣ 3.300 τ.μ. ΕΡΓΟ 204.600,00
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΎΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΣ 4.953 τ.μ.  ΕΡΓΟ 135.117,84
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ «ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ» ΕΚΤΑΣΕΩΣ 2.767 τ.μ.  ΕΡΓΟ 75.483,76
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. ΕΡΓΟ 142.600,00
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ    1.924.660,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.  ΕΡΓΟ 1.924.660,00
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ   2.500.000,00
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ.  ΕΡΓΟ 2.500.000,00
ΠΕ3: ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ   13.928.000,00
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ   5.000.000,00
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Κ. ΠΑΛΑΜΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ.  ΕΡΓΟ 5.000.000,00
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ   4.588.000,00
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΕΡΓΟ 4.588.000,00
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ   4.340.000,00
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΣΤΥΘΕΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΕΡΓΟ 4.340.000,00
ΠΕ4: ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ   8.064.600,00
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ   3.000.000,00
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021. ΕΡΓΟ 3.000.000,00
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ   24.800,00
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ BEACH VOLLEY ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ. ΕΡΓΟ 24.800,00
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ   4.000.000,00
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΑΠΌ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΙΝΟΥ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.  ΕΡΓΟ 4.000.000,00
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ   800.000,00
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ.  ΕΡΓΟ 800.000,00
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ   239.800,00
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α210 ΕΩΣ Β110 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.Τ. ΕΡΓΟ 24.800,00
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΥΡΥΑΛΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ 215.000,00
ΠΕ5: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   25.950.069,40
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ   8.511.014,00
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.  ΕΡΓΟ 8.511.014,00
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   2.520.055,40
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.  ΕΡΓΟ 2.520.055,40
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ   500.000,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ «Γ.Σ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ. ΕΡΓΟ 500.000,00
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   3.350.000,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΕΡΓΟ 3.350.000,00
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ   250.000,00
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΣΠΑΤΩΝ. ΕΡΓΟ 250.000,00
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ   246.000,00
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΥΚΟΡΕΜΑ. ΜΕΛΕΤΗ 246.000,00
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ   558.000,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. ΕΡΓΟ 210.000,00
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΥΒΑΡΑ. ΕΡΓΟ 348.000,00
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ   9.300.000,00
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΚΑΛΑΣ – ΩΡΩΠΟΥ – ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ.  ΕΡΓΟ 8.680.000,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ. ΕΡΓΟ 620.000,00
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ   155.000,00
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ.  ΕΡΓΟ 155.000,00
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ   560.000,00
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΟΡΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ. ΕΡΓΟ 560.000,00
ΠΕ6: ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   12.917.176,65
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ   161.200,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΚΟ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΜΕΓΑΡΩΝ. ΕΡΓΟ 161.200,00
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ   5.273.587,62
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α20). ΕΡΓΟ 2.000.000,00
ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ. ΕΡΓΟ 2.950.000,00
ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: ΜΑΝΔΡΑΣ-ΟΙΝΟΗΣ-ΕΡΥΘΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΒΙΛΛΙΩΝ. ΕΡΓΟ 323.587,62
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ   7.482.389,03
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΛΙΩΝ. ΕΡΓΟ 2.500.000,00
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ. ΕΡΓΟ 4.501.292,00
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Ε. ΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 481.097,03
ΠΕ7: ΠΕΙΡΑΙΩΣ   25.093.060,00
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ   1.643.060,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.  ΕΡΓΟ 95.000,00
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.  ΕΡΓΟ 1.548.060,00
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ   4.500.000,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.  ΕΡΓΟ 1.500.000,00
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ.  ΕΡΓΟ 2.000.000,00
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ.  ΕΡΓΟ 1.000.000,00
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ   12.500.000,00
ΑΝΑΠΛΑΣΗ 40 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. Ι . ΡΕΝΤΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.  ΕΡΓΟ 7.000.000,00
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Δ.Α.Κ.Α.Ν. ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ.  ΕΡΓΟ 500.000,00
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ- Α.Ι. ΡΕΝΤΗ.  ΕΡΓΟ 5.000.000,00
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ   4.300.000,00
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ.  ΕΡΓΟ 4.300.000,00
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ   2.150.000,00
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.  ΕΡΓΟ 150.000,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 1ΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.  ΕΡΓΟ 1.000.000,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ.  ΕΡΓΟ 1.000.000,00
ΠΕ8: ΝΗΣΩΝ   2.624.600,00
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ   64.800,00
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ”ΚΟΛΩΝΑ” ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ.  ΜΕΛΕΤΗ 24.800,00
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΤΡΑΠΟΥ ΑΠΌ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΑΟ ΑΦΑΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ.  ΕΡΓΟ 40.000,00
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ   975.000,00
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΗΣΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ.  ΕΡΓΟ 750.000,00
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ.  ΕΡΓΟ 225.000,00
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ   1.174.800,00
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.  ΕΡΓΟ 400.000,00
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.  ΕΡΓΟ 750.000,00
ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.  ΕΡΓΟ 24.800,00
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ   300.000,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ.  ΕΡΓΟ 300.000,00
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ   110.000,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΩ ΚΑΡΑΤΖΑ Δ.Ε. ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ.  ΕΡΓΟ 110.000,00
Γενικό Άθροισμα   115.556.474,77
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα