ΠΟ. ΕΜΔΥΔΑΣ: Παραιτήσεις Μηχανικών από Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ

Ανακοίνωση εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ. ΕΜΔΥΔΑΣ), σύμφωνα με την οποία γίνεται αναφορά στις κινητοποιήσεις αλλά και στη διαφωνία της Ομοσπονδίας σχετικά με τη διεξαγωγή των διαγωνισμών ΑΣΕΠ.

Η ανακοίνωση: 

«Με το παρόν κοινοποιούμε στοιχεία που λάβαμε από τον ΑΣΕΠ, κατόπιν συνάντησης που είχαμε με τον Πρόεδρο και στελέχη της Αρχής και σε συνέχεια σχετικών παρεμβάσεων μας. Όπως έχουμε γράψει και σε άλλες ανακοινώσεις μας, οι κινητοποιήσεις μας της περιόδου 2020-2021 είχαν ως αποτέλεσμα  την – για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια – συμπερίληψη αρκετών Διπλωματούχων Μηχανικών σε Διαγωνιστικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ, οι οποίες ολοκληρώνονται αυτή την περίοδο. Οι διαδικασίες αυτές αφενός προχωρούν με καθυστερήσεις, αφετέρου δεν επαρκούν για να καλύψουν τις τεράστιες απώλειες προσωπικού των τελευταίων ετών (ούτε τις επερχόμενες αποχωρήσεις, οι οποίες αυξάνουν διαρκώς).

Καταρχήν όσον αφορά την προκήρυξη 13/2021 για προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες,  η οποία εξέδωσε οριστικά αποτελέσματα πριν ένα χρόνο  (12/2022), έχουμε ήδη ένα 37-38% των θέσεων που δεν έχουν καλυφθεί λόγω παραιτήσεων. Ειδικά σε ειδικότητες όπως οι Ηλεκτρολόγοι και οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 50%. Στο πλήθος των αναπληρώσεων θα πρέπει να προστεθούν και περιπτώσεις όπου συνάδελφοι/σες ανέλαβαν υπηρεσία και παραιτήθηκαν εντός αυτής της περιόδου μη αντέχοντας τα «παράλληλα καθήκοντα», τις αυθαιρεσίες των αιρετών και φυσικά τις εξευτελιστικές αποδοχές του Δημοσίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 13Κ/2021 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Α/Α

 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

1 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 238 70
2 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 98 32
3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 115 38
4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 60 30
5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 77 43
6 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 29 9
7 ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 7 2
8 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 6 4
ΣΥΝΟΛΟ 630 228

Όσον αφορά το Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2Γ/2023 έχουμε τα παρακάτω στοιχεία. Για το διαγωνισμό αυτό εκκρεμεί η έκδοση της προκήρυξης για την επιλογή των επιτυχόντων μέσα στο Νοέμβριο 2023, όπως μας μεταφέρθηκε. Ο διαγωνισμός αυτός θα απορροφήσει για το 2023 676 από τους επιτυχόντες, ενώ από το ίδιο Μητρώο θα απορροφηθούν και οι προσλήψεις του 2024. Είναι προφανές ότι οι επιτυχόντες δεν επαρκούν για την κάλυψη των θέσεων γιατί θα υπάρξουν ξανά παραιτήσεις, αποχωρήσεις, κοινοί διοριστέοι με άλλους διαγωνισμούς κλπ.

 

ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ

 

ΘΕΣΕΙΣ

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 104 163 614
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 82 157 462
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ/ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 9 37 141
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 85 161 475
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 19 75
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 37 154
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 17 81 362
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 192 405 1227
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ/ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 132 136 414
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 33 143 478
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 20 52 222
ΣΥΝΟΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 676 1391 4624

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2Γ/2023

Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι σύμφωνα με το Ν.5021/23 από τους επιλαχόντες της 13Κ/2021 θα πρέπει να απορροφηθούν επιπλέον 150 Μηχανικοί για τις ΥΔΟΜ:

«Στις Υ.ΔΟΜ. που παρείχαν την 31η.12.2022 διοικητική υποστήριξη και στις Υ.ΔΟΜ. της έδρας κάθε νομού δύναται να συστήνονται, εφόσον οι κενές θέσεις δεν επαρκούν, επιπλέον έως εκατόν πενήντα (150) οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού κλάδου και ειδικότητας Μηχανικών των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που απαιτούνται για την κάλυψη της ελάχιστης στελέχωσης, μη προσμετρούμενου σε αυτή του προσωπικού της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 97Α. Οι συνιστώμενες, καθώς και οι κενές θέσεις που απαιτείται να καλυφθούν για την επίτευξη της ελάχιστης στελέχωσης, δύναται να καλύπτονται από τους πίνακες επιλαχόντων της προκήρυξης 13Κ/2021»

Τέλος αναρτούμε τα συγκεντρωτικά στοιχεία των διαγωνισμών των 3 τελευταίων ετών, όπως μας δόθηκαν από τον ΑΣΕΠ. Αν και τα στοιχεία χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας, νομίζουμε ότι βάσιμα προκύπτει το συμπέρασμα ότι η απασχόληση στο Δημόσιο δεν είναι πια ελκυστική για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς – παρά τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν – γιατί ο συνδυασμός των τεράστιων ευθυνών που αναλαμβάνουν σε ένα υποστελεχωμένο και δυσλειτουργικό περιβάλλον με τις εξευτελιστικές αποδοχές των νεοδιόριστων (της τάξης των 850 ευρώ το μήνα, επί 12 μήνες) λειτουργούν αποτρεπτικά για την προσέλκυση επιστημόνων με διάθεση και όρεξη προσφοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΣΕΠ

ΕΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ
2021 1Κ/2021 2
5Κ/2021 5
6Κ/2021 4
10Κ/2021 7
11Κ/2021 5
13Κ/2021 611
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 2021 634
2022 1Κ/2022 2
2Κ/2022 13
3Κ/2022 10
4Κ/2022 3
5Κ/2022 96
6Κ/2022 30
8Κ/2022 4
9Κ/2022 1
10Κ/2022 8
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 2022 167
2023 1Κ/2023 9
2Κ/2023 29
3Κ/2023 5
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 2023 43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 844

Για τους παραπάνω λόγους διοργανώνουμε την εβδομάδα κινητοποιήσεων του κλάδου μας, διότι η μισθολογική αναβάθμιση των Μηχανικών είναι αλληλένδετη με τη στελέχωση και τη σωστή λειτουργία Σύγχρονων Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών που να προστατεύουν αποτελεσματικά το Δημόσιο Συμφέρον, το Περιβάλλον, και τις αναγκαίες για την κοινωνία Υποδομές και Έργα».

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα